Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stavtjørnknuten Utbyggingsselskap As
Juridisk navn:  Stavtjørnknuten Utbyggingsselskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51412800
Jon Torbergssons vei 10 Jon Torbergssons vei 10 Fax: 51419353
4070 Randaberg 4070 Randaberg
Fylke: Kommune:
Rogaland Randaberg
Org.nr: 812570692
Aksjekapital: 3.000.000 NOK
Etableringsdato: 9/5/2013 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Øko Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-80.33%
Resultat  
  
70.74%
Egenkapital  
  
-3.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 600.000 3.050.000 200.000 200.000 2.015.000
Resultat: -79.000 -270.000 -95.000 63.000 -556.000
Egenkapital: 2.066.000 2.145.000 2.415.000 2.510.000 2.447.000
Regnskap for  Stavtjørnknuten Utbyggingsselskap As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 600.000 3.050.000 200.000 200.000 2.015.000
Driftskostnader -611.000 -3.205.000 -233.000 -319.000 -3.229.000
Driftsresultat -11.000 -156.000 -32.000 -119.000 -1.214.000
Finansinntekter 0 1.000 55.000 270.000 661.000
Finanskostnader -68.000 -115.000 -118.000 -87.000 -2.000
Finans -68.000 -114.000 -63.000 183.000 659.000
Resultat før skatt -79.000 -270.000 -95.000 63.000 -556.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -79.000 -270.000 -95.000 63.000 -556.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.846.000 3.167.000 4.652.000 3.233.000 3.485.000
Sum omløpsmidler 1.687.000 2.340.000 4.337.000 4.779.000 3.269.000
Sum eiendeler 4.533.000 5.507.000 8.989.000 8.012.000 6.754.000
Sum opptjent egenkapital -934.000 -855.000 -585.000 -490.000 -553.000
Sum egenkapital 2.066.000 2.145.000 2.415.000 2.510.000 2.447.000
Sum langsiktig gjeld 2.361.000 3.356.000 6.420.000 696.000 2.000.000
Sum kortsiktig gjeld 106.000 6.000 154.000 4.807.000 2.307.000
Sum gjeld og egenkapital 4.533.000 5.507.000 8.989.000 8.013.000 6.754.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 600.000 3.050.000 200.000 200.000 2.015.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 600.000 3.050.000 200.000 200.000 2.015.000
Varekostnad -559.000 -3.155.000 -191.000 -205.000 -2.950.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -52.000 -50.000 -42.000 -114.000 -279.000
Driftskostnader -611.000 -3.205.000 -233.000 -319.000 -3.229.000
Driftsresultat -11.000 -156.000 -32.000 -119.000 -1.214.000
Finansinntekter 0 1.000 55.000 270.000 661.000
Finanskostnader -68.000 -115.000 -118.000 -87.000 -2.000
Finans -68.000 -114.000 -63.000 183.000 659.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -79.000 -270.000 -95.000 63.000 -556.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.846.000 3.167.000 4.652.000 3.233.000 3.485.000
Sum anleggsmidler 2.846.000 3.167.000 4.652.000 3.233.000 3.485.000
Varebeholdning 1.410.000 1.856.000 4.314.000 4.375.000 2.927.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 240.000 321.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 277.000 484.000 22.000 165.000 21.000
Sum omløpsmidler 1.687.000 2.340.000 4.337.000 4.779.000 3.269.000
Sum eiendeler 4.533.000 5.507.000 8.989.000 8.012.000 6.754.000
Sum opptjent egenkapital -934.000 -855.000 -585.000 -490.000 -553.000
Sum egenkapital 2.066.000 2.145.000 2.415.000 2.510.000 2.447.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.361.000 3.356.000 6.420.000 696.000 2.000.000
Leverandørgjeld 106.000 6.000 4.000 45.000 408.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 150.000 4.762.000 1.899.000
Sum kortsiktig gjeld 106.000 6.000 154.000 4.807.000 2.307.000
Sum gjeld og egenkapital 4.533.000 5.507.000 8.989.000 8.013.000 6.754.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.581.000 2.334.000 4.183.000 -28.000 962.000
Likviditetsgrad 1 15. 390 28. 1 1.4
Likviditetsgrad 2 2.6 80.7 0.1 0.1 0.2
Soliditet 45.6 3 26.9 31.3 36.2
Resultatgrad -1.8 -5.1 -59.5 -60.2
Rentedekningsgrad -0.2 -1.4 -0.3 -1.4 -276.5
Gjeldsgrad 1.2 1.6 2.7 2.2 1.8
Total kapitalrentabilitet -0.2 -2.8 0.3 1.9 -8.2
Signatur
04.12.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex