Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Steier AS
Juridisk navn:  Steier AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55324305
Kalfarveien 22 Kalfarveien 22 Fax:
5018 Bergen 5018 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 991741763
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/3/2007 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Storetvedt Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.18%
Resultat  
  
-8.08%
Egenkapital  
  
-873.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 225.000 275.000 375.000 449.000 495.000
Resultat: -214.000 -198.000 -81.000 -85.000 -89.000
Egenkapital: -185.000 -19.000 136.000 199.000 266.000
Regnskap for  Steier AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 225.000 275.000 375.000 449.000 495.000
Driftskostnader -438.000 -473.000 -456.000 -534.000 -585.000
Driftsresultat -214.000 -198.000 -81.000 -85.000 -89.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -214.000 -198.000 -81.000 -85.000 -89.000
Skattekostnad 47.000 43.000 18.000 18.000 -23.000
Årsresultat -167.000 -155.000 -63.000 -67.000 -112.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 137.000 200.000 288.000 402.000 516.000
Sum omløpsmidler 52.000 45.000 57.000 44.000 97.000
Sum eiendeler 189.000 245.000 345.000 446.000 613.000
Sum opptjent egenkapital -295.000 -129.000 26.000 89.000 156.000
Sum egenkapital -185.000 -19.000 136.000 199.000 266.000
Sum langsiktig gjeld 160.000 172.000 192.000 240.000 338.000
Sum kortsiktig gjeld 215.000 92.000 17.000 7.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 190.000 245.000 345.000 446.000 612.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 225.000 275.000 375.000 449.000 495.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 225.000 275.000 375.000 449.000 495.000
Varekostnad -1.000 -13.000 -5.000 -19.000
Lønninger -29.000 -35.000 -40.000 -39.000 -40.000
Avskrivning -110.000 -132.000 -132.000 -132.000 -132.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -299.000 -305.000 -271.000 -358.000 -394.000
Driftskostnader -438.000 -473.000 -456.000 -534.000 -585.000
Driftsresultat -214.000 -198.000 -81.000 -85.000 -89.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -167.000 -155.000 -63.000 -67.000 -112.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 137.000 90.000 47.000 29.000 11.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 110.000 241.000 373.000 505.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 110.000 241.000 373.000 505.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 137.000 200.000 288.000 402.000 516.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 2.000 0 2.000 3.000
Andre fordringer 1.000 -5.000 -4.000 23.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 52.000 43.000 62.000 46.000 70.000
Sum omløpsmidler 52.000 45.000 57.000 44.000 97.000
Sum eiendeler 189.000 245.000 345.000 446.000 613.000
Sum opptjent egenkapital -295.000 -129.000 26.000 89.000 156.000
Sum egenkapital -185.000 -19.000 136.000 199.000 266.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 160.000 172.000 192.000 240.000 338.000
Leverandørgjeld 1.000 4.000 0 1.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 3.000 4.000 3.000 4.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 212.000 88.000 10.000 4.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 215.000 92.000 17.000 7.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 190.000 245.000 345.000 446.000 612.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -163.000 -47.000 40.000 37.000 89.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.5 3.4 6.3 12.1
Likviditetsgrad 2 0.2 0.5 3.4 6.3 12.1
Soliditet -97.4 -7.8 39.4 44.6 43.5
Resultatgrad -95.1 -72.0 -21.6 -18.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.0 -13.9 1.5 1.2 1.3
Total kapitalrentabilitet -112.6 -80.8 -23.5 -19.1 -14.5
Signatur
12.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.12.2011
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex