Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Steinar Hansen AS
Juridisk navn:  Steinar Hansen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22893550
Olav Ingstads vei 3 Olav Ingstads vei 3 Fax: 22893555
1351 Rud 1351 Rud
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 944845011
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 7/2/1987 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Vingman As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.45%
Resultat  
  
-44.86%
Egenkapital  
  
-4.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 13.045.000 11.398.000 12.615.000 13.312.000 12.125.000
Resultat: 2.134.000 3.870.000 -619.000 -39.000 -901.000
Egenkapital: 13.032.000 13.677.000 10.176.000 10.795.000 10.834.000
Regnskap for  Steinar Hansen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 13.045.000 11.398.000 12.615.000 13.312.000 12.125.000
Driftskostnader -13.031.000 -8.740.000 -13.386.000 -13.960.000 -12.413.000
Driftsresultat 14.000 2.658.000 -771.000 -647.000 -289.000
Finansinntekter 3.973.000 2.328.000 681.000 1.484.000 354.000
Finanskostnader -1.853.000 -1.118.000 -529.000 -876.000 -967.000
Finans 2.120.000 1.210.000 152.000 608.000 -613.000
Resultat før skatt 2.134.000 3.870.000 -619.000 -39.000 -901.000
Skattekostnad -279.000 -369.000 0 0 0
Årsresultat 1.856.000 3.501.000 -619.000 -39.000 -901.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 150.000 30.000 37.000 0 58.000
Sum omløpsmidler 14.470.000 14.835.000 11.602.000 12.722.000 11.894.000
Sum eiendeler 14.620.000 14.865.000 11.639.000 12.722.000 11.952.000
Sum opptjent egenkapital 12.932.000 13.577.000 10.076.000 10.695.000 10.734.000
Sum egenkapital 13.032.000 13.677.000 10.176.000 10.795.000 10.834.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.587.000 1.188.000 1.464.000 1.927.000 1.118.000
Sum gjeld og egenkapital 14.619.000 14.865.000 11.640.000 12.722.000 11.952.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.026.000 11.345.000 12.560.000 13.247.000 12.063.000
Andre inntekter 19.000 53.000 55.000 65.000 62.000
Driftsinntekter 13.045.000 11.398.000 12.615.000 13.312.000 12.125.000
Varekostnad -9.493.000 -5.395.000 -9.673.000 -10.667.000 -9.041.000
Lønninger -1.968.000 -1.735.000 -1.984.000 -1.654.000 -1.615.000
Avskrivning -23.000 -8.000 -1.000 0 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.547.000 -1.602.000 -1.728.000 -1.639.000 -1.754.000
Driftskostnader -13.031.000 -8.740.000 -13.386.000 -13.960.000 -12.413.000
Driftsresultat 14.000 2.658.000 -771.000 -647.000 -289.000
Finansinntekter 3.973.000 2.328.000 681.000 1.484.000 354.000
Finanskostnader -1.853.000 -1.118.000 -529.000 -876.000 -967.000
Finans 2.120.000 1.210.000 152.000 608.000 -613.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -2.500.000 0 0 0 0
Årsresultat 1.856.000 3.501.000 -619.000 -39.000 -901.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 84.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 66.000 30.000 37.000 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 58.000
Sum varige driftsmidler 66.000 30.000 37.000 0 58.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 150.000 30.000 37.000 0 58.000
Varebeholdning 3.939.000 5.326.000 4.816.000 5.977.000 6.075.000
Kundefordringer 1.164.000 1.072.000 1.158.000 1.760.000 1.423.000
Andre fordringer 27.000 10.000 7.000 3.000 12.000
Sum investeringer 3.906.000 5.722.000 4.510.000 4.375.000 4.026.000
Kasse, bank 5.433.000 2.705.000 1.111.000 606.000 359.000
Sum omløpsmidler 14.470.000 14.835.000 11.602.000 12.722.000 11.894.000
Sum eiendeler 14.620.000 14.865.000 11.639.000 12.722.000 11.952.000
Sum opptjent egenkapital 12.932.000 13.577.000 10.076.000 10.695.000 10.734.000
Sum egenkapital 13.032.000 13.677.000 10.176.000 10.795.000 10.834.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 2.000 2.000 5.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 731.000 256.000 642.000 1.209.000 801.000
Betalbar skatt 279.000 369.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 410.000 396.000 545.000 575.000 174.000
Utbytte -2.500.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 168.000 167.000 274.000 141.000 138.000
Sum kortsiktig gjeld 1.587.000 1.188.000 1.464.000 1.927.000 1.118.000
Sum gjeld og egenkapital 14.619.000 14.865.000 11.640.000 12.722.000 11.952.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.883.000 13.647.000 10.138.000 10.795.000 10.776.000
Likviditetsgrad 1 9.1 1 7.9 6.6 10.
Likviditetsgrad 2 6.6 8 4.6 3.5 5.2
Soliditet 89.1 9 87.4 84.9 90.6
Resultatgrad 0.1 23.3 -6.1 -4.9 -2.4
Rentedekningsgrad 2.4 -1.5 -0.7 -0.3
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 27.3 33.5 -0.8 6.6 0.5
Signatur
28.03.2022
SIGNATUR
HANSEN STEINAR
Prokurister
28.03.2022
Prokura hver for seg
Hansen Steinar
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex