Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Steine As
Juridisk navn:  Steine As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sunndalsvegen 631 Sunndalsvegen 631 Fax:
5476 Mauranger 5476 Mauranger
Fylke: Kommune:
Vestland Kvinnherad
Org.nr: 918027874
Aksjekapital: 60.000 NOK
Etableringsdato: 11/2/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Steinbakk Revisjon AS
Regnskapsfører: Aktivapluss AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
291.55%
Egenkapital  
  
-2.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 0 0 575.000 906.000
Resultat: 556.000 142.000 315.000 120.000
Egenkapital: 546.000 561.000 465.000 150.000
Regnskap for  Steine As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 575.000 906.000
Driftskostnader -44.000 -117.000 -260.000 -787.000
Driftsresultat -44.000 -117.000 315.000 119.000
Finansinntekter 614.000 259.000 0 0
Finanskostnader -15.000 0 0 0
Finans 599.000 259.000 0 0
Resultat før skatt 556.000 142.000 315.000 120.000
Skattekostnad -126.000 -40.000 0 0
Årsresultat 430.000 101.000 315.000 120.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 60.000 90.000 30.000 0
Sum omløpsmidler 1.185.000 656.000 617.000 504.000
Sum eiendeler 1.245.000 746.000 647.000 504.000
Sum opptjent egenkapital 306.000 321.000 435.000 120.000
Sum egenkapital 546.000 561.000 465.000 150.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 699.000 185.000 181.000 353.000
Sum gjeld og egenkapital 1.245.000 746.000 647.000 505.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 575.000 906.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 575.000 906.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -201.000 -718.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -44.000 -117.000 -59.000 -69.000
Driftskostnader -44.000 -117.000 -260.000 -787.000
Driftsresultat -44.000 -117.000 315.000 119.000
Finansinntekter 614.000 259.000 0 0
Finanskostnader -15.000 0 0 0
Finans 599.000 259.000 0 0
Konsernbidrag -445.000 -143.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 430.000 101.000 315.000 120.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 60.000 90.000 30.000 0
Sum anleggsmidler 60.000 90.000 30.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 315.000
Andre fordringer 0 17.000 7.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 295.000 307.000 611.000 190.000
Sum omløpsmidler 1.185.000 656.000 617.000 504.000
Sum eiendeler 1.245.000 746.000 647.000 504.000
Sum opptjent egenkapital 306.000 321.000 435.000 120.000
Sum egenkapital 546.000 561.000 465.000 150.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 697.000 183.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 2.000
Leverandørgjeld 2.000 2.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 162.000 285.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 19.000 67.000
Sum kortsiktig gjeld 699.000 185.000 181.000 353.000
Sum gjeld og egenkapital 1.245.000 746.000 647.000 505.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 486.000 471.000 436.000 151.000
Likviditetsgrad 1 1.7 3.5 3.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.7 3.5 3.4 1.4
Soliditet 43.9 75.2 71.9 29.7
Resultatgrad 54.8 13.1
Rentedekningsgrad -2.9
Gjeldsgrad 1.3 0.3 0.4 2.4
Total kapitalrentabilitet 45.8 1 48.7 23.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex