Steinkjer Ur Og Smykker AS
Juridisk navn:  Steinkjer Ur Og Smykker AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40432267
Sjøfartsgata 2 Sjøfartsgata 2 Fax:
7714 Steinkjer 7714 Steinkjer
Fylke: Kommune:
Trøndelag Steinkjer
Org.nr: 994598627
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 9/28/2009
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.57%
Resultat  
  
-126.1%
Egenkapital  
  
1.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.968.000 3.434.000 3.004.000 3.023.000 2.951.000
Resultat: -667.000 -295.000 -868.000 -764.000 -689.000
Egenkapital: 707.000 699.000 688.000 676.000 600.000
Regnskap for  Steinkjer Ur Og Smykker AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.968.000 3.434.000 3.004.000 3.023.000 2.951.000
Driftskostnader -3.567.000 -3.658.000 -3.778.000 -3.743.000 -3.633.000
Driftsresultat -599.000 -224.000 -775.000 -720.000 -681.000
Finansinntekter 0 1.000 3.000
Finanskostnader -68.000 -71.000 -93.000 -46.000 -11.000
Finans -68.000 -71.000 -93.000 -45.000 -8.000
Resultat før skatt -667.000 -295.000 -868.000 -764.000 -689.000
Skattekostnad 147.000 65.000 191.000 175.000 164.000
Årsresultat -520.000 -230.000 -677.000 -589.000 -525.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 50.000 101.000 156.000 211.000 231.000
Sum omløpsmidler 3.178.000 2.916.000 3.014.000 3.215.000 3.335.000
Sum eiendeler 3.228.000 3.017.000 3.170.000 3.426.000 3.566.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 707.000 699.000 688.000 676.000 600.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.521.000 2.318.000 2.481.000 2.751.000 2.966.000
Sum gjeld og egenkapital 3.228.000 3.017.000 3.169.000 3.427.000 3.566.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.968.000 3.427.000 3.004.000 3.023.000 2.951.000
Andre inntekter 7.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.968.000 3.434.000 3.004.000 3.023.000 2.951.000
Varekostnad -1.464.000 -1.659.000 -1.587.000 -1.604.000 -1.534.000
Lønninger -1.020.000 -886.000 -1.065.000 -999.000 -967.000
Avskrivning -49.000 -51.000 -52.000 -48.000 -40.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.034.000 -1.062.000 -1.074.000 -1.092.000 -1.092.000
Driftskostnader -3.567.000 -3.658.000 -3.778.000 -3.743.000 -3.633.000
Driftsresultat -599.000 -224.000 -775.000 -720.000 -681.000
Finansinntekter 0 1.000 3.000
Finanskostnader -68.000 -71.000 -93.000 -46.000 -11.000
Finans -68.000 -71.000 -93.000 -45.000 -8.000
Konsernbidrag 528.000 241.000 689.000 665.000 494.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -520.000 -230.000 -677.000 -589.000 -525.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.000 4.000 7.000 11.000 34.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 48.000 97.000 148.000 200.000 196.000
Sum varige driftsmidler 48.000 97.000 148.000 200.000 196.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 50.000 101.000 156.000 211.000 231.000
Varebeholdning 2.405.000 2.030.000 1.979.000 1.854.000 1.855.000
Kundefordringer 6.000 5.000 7.000 1.000 7.000
Andre fordringer 81.000 129.000 105.000 100.000 112.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 9.000 33.000 39.000 35.000 47.000
Sum omløpsmidler 3.178.000 2.916.000 3.014.000 3.215.000 3.335.000
Sum eiendeler 3.228.000 3.017.000 3.170.000 3.426.000 3.566.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 707.000 699.000 688.000 676.000 600.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.048.000 2.011.000 1.864.000 2.412.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 292.000 112.000 332.000 66.000 2.678.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 61.000 104.000 177.000 136.000 162.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 120.000 90.000 107.000 137.000 126.000
Sum kortsiktig gjeld 2.521.000 2.318.000 2.481.000 2.751.000 2.966.000
Sum gjeld og egenkapital 3.228.000 3.017.000 3.169.000 3.427.000 3.566.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 657.000 598.000 533.000 464.000 369.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5
Soliditet 21.9 23.2 21.7 19.7 16.8
Resultatgrad -20.2 -6.5 -25.8 -23.8 -23.1
Rentedekningsgrad -8.8 -3.2 -8.3 -15.7 -61.9
Gjeldsgrad 3.6 3.3 3.6 4.1 4.9
Total kapitalrentabilitet -18.6 -7.4 -24.5
Signatur
29.06.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
29.06.2020
Styrets medlemmer hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex