Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Steinlegger As
Juridisk navn:  Steinlegger As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Torbjørnsbu 18 Torbjørnsbu 18 Fax:
4847 Arendal 4847 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 912485366
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/7/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bedøk As
Utvikling:
Omsetning  
  
-66.8%
Resultat  
  
-51.81%
Egenkapital  
  
21.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 509.000 1.533.000 1.839.000 1.360.000 0
Resultat: 40.000 83.000 -96.000 -7.000 -71.000
Egenkapital: -147.000 -187.000 -270.000 -174.000 -167.000
Regnskap for  Steinlegger As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 509.000 1.533.000 1.839.000 1.360.000 0
Driftskostnader -468.000 -1.446.000 -1.934.000 -1.348.000 -69.000
Driftsresultat 41.000 87.000 -95.000 12.000 -69.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -4.000 -1.000 -19.000 -2.000
Finans -1.000 -4.000 -1.000 -19.000 -2.000
Resultat før skatt 40.000 83.000 -96.000 -7.000 -71.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 40.000 83.000 -96.000 -7.000 -71.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.000 26.000 35.000 45.000 0
Sum omløpsmidler 4.000 23.000 241.000 126.000 61.000
Sum eiendeler 21.000 49.000 276.000 171.000 61.000
Sum opptjent egenkapital -177.000 -217.000 -300.000 -204.000 -197.000
Sum egenkapital -147.000 -187.000 -270.000 -174.000 -167.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 167.000 236.000 546.000 345.000 228.000
Sum gjeld og egenkapital 20.000 49.000 276.000 171.000 61.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 489.000 1.533.000 1.839.000 1.360.000 0
Andre inntekter 20.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 509.000 1.533.000 1.839.000 1.360.000 0
Varekostnad -38.000 -139.000 -125.000 -83.000 0
Lønninger -298.000 -849.000 -1.578.000 -1.130.000 0
Avskrivning -9.000 -9.000 -9.000 -2.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -123.000 -449.000 -222.000 -133.000 -69.000
Driftskostnader -468.000 -1.446.000 -1.934.000 -1.348.000 -69.000
Driftsresultat 41.000 87.000 -95.000 12.000 -69.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -4.000 -1.000 -19.000 -2.000
Finans -1.000 -4.000 -1.000 -19.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 40.000 83.000 -96.000 -7.000 -71.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 17.000 26.000 35.000 45.000 0
Sum varige driftsmidler 17.000 26.000 35.000 45.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 17.000 26.000 35.000 45.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 179.000 25.000 0
Andre fordringer 1.000 5.000 20.000 89.000 34.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.000 17.000 43.000 13.000 27.000
Sum omløpsmidler 4.000 23.000 241.000 126.000 61.000
Sum eiendeler 21.000 49.000 276.000 171.000 61.000
Sum opptjent egenkapital -177.000 -217.000 -300.000 -204.000 -197.000
Sum egenkapital -147.000 -187.000 -270.000 -174.000 -167.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 27.000 2.000 1.000 2.000 29.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 26.000 91.000 163.000 27.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 114.000 143.000 382.000 316.000 199.000
Sum kortsiktig gjeld 167.000 236.000 546.000 345.000 228.000
Sum gjeld og egenkapital 20.000 49.000 276.000 171.000 61.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -163.000 -213.000 -305.000 -219.000 -167.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.4 0.4 0.3
Likviditetsgrad 2 0.1 0.4 0.4 0.3
Soliditet -735.0 -381.6 -97.8 -101.8 -273.8
Resultatgrad 8.1 5.7 -5.2 0.9
Rentedekningsgrad 41.0 21.8 0.6 -34.5
Gjeldsgrad -1.1 -1.3 -1.4
Total kapitalrentabilitet 205.0 177.6 -34.4 7 -113.1
Signatur
13.04.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex