Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Steinsvikskrenten Utbyggingsselskap As
Juridisk navn:  Steinsvikskrenten Utbyggingsselskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90788603
Aurdalslia 85 Aurdalslia 85 Fax:
5253 Sandsli 5253 Sandsli
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 996934241
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/11/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Ici Revisjon As
Regnskapsfører: Altctrl As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
3017.65%
Egenkapital  
  
110.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.138.000 0 0 3.490.000 19.674.000
Resultat: 1.060.000 34.000 -37.000 576.000 4.099.000
Egenkapital: 1.786.000 849.000 815.000 852.000 414.000
Regnskap for  Steinsvikskrenten Utbyggingsselskap As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.138.000 0 0 3.490.000 19.674.000
Driftskostnader -90.000 21.000 -38.000 -2.915.000 -15.575.000
Driftsresultat 1.048.000 21.000 -38.000 575.000 4.099.000
Finansinntekter 12.000 13.000 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -3.000
Finans 12.000 13.000 1.000 1.000 0
Resultat før skatt 1.060.000 34.000 -37.000 576.000 4.099.000
Skattekostnad -123.000 0 0 -138.000 -1.150.000
Årsresultat 937.000 34.000 -37.000 438.000 2.949.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.909.000 3.093.000 2.118.000 2.418.000 5.913.000
Sum eiendeler 1.909.000 3.093.000 2.118.000 2.418.000 5.913.000
Sum opptjent egenkapital 1.686.000 749.000 715.000 752.000 314.000
Sum egenkapital 1.786.000 849.000 815.000 852.000 414.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 123.000 2.244.000 1.303.000 1.566.000 5.499.000
Sum gjeld og egenkapital 1.909.000 3.093.000 2.118.000 2.418.000 5.913.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 3.490.000 19.674.000
Andre inntekter 1.138.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.138.000 0 0 3.490.000 19.674.000
Varekostnad 0 120.000 108.000 -2.809.000 -15.428.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -90.000 -99.000 -146.000 -106.000 -147.000
Driftskostnader -90.000 21.000 -38.000 -2.915.000 -15.575.000
Driftsresultat 1.048.000 21.000 -38.000 575.000 4.099.000
Finansinntekter 12.000 13.000 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -3.000
Finans 12.000 13.000 1.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -2.900.000
Årsresultat 937.000 34.000 -37.000 438.000 2.949.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 2.700.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 50.000 50.000 50.000 54.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.859.000 3.043.000 2.068.000 2.365.000 3.200.000
Sum omløpsmidler 1.909.000 3.093.000 2.118.000 2.418.000 5.913.000
Sum eiendeler 1.909.000 3.093.000 2.118.000 2.418.000 5.913.000
Sum opptjent egenkapital 1.686.000 749.000 715.000 752.000 314.000
Sum egenkapital 1.786.000 849.000 815.000 852.000 414.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 6.000 0 0 22.000
Betalbar skatt 123.000 0 0 138.000 1.150.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -2.900.000
Annen kortsiktig gjeld 0 2.238.000 1.303.000 1.428.000 1.428.000
Sum kortsiktig gjeld 123.000 2.244.000 1.303.000 1.566.000 5.499.000
Sum gjeld og egenkapital 1.909.000 3.093.000 2.118.000 2.418.000 5.913.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.786.000 849.000 815.000 852.000 414.000
Likviditetsgrad 1 15.5 1.4 1.6 1.5 1.1
Likviditetsgrad 2 15.5 1.4 1.6 1.5 0.6
Soliditet 93.6 27.4 38.5 35.2 7
Resultatgrad 92.1 16.5 20.8
Rentedekningsgrad 1366.3
Gjeldsgrad 0.1 2.6 1.6 1.8 13.3
Total kapitalrentabilitet 55.5 1.1 -1.7 23.8 69.4
Signatur
11.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
Prokurister
11.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
PROKURA KVAR FOR SEG
TØMMERBAKKE ANDERS
PROKURA KVAR FOR SEG
STORETVEDT MAGNE
PROKURA KVAR FOR SEG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex