Sten Og Flislegging AS
Juridisk navn:  Sten Og Flislegging AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69396183
Liaveien 39 Liaveien 39 Fax: 69315468
1614 Fredrikstad 1614 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 885453082
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/18/2003
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Numero Per Olav Klemsdal
Utvikling:
Omsetning  
  
360%
Resultat  
  
120%
Egenkapital  
  
5.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 23.000 5.000 33.000 44.000 2.000
Resultat: 2.000 -10.000 4.000 25.000 -18.000
Egenkapital: -32.000 -34.000 -24.000 -28.000 -52.000
Regnskap for  Sten Og Flislegging AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 23.000 5.000 33.000 44.000 2.000
Driftskostnader -21.000 -15.000 -29.000 -22.000 -19.000
Driftsresultat 2.000 -11.000 4.000 22.000 -18.000
Finansinntekter 0 3.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 3.000 0
Resultat før skatt 2.000 -10.000 4.000 25.000 -18.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 2.000 -10.000 4.000 25.000 -18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 9.000
Sum omløpsmidler 27.000 25.000 39.000 36.000 4.000
Sum eiendeler 27.000 25.000 39.000 36.000 13.000
Sum opptjent egenkapital -132.000 -134.000 -124.000 -128.000 -152.000
Sum egenkapital -32.000 -34.000 -24.000 -28.000 -52.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 59.000 59.000 63.000 63.000 65.000
Sum gjeld og egenkapital 27.000 25.000 39.000 35.000 13.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.000 5.000 33.000 29.000 2.000
Andre inntekter 0 15.000 0
Driftsinntekter 23.000 5.000 33.000 44.000 2.000
Varekostnad -5.000 -8.000 0 -1.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -16.000 -15.000 -21.000 -22.000 -18.000
Driftskostnader -21.000 -15.000 -29.000 -22.000 -19.000
Driftsresultat 2.000 -11.000 4.000 22.000 -18.000
Finansinntekter 0 3.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 3.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 2.000 -10.000 4.000 25.000 -18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 9.000
Sum anleggsmidler 0 0 9.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 27.000 25.000 39.000 36.000 4.000
Sum omløpsmidler 27.000 25.000 39.000 36.000 4.000
Sum eiendeler 27.000 25.000 39.000 36.000 13.000
Sum opptjent egenkapital -132.000 -134.000 -124.000 -128.000 -152.000
Sum egenkapital -32.000 -34.000 -24.000 -28.000 -52.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 4.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 59.000 59.000 63.000 63.000 60.000
Sum kortsiktig gjeld 59.000 59.000 63.000 63.000 65.000
Sum gjeld og egenkapital 27.000 25.000 39.000 35.000 13.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -32.000 -34.000 -24.000 -27.000 -61.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.4 0.6 0.6 0.1
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0.6 0.6 0.1
Soliditet -118.5 -136.0 -61.5
Resultatgrad 8.7 -220.0 12.1 5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.8 -1.7 -2.6 -2.3 -1.3
Total kapitalrentabilitet 7.4 -44.0 10.3 71.4 -138.5
Signatur
18.07.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex