Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stenersen Skogsdrift AS
Juridisk navn:  Stenersen Skogsdrift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97574788
Gamlevegen 156 Gamlevegen 156 Fax:
2636 Øyer 2636 Øyer
Fylke: Kommune:
Innlandet Øyer
Org.nr: 987862459
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 2/3/2005 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Snøhetta Regnskap Øyer As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.83%
Resultat  
  
-8.21%
Egenkapital  
  
2.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.017.000 4.786.000 5.529.000 7.226.000 5.077.000
Resultat: 246.000 268.000 632.000 2.750.000 707.000
Egenkapital: 5.575.000 5.432.000 5.323.000 5.136.000 3.345.000
Regnskap for  Stenersen Skogsdrift AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.017.000 4.786.000 5.529.000 7.226.000 5.077.000
Driftskostnader -4.786.000 -4.525.000 -4.910.000 -4.480.000 -4.377.000
Driftsresultat 232.000 260.000 620.000 2.746.000 700.000
Finansinntekter 14.000 8.000 13.000 5.000 7.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 14.000 8.000 12.000 5.000 7.000
Resultat før skatt 246.000 268.000 632.000 2.750.000 707.000
Skattekostnad -54.000 -59.000 -144.000 -658.000 -175.000
Årsresultat 192.000 209.000 487.000 2.092.000 532.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 797.000 1.344.000 1.897.000 2.298.000 904.000
Sum omløpsmidler 5.533.000 4.865.000 4.279.000 4.559.000 3.633.000
Sum eiendeler 6.330.000 6.209.000 6.176.000 6.857.000 4.537.000
Sum opptjent egenkapital 5.373.000 5.231.000 5.122.000 4.935.000 3.143.000
Sum egenkapital 5.575.000 5.432.000 5.323.000 5.136.000 3.345.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 16.000 24.000 36.000 34.000
Sum kortsiktig gjeld 752.000 761.000 828.000 1.685.000 1.159.000
Sum gjeld og egenkapital 6.331.000 6.210.000 6.176.000 6.858.000 4.538.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.986.000 4.786.000 5.529.000 5.744.000 5.077.000
Andre inntekter 31.000 0 0 1.482.000 0
Driftsinntekter 5.017.000 4.786.000 5.529.000 7.226.000 5.077.000
Varekostnad -88.000 -54.000 -370.000 -477.000 -344.000
Lønninger -1.687.000 -1.562.000 -1.561.000 -1.343.000 -1.524.000
Avskrivning -128.000 -134.000 -177.000 -144.000 -98.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.883.000 -2.775.000 -2.802.000 -2.516.000 -2.411.000
Driftskostnader -4.786.000 -4.525.000 -4.910.000 -4.480.000 -4.377.000
Driftsresultat 232.000 260.000 620.000 2.746.000 700.000
Finansinntekter 14.000 8.000 13.000 5.000 7.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 14.000 8.000 12.000 5.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -50.000 -100.000 -300.000 -300.000 -250.000
Årsresultat 192.000 209.000 487.000 2.092.000 532.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 93.000 168.000 242.000 316.000 62.000
Driftsløsøre 194.000 248.000 308.000 411.000 376.000
Sum varige driftsmidler 288.000 416.000 550.000 727.000 439.000
Sum finansielle anleggsmidler 509.000 928.000 1.347.000 1.571.000 466.000
Sum anleggsmidler 797.000 1.344.000 1.897.000 2.298.000 904.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 774.000 954.000 172.000 999.000 951.000
Andre fordringer 0 90.000 105.000 86.000 78.000
Sum investeringer 561.000 548.000 542.000 531.000 529.000
Kasse, bank 4.198.000 3.273.000 3.460.000 2.943.000 2.075.000
Sum omløpsmidler 5.533.000 4.865.000 4.279.000 4.559.000 3.633.000
Sum eiendeler 6.330.000 6.209.000 6.176.000 6.857.000 4.537.000
Sum opptjent egenkapital 5.373.000 5.231.000 5.122.000 4.935.000 3.143.000
Sum egenkapital 5.575.000 5.432.000 5.323.000 5.136.000 3.345.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 16.000 24.000 36.000 34.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.000 16.000 24.000 36.000 34.000
Leverandørgjeld 132.000 143.000 120.000 285.000 307.000
Betalbar skatt 66.000 68.000 156.000 657.000 183.000
Skyldig offentlige avgifter 330.000 314.000 152.000 235.000 269.000
Utbytte -50.000 -100.000 -300.000 -300.000 -250.000
Annen kortsiktig gjeld 174.000 136.000 101.000 208.000 150.000
Sum kortsiktig gjeld 752.000 761.000 828.000 1.685.000 1.159.000
Sum gjeld og egenkapital 6.331.000 6.210.000 6.176.000 6.858.000 4.538.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.781.000 4.104.000 3.451.000 2.874.000 2.474.000
Likviditetsgrad 1 7.4 6.4 5.2 2.7 3.1
Likviditetsgrad 2 7.4 6.4 5.2 2.7 3.1
Soliditet 88.1 87.5 86.2 74.9 73.7
Resultatgrad 4.6 5.4 11.2 3 13.8
Rentedekningsgrad 6
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 3.9 4.3 10.3 40.1 15.6
Signatur
30.06.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
30.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex