Stensetting AS
Juridisk navn:  Stensetting AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69127200
Postboks 24 Fjellhøyveien 4 Fax: 69127201
1720 Greåker 1718 Greåker
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 927769972
Aksjekapital: 900.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 6/30/1981
Foretakstype: AS
Revisor: Solhøi Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.98%
Resultat  
  
22.2%
Egenkapital  
  
3.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 36.543.000 34.808.000 26.511.000 34.178.000 32.240.000
Resultat: 6.473.000 5.297.000 3.374.000 4.924.000 5.031.000
Egenkapital: 15.232.000 14.720.000 13.119.000 13.039.000 12.823.000
Regnskap for  Stensetting AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 36.543.000 34.808.000 26.511.000 34.178.000 32.240.000
Driftskostnader -30.142.000 -29.567.000 -23.208.000 -29.292.000 -27.273.000
Driftsresultat 6.401.000 5.242.000 3.303.000 4.885.000 4.968.000
Finansinntekter 83.000 72.000 87.000 64.000 81.000
Finanskostnader -11.000 -17.000 -16.000 -25.000 -18.000
Finans 72.000 55.000 71.000 39.000 63.000
Resultat før skatt 6.473.000 5.297.000 3.374.000 4.924.000 5.031.000
Skattekostnad -1.424.000 -1.165.000 -782.000 -1.190.000 -1.264.000
Årsresultat 5.049.000 4.131.000 2.593.000 3.734.000 3.767.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.921.000 368.000 484.000 684.000 866.000
Sum omløpsmidler 24.531.000 22.324.000 19.125.000 23.033.000 20.798.000
Sum eiendeler 26.452.000 22.692.000 19.609.000 23.717.000 21.664.000
Sum opptjent egenkapital 14.332.000 13.820.000 12.219.000 12.139.000 11.923.000
Sum egenkapital 15.232.000 14.720.000 13.119.000 13.039.000 12.823.000
Sum langsiktig gjeld 19.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.200.000 7.972.000 6.490.000 10.678.000 8.841.000
Sum gjeld og egenkapital 26.451.000 22.692.000 19.609.000 23.717.000 21.664.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 36.291.000 34.542.000 26.371.000 34.144.000 32.090.000
Andre inntekter 251.000 267.000 140.000 34.000 150.000
Driftsinntekter 36.543.000 34.808.000 26.511.000 34.178.000 32.240.000
Varekostnad -13.841.000 -13.815.000 -9.601.000 -16.000.000 -13.455.000
Lønninger -11.337.000 -10.507.000 -9.113.000 -8.516.000 -8.895.000
Avskrivning -130.000 -90.000 -150.000 -275.000 -405.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.834.000 -5.155.000 -4.344.000 -4.501.000 -4.518.000
Driftskostnader -30.142.000 -29.567.000 -23.208.000 -29.292.000 -27.273.000
Driftsresultat 6.401.000 5.242.000 3.303.000 4.885.000 4.968.000
Finansinntekter 83.000 72.000 87.000 64.000 81.000
Finanskostnader -11.000 -17.000 -16.000 -25.000 -18.000
Finans 72.000 55.000 71.000 39.000 63.000
Konsernbidrag -37.000 -30.000 -14.000 0 0
Utbytte -4.500.000 -2.500.000 -2.500.000 0 0
Årsresultat 5.049.000 4.131.000 2.593.000 3.734.000 3.767.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 93.000 119.000 187.000 156.000
Fast eiendom 167.000 176.000 185.000 188.000 191.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.754.000 99.000 180.000 310.000 519.000
Sum varige driftsmidler 1.921.000 275.000 365.000 497.000 710.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.921.000 368.000 484.000 684.000 866.000
Varebeholdning 2.337.000 2.380.000 2.368.000 2.427.000 2.456.000
Kundefordringer 6.047.000 8.850.000 7.425.000 10.113.000 6.678.000
Andre fordringer 762.000 473.000 563.000 393.000 532.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 15.386.000 10.621.000 8.770.000 10.100.000 11.132.000
Sum omløpsmidler 24.531.000 22.324.000 19.125.000 23.033.000 20.798.000
Sum eiendeler 26.452.000 22.692.000 19.609.000 23.717.000 21.664.000
Sum opptjent egenkapital 14.332.000 13.820.000 12.219.000 12.139.000 11.923.000
Sum egenkapital 15.232.000 14.720.000 13.119.000 13.039.000 12.823.000
Sum avsetninger til forpliktelser 19.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 19.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.800.000 384.000 679.000 3.145.000 1.289.000
Betalbar skatt 1.302.000 1.130.000 710.000 1.215.000 1.254.000
Skyldig offentlige avgifter 2.198.000 1.957.000 1.422.000 1.487.000 1.550.000
Utbytte -4.500.000 -2.500.000 -2.500.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.401.000 2.000.000 1.179.000 1.330.000 1.248.000
Sum kortsiktig gjeld 11.200.000 7.972.000 6.490.000 10.678.000 8.841.000
Sum gjeld og egenkapital 26.451.000 22.692.000 19.609.000 23.717.000 21.664.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.331.000 14.352.000 12.635.000 12.355.000 11.957.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.8 2.9 2.2 2.4
Likviditetsgrad 2 2.0 2.5 2.6 1.9 2.1
Soliditet 57.6 64.9 66.9 5 59.2
Resultatgrad 17.5 15.1 12.5 14.3 15.4
Rentedekningsgrad 581.9 308.4 206.4 195.4 2
Gjeldsgrad 0.7 0.5 0.5 0.8 0.7
Total kapitalrentabilitet 24.5 23.4 17.3 20.9 23.3
Signatur
01.10.2007
PER ARNE LØKKEBERG
Prokurister
01.10.2007
LASSE LØKKEBERG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex