Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stensmoen Eiendom As
Juridisk navn:  Stensmoen Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63924700
c/o Leto Eiendom AS Myhrersvingen 12 c/o Leto Eiendom AS Myhrer Vegen Fax:
2080 Eidsvoll 2080 Eidsvoll
Fylke: Kommune:
Viken Eidsvoll
Org.nr: 991362703
Aksjekapital: 2.100.000 NOK
Etableringsdato: 6/5/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-4.76%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -22.000 -21.000 -17.000 -20.000 -28.000
Egenkapital: 5.909.000 5.909.000 5.699.000 5.715.000 5.733.000
Regnskap for  Stensmoen Eiendom As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -21.000 -20.000 -17.000 -19.000 -26.000
Driftsresultat -21.000 -20.000 -17.000 -19.000 -26.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000
Finans -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000
Resultat før skatt -22.000 -21.000 -17.000 -20.000 -28.000
Skattekostnad 5.000 5.000 1.000 2.000 3.000
Årsresultat -17.000 -16.000 -16.000 -17.000 -25.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.743.000 5.743.000 5.806.000 5.805.000 5.802.000
Sum omløpsmidler 202.000 293.000 8.000 14.000 4.000
Sum eiendeler 5.945.000 6.036.000 5.814.000 5.819.000 5.806.000
Sum opptjent egenkapital -237.000 -220.000 -204.000 -188.000 -170.000
Sum egenkapital 5.909.000 5.909.000 5.699.000 5.715.000 5.733.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 103.000 63.000
Sum kortsiktig gjeld 37.000 128.000 115.000 0 11.000
Sum gjeld og egenkapital 5.946.000 6.037.000 5.814.000 5.818.000 5.807.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.000 -20.000 -17.000 -19.000 -26.000
Driftskostnader -21.000 -20.000 -17.000 -19.000 -26.000
Driftsresultat -21.000 -20.000 -17.000 -19.000 -26.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000
Finans -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -17.000 -16.000 -16.000 -17.000 -25.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 63.000 61.000 59.000
Fast eiendom 5.743.000 5.743.000 5.743.000 5.743.000 5.743.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.743.000 5.743.000 5.743.000 5.743.000 5.743.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.743.000 5.743.000 5.806.000 5.805.000 5.802.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 8.000 14.000 4.000
Sum omløpsmidler 202.000 293.000 8.000 14.000 4.000
Sum eiendeler 5.945.000 6.036.000 5.814.000 5.819.000 5.806.000
Sum opptjent egenkapital -237.000 -220.000 -204.000 -188.000 -170.000
Sum egenkapital 5.909.000 5.909.000 5.699.000 5.715.000 5.733.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 37.000 13.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 103.000 63.000
Leverandørgjeld 0 2.000 2.000 0 11.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 113.000 113.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 37.000 128.000 115.000 0 11.000
Sum gjeld og egenkapital 5.946.000 6.037.000 5.814.000 5.818.000 5.807.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 165.000 165.000 -107.000 14.000 -7.000
Likviditetsgrad 1 5.5 2.3 0.1 0.4
Likviditetsgrad 2 5.5 2.3 0.1 0 0.4
Soliditet 99.4 97.9 9 98.2 98.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad - -26.0
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.4 -0.3 -0.3 -0.3 -0.4
Signatur
09.03.2016
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
09.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex