Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stensvikhøgda Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Stensvikhøgda Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90855180
Skolegata 16 Skolegata 16 Fax: 73505156
6509 Kristiansund N 6509 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 994418920
Aksjekapital: 2.900.000 NOK
Etableringsdato: 5/20/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: 247Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.13%
Resultat  
  
127.98%
Egenkapital  
  
57.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 783.000 711.000 2.283.000 2.000.000 0
Resultat: 141.000 -504.000 600.000 745.000 -30.000
Egenkapital: 3.427.000 2.177.000 2.646.000 1.480.000 923.000
Regnskap for  Stensvikhøgda Utbyggingsselskap AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 783.000 711.000 2.283.000 2.000.000 0
Driftskostnader -615.000 -1.104.000 -1.593.000 -1.458.000 -30.000
Driftsresultat 169.000 -393.000 691.000 543.000 -30.000
Finansinntekter 3.000 0 0 471.000 0
Finanskostnader -31.000 -111.000 -91.000 -269.000 0
Finans -28.000 -111.000 -91.000 202.000 0
Resultat før skatt 141.000 -504.000 600.000 745.000 -30.000
Skattekostnad -31.000 35.000 -134.000 -187.000 1.000
Årsresultat 110.000 -469.000 466.000 557.000 -30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 94.000
Sum omløpsmidler 23.542.000 22.855.000 25.481.000 28.509.000 3.051.000
Sum eiendeler 23.542.000 22.855.000 25.481.000 28.509.000 3.145.000
Sum opptjent egenkapital 527.000 277.000 746.000 280.000 -277.000
Sum egenkapital 3.427.000 2.177.000 2.646.000 1.480.000 923.000
Sum langsiktig gjeld 19.397.000 1.890.000 1.924.000 2.563.000 1.915.000
Sum kortsiktig gjeld 719.000 18.788.000 20.910.000 24.466.000 307.000
Sum gjeld og egenkapital 23.543.000 22.855.000 25.480.000 28.509.000 3.145.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 783.000 711.000 2.283.000 2.000.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 783.000 711.000 2.283.000 2.000.000 0
Varekostnad -561.000 -611.000 -1.276.000 -1.377.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -54.000 -493.000 -317.000 -81.000 -30.000
Driftskostnader -615.000 -1.104.000 -1.593.000 -1.458.000 -30.000
Driftsresultat 169.000 -393.000 691.000 543.000 -30.000
Finansinntekter 3.000 0 0 471.000 0
Finanskostnader -31.000 -111.000 -91.000 -269.000 0
Finans -28.000 -111.000 -91.000 202.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 110.000 -469.000 466.000 557.000 -30.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 94.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 94.000
Varebeholdning 22.346.000 22.855.000 24.328.000 18.538.000 3.030.000
Kundefordringer 0 0 560.000 2.551.000 0
Andre fordringer 0 0 0 7.280.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.196.000 0 0 139.000 21.000
Sum omløpsmidler 23.542.000 22.855.000 25.481.000 28.509.000 3.051.000
Sum eiendeler 23.542.000 22.855.000 25.481.000 28.509.000 3.145.000
Sum opptjent egenkapital 527.000 277.000 746.000 280.000 -277.000
Sum egenkapital 3.427.000 2.177.000 2.646.000 1.480.000 923.000
Sum avsetninger til forpliktelser 224.000 193.000 227.000 93.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 17.120.000 17.680.000 22.843.000 0
Sum langsiktig gjeld 19.397.000 1.890.000 1.924.000 2.563.000 1.915.000
Leverandørgjeld 567.000 1.216.000 2.948.000 1.386.000 50.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 151.000 452.000 282.000 237.000 258.000
Sum kortsiktig gjeld 719.000 18.788.000 20.910.000 24.466.000 307.000
Sum gjeld og egenkapital 23.543.000 22.855.000 25.480.000 28.509.000 3.145.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 22.823.000 4.067.000 4.571.000 4.043.000 2.744.000
Likviditetsgrad 1 32. 1 1.2 1.2 9.9
Likviditetsgrad 2 1.7 0 0.1 0.4 0.1
Soliditet 14.6 9.5 10.4 5.2 29.3
Resultatgrad 21.6 -55.3 30.3 27.1
Rentedekningsgrad 5.5 -3.5 7.6 2
Gjeldsgrad 5.9 9.5 8.6 18.3 2.4
Total kapitalrentabilitet 0.7 -1.7 2.7 3.6 -1.0
Signatur
09.03.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
08.05.2019
PROKURA HVER FOR SEG
HOEM RØSBERG MARTIN
PROKURA HVER FOR SEG
SOLLI RUNE HÅVARD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex