Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiansen AS
Juridisk navn:  Stiansen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22418800
Rådhusgata 11 Rådhusgata 11 Fax: 22931312
0151 Oslo 151 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 971057483
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 68
Etableringsdato: 7/15/1994
Foretakstype: AS
Revisor: Øye Revisjon
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.23%
Resultat  
  
449.39%
Egenkapital  
  
-41.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 28.686.000 26.262.000 42.171.000 40.476.000 42.623.000
Resultat: 2.844.000 -814.000 1.825.000 3.224.000 4.084.000
Egenkapital: 2.269.000 3.890.000 4.653.000 4.858.000 4.832.000
Regnskap for  Stiansen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 28.686.000 26.262.000 42.171.000 40.476.000 42.623.000
Driftskostnader -25.833.000 -27.072.000 -40.345.000 -37.436.000 -39.231.000
Driftsresultat 2.853.000 -809.000 1.825.000 3.041.000 3.393.000
Finansinntekter 2.000 10.000 20.000 206.000 716.000
Finanskostnader -12.000 -15.000 -21.000 -23.000 -25.000
Finans -10.000 -5.000 -1.000 183.000 691.000
Resultat før skatt 2.844.000 -814.000 1.825.000 3.224.000 4.084.000
Skattekostnad -675.000 50.000 -530.000 -699.000 -813.000
Årsresultat 2.169.000 -764.000 1.295.000 2.526.000 3.270.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.325.000 3.046.000 4.370.000 5.386.000 5.482.000
Sum omløpsmidler 8.425.000 4.917.000 10.671.000 9.966.000 10.925.000
Sum eiendeler 10.750.000 7.963.000 15.041.000 15.352.000 16.407.000
Sum opptjent egenkapital 2.169.000 3.790.000 4.553.000 4.758.000 4.732.000
Sum egenkapital 2.269.000 3.890.000 4.653.000 4.858.000 4.832.000
Sum langsiktig gjeld 0 45.000 117.000
Sum kortsiktig gjeld 8.480.000 4.074.000 10.388.000 10.449.000 11.458.000
Sum gjeld og egenkapital 10.749.000 7.964.000 15.041.000 15.352.000 16.407.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.860.000 24.676.000 41.696.000 39.900.000 42.205.000
Andre inntekter 1.826.000 1.586.000 474.000 576.000 418.000
Driftsinntekter 28.686.000 26.262.000 42.171.000 40.476.000 42.623.000
Varekostnad -7.197.000 -7.345.000 -11.848.000 -10.760.000 -11.896.000
Lønninger -12.010.000 -12.695.000 -19.239.000 -18.454.000 -18.634.000
Avskrivning -812.000 -1.324.000 -1.468.000 -1.343.000 -1.246.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -5.814.000 -5.708.000 -7.790.000 -6.879.000 -7.455.000
Driftskostnader -25.833.000 -27.072.000 -40.345.000 -37.436.000 -39.231.000
Driftsresultat 2.853.000 -809.000 1.825.000 3.041.000 3.393.000
Finansinntekter 2.000 10.000 20.000 206.000 716.000
Finanskostnader -12.000 -15.000 -21.000 -23.000 -25.000
Finans -10.000 -5.000 -1.000 183.000 691.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -2.500.000 -3.000.000
Årsresultat 2.169.000 -764.000 1.295.000 2.526.000 3.270.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 986.000 918.000 918.000 918.000 938.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.328.000 2.117.000 3.441.000 4.457.000 4.532.000
Sum varige driftsmidler 2.314.000 3.035.000 4.359.000 5.375.000 5.470.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Sum anleggsmidler 2.325.000 3.046.000 4.370.000 5.386.000 5.482.000
Varebeholdning 2.535.000 2.493.000 3.176.000 2.836.000 2.504.000
Kundefordringer 147.000 11.000 1.046.000 1.253.000 1.859.000
Andre fordringer 1.017.000 800.000 164.000 204.000 240.000
Sum investeringer 32.000 31.000 30.000 29.000 28.000
Kasse, bank 4.695.000 1.584.000 6.255.000 5.644.000 6.294.000
Sum omløpsmidler 8.425.000 4.917.000 10.671.000 9.966.000 10.925.000
Sum eiendeler 10.750.000 7.963.000 15.041.000 15.352.000 16.407.000
Sum opptjent egenkapital 2.169.000 3.790.000 4.553.000 4.758.000 4.732.000
Sum egenkapital 2.269.000 3.890.000 4.653.000 4.858.000 4.832.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 45.000 117.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 45.000 117.000
Leverandørgjeld 911.000 207.000 638.000 754.000 1.405.000
Betalbar skatt 675.000 575.000 770.000 879.000
Skyldig offentlige avgifter 1.787.000 317.000 2.843.000 2.530.000 2.507.000
Utbytte -1.500.000 -2.500.000 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 5.108.000 3.550.000 4.832.000 3.895.000 3.666.000
Sum kortsiktig gjeld 8.480.000 4.074.000 10.388.000 10.449.000 11.458.000
Sum gjeld og egenkapital 10.749.000 7.964.000 15.041.000 15.352.000 16.407.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -55.000 843.000 283.000 -483.000 -533.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.2 1 1 1
Likviditetsgrad 2 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7
Soliditet 21.1 48.8 30.9 31.6 29.5
Resultatgrad 9.9 -3.1 4.3 7.5 8
Rentedekningsgrad 237.8 -53.9 86.9 132.2 135.7
Gjeldsgrad 3.7 1.0 2.2 2.2 2.4
Total kapitalrentabilitet 26.6 -10.0 12.3 21.2 2
Signatur
31.08.2010
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex