Stifinner AS
Juridisk navn:  Stifinner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55911738
Paradishøgda 1 Paradishøgda 1 Fax:
5231 Paradis 5231 Paradis
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 980233537
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/1/1998 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.43%
Resultat  
  
-4.44%
Egenkapital  
  
8.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 71.000 70.000 71.000 69.000 71.000
Resultat: 43.000 45.000 43.000 37.000 39.000
Egenkapital: 410.000 377.000 342.000 308.000 279.000
Regnskap for  Stifinner AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 71.000 70.000 71.000 69.000 71.000
Driftskostnader -28.000 -24.000 -28.000 -31.000 -32.000
Driftsresultat 43.000 45.000 43.000 37.000 39.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 43.000 45.000 43.000 37.000 39.000
Skattekostnad -10.000 -10.000 -9.000 -9.000 -9.000
Årsresultat 33.000 35.000 34.000 29.000 29.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 434.000 438.000 414.000 366.000 358.000
Sum eiendeler 434.000 438.000 414.000 366.000 358.000
Sum opptjent egenkapital 310.000 277.000 242.000 208.000 179.000
Sum egenkapital 410.000 377.000 342.000 308.000 279.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 24.000 61.000 73.000 58.000 79.000
Sum gjeld og egenkapital 434.000 438.000 415.000 366.000 358.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 71.000 70.000 71.000 69.000 71.000
Driftsinntekter 71.000 70.000 71.000 69.000 71.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -28.000 -24.000 -28.000 -31.000 -32.000
Driftskostnader -28.000 -24.000 -28.000 -31.000 -32.000
Driftsresultat 43.000 45.000 43.000 37.000 39.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 33.000 35.000 34.000 29.000 29.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 309.000 389.000 302.000 293.000 282.000
Andre fordringer 33.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 92.000 49.000 112.000 72.000 75.000
Sum omløpsmidler 434.000 438.000 414.000 366.000 358.000
Sum eiendeler 434.000 438.000 414.000 366.000 358.000
Sum opptjent egenkapital 310.000 277.000 242.000 208.000 179.000
Sum egenkapital 410.000 377.000 342.000 308.000 279.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 16.000 0 0
Betalbar skatt 10.000 10.000 9.000 9.000 9.000
Skyldig offentlige avgifter 14.000 11.000 15.000 14.000 14.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 41.000 32.000 36.000 56.000
Sum kortsiktig gjeld 24.000 61.000 73.000 58.000 79.000
Sum gjeld og egenkapital 434.000 438.000 415.000 366.000 358.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 410.000 377.000 341.000 308.000 279.000
Likviditetsgrad 1 18.1 7.2 5.7 6.3 4.5
Likviditetsgrad 2 18.1 7.2 5.7 6.3 4.5
Soliditet 94.5 86.1 82.4 84.2 77.9
Resultatgrad 60.6 64.3 60.6 53.6 54.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 9.9 10.3 10.4 10.1 10.9
Signatur
07.11.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.11.2012
Gunvor Cook Bolstad
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex