Stiftelse Oslo International School
Juridisk navn:  Stiftelse Oslo International School
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67818290
Postboks 53 Gamle Ringeriksvei 53 Fax: 67818291
1318 Bekkestua 1357 Bekkestua
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 976738454
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 186
Etableringsdato: 6/30/1996
Foretakstype: STI
Revisor: Pkf Revisjon As
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.73%
Resultat  
  
44.32%
Egenkapital  
  
12.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 124.577.000 117.822.000 118.094.000 122.700.000 117.502.000
Resultat: 13.462.000 9.328.000 6.860.000 14.420.000 15.169.000
Egenkapital: 118.800.000 105.338.000 96.010.000 89.150.000 74.730.000
Regnskap for  Stiftelse Oslo International School
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 124.577.000 117.822.000 118.094.000 122.700.000 117.502.000
Driftskostnader -108.482.000 -105.488.000 -108.407.000 -105.151.000 -98.850.000
Driftsresultat 16.095.000 12.333.000 9.687.000 17.549.000 18.652.000
Finansinntekter 581.000 229.000 198.000 332.000 365.000
Finanskostnader -3.214.000 -3.233.000 -3.025.000 -3.461.000 -3.848.000
Finans -2.633.000 -3.004.000 -2.827.000 -3.129.000 -3.483.000
Resultat før skatt 13.462.000 9.328.000 6.860.000 14.420.000 15.169.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 13.462.000 9.328.000 6.860.000 14.420.000 15.169.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 198.829.000 201.711.000 207.481.000 192.440.000 165.175.000
Sum omløpsmidler 78.511.000 60.972.000 48.616.000 50.699.000 59.552.000
Sum eiendeler 277.340.000 262.683.000 256.097.000 243.139.000 224.727.000
Sum opptjent egenkapital 118.600.000 105.138.000 95.960.000 0 0
Sum egenkapital 118.800.000 105.338.000 96.010.000 89.150.000 74.730.000
Sum langsiktig gjeld 104.516.000 105.112.000 110.321.000 98.213.000 102.197.000
Sum kortsiktig gjeld 54.025.000 52.233.000 49.767.000 55.776.000 47.800.000
Sum gjeld og egenkapital 277.341.000 262.683.000 256.098.000 243.139.000 224.727.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 121.191.000 114.868.000 114.243.000 122.700.000 109.689.000
Andre inntekter 3.386.000 2.954.000 3.851.000 0 7.813.000
Driftsinntekter 124.577.000 117.822.000 118.094.000 122.700.000 117.502.000
Varekostnad -8.947.000 -7.886.000 -7.781.000 0 -6.514.000
Lønninger -81.441.000 -81.660.000 -84.286.000 -81.667.000 -75.331.000
Avskrivning -7.057.000 -6.523.000 -5.944.000 -5.229.000 -6.598.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.037.000 -9.419.000 -10.396.000 -18.255.000 -10.407.000
Driftskostnader -108.482.000 -105.488.000 -108.407.000 -105.151.000 -98.850.000
Driftsresultat 16.095.000 12.333.000 9.687.000 17.549.000 18.652.000
Finansinntekter 581.000 229.000 198.000 332.000 365.000
Finanskostnader -3.214.000 -3.233.000 -3.025.000 -3.461.000 -3.848.000
Finans -2.633.000 -3.004.000 -2.827.000 -3.129.000 -3.483.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 13.462.000 9.328.000 6.860.000 14.420.000 15.169.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 194.665.000 200.492.000 206.318.000 191.968.000 164.526.000
Maskiner anlegg 0 0 0 472.000 0
Driftsløsøre 4.164.000 1.219.000 1.163.000 0 650.000
Sum varige driftsmidler 198.829.000 201.711.000 207.481.000 192.440.000 165.175.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 198.829.000 201.711.000 207.481.000 192.440.000 165.175.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 6.143.000 6.000.000 5.418.000 6.363.000 6.484.000
Andre fordringer 2.705.000 2.460.000 1.692.000 3.384.000 1.308.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 69.664.000 52.511.000 41.506.000 40.952.000 51.760.000
Sum omløpsmidler 78.511.000 60.972.000 48.616.000 50.699.000 59.552.000
Sum eiendeler 277.340.000 262.683.000 256.097.000 243.139.000 224.727.000
Sum opptjent egenkapital 118.600.000 105.138.000 95.960.000 0 0
Sum egenkapital 118.800.000 105.338.000 96.010.000 89.150.000 74.730.000
Sum avsetninger til forpliktelser 566.000 712.000 854.000 993.000 1.127.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 104.516.000 105.112.000 110.321.000 98.213.000 102.197.000
Leverandørgjeld 2.233.000 2.766.000 2.576.000 0 1.498.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.738.000 5.184.000 6.087.000 5.091.000 4.858.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 46.054.000 44.282.000 41.103.000 50.685.000 41.444.000
Sum kortsiktig gjeld 54.025.000 52.233.000 49.767.000 55.776.000 47.800.000
Sum gjeld og egenkapital 277.341.000 262.683.000 256.098.000 243.139.000 224.727.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 24.486.000 8.739.000 -1.151.000 -5.077.000 11.752.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.2 1 0.9 1.2
Likviditetsgrad 2 1.5 1.2 1 0.9 1.3
Soliditet 42.8 40.1 37.5 36.7 33.3
Resultatgrad 12.9 10.5 8.2 14.3 15.9
Rentedekningsgrad 5 3.8 3.2 5.1 4.9
Gjeldsgrad 1.3 1.5 1.7 1.7 2.0
Total kapitalrentabilitet 6 4.8 3.9 7.4 8.5
Signatur
07.02.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
07.02.2020
PROKURA
SØRLIE KNUT ANDREAS
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex