Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Åkra Blå Kors
Juridisk navn:  Stiftelsen Åkra Blå Kors
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91349851
Postboks 5 Sjøenvegen 54B Fax:
4296 Åkrehamn 4270 Åkrehamn
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 980245098
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 10/9/1998
Foretakstype: STI
Revisor: Alma Revisjon As
Regnskapsfører: Wilcom AS
Utvikling:
Omsetning  
  
23.49%
Resultat  
  
-151.54%
Egenkapital  
  
-12.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 6.539.000 5.295.000 4.381.000 3.610.000 3.325.000
Resultat: -318.000 617.000 852.000 263.000 118.000
Egenkapital: 2.817.000 3.227.000 2.610.000 1.758.000 1.495.000
Regnskap for  Stiftelsen Åkra Blå Kors
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 6.539.000 5.295.000 4.381.000 3.610.000 3.325.000
Driftskostnader -6.798.000 -4.598.000 -3.446.000 -3.216.000 -2.962.000
Driftsresultat -259.000 697.000 936.000 393.000 363.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -59.000 -80.000 -85.000 -131.000 -246.000
Finans -59.000 -80.000 -85.000 -131.000 -246.000
Resultat før skatt -318.000 617.000 852.000 263.000 118.000
Skattekostnad -93.000 0 0 0 0
Årsresultat -410.000 617.000 852.000 263.000 118.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.749.000 8.609.000 8.987.000 8.529.000 8.579.000
Sum omløpsmidler 1.995.000 2.368.000 1.185.000 965.000 701.000
Sum eiendeler 10.744.000 10.977.000 10.172.000 9.494.000 9.280.000
Sum opptjent egenkapital 1.696.000 2.107.000 1.490.000 638.000 375.000
Sum egenkapital 2.817.000 3.227.000 2.610.000 1.758.000 1.495.000
Sum langsiktig gjeld 6.969.000 7.100.000 7.217.000 7.332.000 7.234.000
Sum kortsiktig gjeld 958.000 650.000 345.000 404.000 551.000
Sum gjeld og egenkapital 10.743.000 10.977.000 10.172.000 9.494.000 9.280.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.819.000 2.168.000 1.469.000 1.513.000 1.591.000
Andre inntekter 3.720.000 3.127.000 2.912.000 2.097.000 1.733.000
Driftsinntekter 6.539.000 5.295.000 4.381.000 3.610.000 3.325.000
Varekostnad -1.862.000 -1.557.000 -765.000 -773.000 -794.000
Lønninger -2.054.000 -1.052.000 -683.000 -710.000 -1.001.000
Avskrivning -367.000 -293.000 -269.000 -226.000 -211.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.515.000 -1.696.000 -1.729.000 -1.507.000 -956.000
Driftskostnader -6.798.000 -4.598.000 -3.446.000 -3.216.000 -2.962.000
Driftsresultat -259.000 697.000 936.000 393.000 363.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -59.000 -80.000 -85.000 -131.000 -246.000
Finans -59.000 -80.000 -85.000 -131.000 -246.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -410.000 617.000 852.000 263.000 118.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 7.839.000 7.875.000 8.527.000 8.128.000 8.280.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 910.000 733.000 459.000 401.000 299.000
Sum varige driftsmidler 8.749.000 8.609.000 8.987.000 8.529.000 8.579.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.749.000 8.609.000 8.987.000 8.529.000 8.579.000
Varebeholdning 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Kundefordringer 247.000 558.000 94.000 89.000 99.000
Andre fordringer 84.000 0 19.000 8.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.654.000 1.800.000 1.063.000 858.000 588.000
Sum omløpsmidler 1.995.000 2.368.000 1.185.000 965.000 701.000
Sum eiendeler 10.744.000 10.977.000 10.172.000 9.494.000 9.280.000
Sum opptjent egenkapital 1.696.000 2.107.000 1.490.000 638.000 375.000
Sum egenkapital 2.817.000 3.227.000 2.610.000 1.758.000 1.495.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.969.000 7.100.000 7.217.000 7.332.000 7.234.000
Leverandørgjeld 222.000 149.000 95.000 170.000 50.000
Betalbar skatt 93.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 118.000 303.000 88.000 102.000 107.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 525.000 198.000 162.000 132.000 395.000
Sum kortsiktig gjeld 958.000 650.000 345.000 404.000 551.000
Sum gjeld og egenkapital 10.743.000 10.977.000 10.172.000 9.494.000 9.280.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.037.000 1.718.000 840.000 561.000 150.000
Likviditetsgrad 1 2.1 3.6 3.4 2.4 1.3
Likviditetsgrad 2 2.1 3.6 3.4 2.4 1.3
Soliditet 26.2 29.4 25.7 18.5 16.1
Resultatgrad -4.0 13.2 21.4 10.9 10.9
Rentedekningsgrad -4.4 8.7 1 3 1.5
Gjeldsgrad 2.8 2.4 2.9 4.4 5.2
Total kapitalrentabilitet -2.4 6.3 9.2 4.1 3.9
Signatur
11.11.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex