Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Åmli Bygdetun
Juridisk navn:  Stiftelsen Åmli Bygdetun
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Åmli Åmli Fax:
4865 Åmli 4865 Åmli
Fylke: Kommune:
Agder Åmli
Org.nr: 982695058
Aksjekapital: 320.000 NOK
Etableringsdato: 2/17/2000
Foretakstype: STI
Revisor: Aust-Agder Revisjon Iks
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.92%
Resultat  
  
25%
Egenkapital  
  
-0.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 30.000 37.000 24.000 26.000 30.000
Resultat: -3.000 -4.000 -10.000 0 3.000
Egenkapital: 705.000 708.000 712.000 722.000 722.000
Regnskap for  Stiftelsen Åmli Bygdetun
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 30.000 37.000 24.000 26.000 30.000
Driftskostnader -33.000 -40.000 -34.000 -26.000 -27.000
Driftsresultat -3.000 -4.000 -10.000 0 3.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -3.000 -4.000 -10.000 0 3.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 -4.000 -10.000 0 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 653.000 653.000 653.000 653.000 653.000
Sum omløpsmidler 52.000 57.000 59.000 69.000 69.000
Sum eiendeler 705.000 710.000 712.000 722.000 722.000
Sum opptjent egenkapital 705.000 708.000 712.000 722.000 402.000
Sum egenkapital 705.000 708.000 712.000 722.000 722.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 705.000 710.000 712.000 722.000 722.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.000 20.000 7.000 7.000 15.000
Andre inntekter 25.000 16.000 17.000 19.000 15.000
Driftsinntekter 30.000 37.000 24.000 26.000 30.000
Varekostnad 0 0 0 -27.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -33.000 -40.000 -34.000 -26.000 0
Driftskostnader -33.000 -40.000 -34.000 -26.000 -27.000
Driftsresultat -3.000 -4.000 -10.000 0 3.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 -4.000 -10.000 0 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 653.000 653.000 653.000 653.000 653.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 653.000 653.000 653.000 653.000 653.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 653.000 653.000 653.000 653.000 653.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 10.000 0
Sum investeringer 0 0 0 69.000
Kasse, bank 52.000 57.000 59.000 59.000 0
Sum omløpsmidler 52.000 57.000 59.000 69.000 69.000
Sum eiendeler 705.000 710.000 712.000 722.000 722.000
Sum opptjent egenkapital 705.000 708.000 712.000 722.000 402.000
Sum egenkapital 705.000 708.000 712.000 722.000 722.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 705.000 710.000 712.000 722.000 722.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 52.000 55.000 59.000 69.000 69.000
Likviditetsgrad 1 28.5
Likviditetsgrad 2 28.5 0 0 0
Soliditet 100.0 99.7 1 1 1
Resultatgrad -10.0 -10.8 -41.7 0 1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -0.4 -0.6 -1.4 0 0.4
Signatur
04.06.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex