Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Aker Stadion
Juridisk navn:  Stiftelsen Aker Stadion
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71202500
Fax: 71202501
6412 Molde 6412 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 979671636
Aksjekapital: 400.000 NOK
Etableringsdato: 2/9/1998 1
Foretakstype: STI
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.36%
Resultat  
  
1.11%
Egenkapital  
  
-5.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 373.000 368.000 368.000 468.000 348.000
Resultat: -983.000 -994.000 -977.000 -886.000 260.000
Egenkapital: 21.766.000 23.054.000 24.348.000 25.615.000 94.000
Regnskap for  Stiftelsen Aker Stadion
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 373.000 368.000 368.000 468.000 348.000
Driftskostnader -1.356.000 -1.362.000 -1.346.000 -1.354.000 -88.000
Driftsresultat -983.000 -994.000 -978.000 -886.000 260.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 1.000 0 0
Resultat før skatt -983.000 -994.000 -977.000 -886.000 260.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -983.000 -994.000 -977.000 -886.000 260.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.976.000 24.307.000 25.638.000 26.969.000 1.588.000
Sum omløpsmidler 1.000 19.000 50.000 53.000 378.000
Sum eiendeler 22.977.000 24.326.000 25.688.000 27.022.000 1.966.000
Sum opptjent egenkapital 21.366.000 22.654.000 23.948.000 25.215.000 -106.000
Sum egenkapital 21.766.000 23.054.000 24.348.000 25.615.000 94.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.211.000 1.272.000 1.340.000 1.408.000 1.871.000
Sum gjeld og egenkapital 22.977.000 24.326.000 25.688.000 27.023.000 1.965.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 305.000 300.000 300.000 400.000 280.000
Andre inntekter 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000
Driftsinntekter 373.000 368.000 368.000 468.000 348.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -1.331.000 -1.331.000 -1.331.000 -1.331.000 -74.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -25.000 -31.000 -15.000 -23.000 -14.000
Driftskostnader -1.356.000 -1.362.000 -1.346.000 -1.354.000 -88.000
Driftsresultat -983.000 -994.000 -978.000 -886.000 260.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -983.000 -994.000 -977.000 -886.000 260.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 22.976.000 24.307.000 25.638.000 26.969.000 1.588.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 22.976.000 24.307.000 25.638.000 26.969.000 1.588.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 22.976.000 24.307.000 25.638.000 26.969.000 1.588.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 12.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 19.000 50.000 53.000 366.000
Sum omløpsmidler 1.000 19.000 50.000 53.000 378.000
Sum eiendeler 22.977.000 24.326.000 25.688.000 27.022.000 1.966.000
Sum opptjent egenkapital 21.366.000 22.654.000 23.948.000 25.215.000 -106.000
Sum egenkapital 21.766.000 23.054.000 24.348.000 25.615.000 94.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 16.000 9.000 9.000 9.000 404.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.195.000 1.263.000 1.331.000 1.399.000 1.467.000
Sum kortsiktig gjeld 1.211.000 1.272.000 1.340.000 1.408.000 1.871.000
Sum gjeld og egenkapital 22.977.000 24.326.000 25.688.000 27.023.000 1.965.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.210.000 -1.253.000 -1.290.000 -1.355.000 -1.493.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.2
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.2
Soliditet 94.7 94.8 94.8 94.8 4.8
Resultatgrad -263.5 -270.1 -265.8 -189.3 74.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 19.9
Total kapitalrentabilitet -4.3 -4.1 -3.8 -3.3 13.2
Signatur
09.02.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
09.02.2021
Prokura
Neerland Øystein
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex