Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Anker Studentboliger Og Hotel (anker Sti)
Juridisk navn:  Stiftelsen Anker Studentboliger Og Hotel (anker Sti)
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22997300
Postboks 4674 Sofienberg Storgata 55 Fax: 22997520
0506 Oslo 182 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 966891750
Aksjekapital: 20.000.000 NOK
Antall ansatte: 165
Etableringsdato: 6/22/1993
Foretakstype: STI
Tidligere navn: stiftelsen anker studentboliger og hotel
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-24.47%
Resultat  
  
-331.77%
Egenkapital  
  
-21.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 221.570.000 293.352.000 254.172.000 225.201.000 205.283.000
Resultat: -57.542.000 -13.327.000 18.294.000 26.085.000 10.028.000
Egenkapital: 178.278.000 228.508.000 243.610.000 229.907.000 210.640.000
Regnskap for  Stiftelsen Anker Studentboliger Og Hotel (anker Sti)
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 221.570.000 293.352.000 254.172.000 225.201.000 205.283.000
Driftskostnader -273.387.000 -303.155.000 -230.374.000 -190.869.000 -182.672.000
Driftsresultat -51.817.000 -9.803.000 23.798.000 34.332.000 22.611.000
Finansinntekter 17.116.000 13.811.000 15.014.000 9.810.000 4.900.000
Finanskostnader -22.841.000 -17.335.000 -20.518.000 -18.057.000 -17.483.000
Finans -5.725.000 -3.524.000 -5.504.000 -8.247.000 -12.583.000
Resultat før skatt -57.542.000 -13.327.000 18.294.000 26.085.000 10.028.000
Skattekostnad 7.311.000 -1.776.000 -4.591.000 -6.818.000 -2.495.000
Årsresultat -50.231.000 -15.103.000 13.703.000 19.267.000 7.533.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.239.697.000 857.264.000 872.902.000 943.444.000 921.796.000
Sum omløpsmidler 122.436.000 300.572.000 132.481.000 117.684.000 45.441.000
Sum eiendeler 1.362.133.000 1.157.836.000 1.005.383.000 1.061.128.000 967.237.000
Sum opptjent egenkapital 151.535.000 0 216.867.000 203.164.000 183.897.000
Sum egenkapital 178.278.000 228.508.000 243.610.000 229.907.000 210.640.000
Sum langsiktig gjeld 1.149.853.000 722.446.000 730.429.000 801.914.000 731.098.000
Sum kortsiktig gjeld 34.002.000 206.882.000 31.343.000 29.306.000 25.497.000
Sum gjeld og egenkapital 1.362.133.000 1.157.836.000 1.005.382.000 1.061.127.000 967.235.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 205.188.000 260.561.000 227.675.000 201.927.000 184.537.000
Andre inntekter 16.382.000 32.791.000 26.497.000 23.274.000 20.746.000
Driftsinntekter 221.570.000 293.352.000 254.172.000 225.201.000 205.283.000
Varekostnad -5.533.000 -10.345.000 -9.231.000 -8.310.000 -9.151.000
Lønninger -49.170.000 -81.891.000 -79.576.000 -65.884.000 -58.287.000
Avskrivning -9.321.000 -9.566.000 -9.604.000 -9.578.000 -9.258.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -209.363.000 -201.353.000 -131.963.000 -107.097.000 -105.976.000
Driftskostnader -273.387.000 -303.155.000 -230.374.000 -190.869.000 -182.672.000
Driftsresultat -51.817.000 -9.803.000 23.798.000 34.332.000 22.611.000
Finansinntekter 17.116.000 13.811.000 15.014.000 9.810.000 4.900.000
Finanskostnader -22.841.000 -17.335.000 -20.518.000 -18.057.000 -17.483.000
Finans -5.725.000 -3.524.000 -5.504.000 -8.247.000 -12.583.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -50.231.000 -15.103.000 13.703.000 19.267.000 7.533.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 429.580.000 405.847.000 416.068.000 421.896.000 463.004.000
Maskiner anlegg 597.000 33.019.000 33.108.000 33.632.000 374.000
Driftsløsøre 4.411.000 4.870.000 3.778.000 4.680.000 5.384.000
Sum varige driftsmidler 434.588.000 443.736.000 452.954.000 460.208.000 468.762.000
Sum finansielle anleggsmidler 805.109.000 413.528.000 419.948.000 483.236.000 453.034.000
Sum anleggsmidler 1.239.697.000 857.264.000 872.902.000 943.444.000 921.796.000
Varebeholdning 329.000 381.000 375.000 273.000 332.000
Kundefordringer 4.227.000 1.568.000 1.693.000 1.343.000 1.802.000
Andre fordringer 86.956.000 1.803.000 1.771.000 1.897.000 11.205.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 30.924.000 104.942.000 128.642.000 114.171.000 32.102.000
Sum omløpsmidler 122.436.000 300.572.000 132.481.000 117.684.000 45.441.000
Sum eiendeler 1.362.133.000 1.157.836.000 1.005.383.000 1.061.128.000 967.237.000
Sum opptjent egenkapital 151.535.000 0 216.867.000 203.164.000 183.897.000
Sum egenkapital 178.278.000 228.508.000 243.610.000 229.907.000 210.640.000
Sum avsetninger til forpliktelser 23.640.000 36.358.000 39.346.000 39.746.000 39.711.000
Gjeld til kredittinstitutt 165.201.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.149.853.000 722.446.000 730.429.000 801.914.000 731.098.000
Leverandørgjeld 6.770.000 18.394.000 7.078.000 7.127.000 4.869.000
Betalbar skatt 5.412.000 3.384.000 4.663.000 6.758.000 2.173.000
Skyldig offentlige avgifter 3.787.000 6.207.000 3.474.000 4.871.000 4.478.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 18.033.000 13.696.000 16.128.000 10.550.000 13.977.000
Sum kortsiktig gjeld 34.002.000 206.882.000 31.343.000 29.306.000 25.497.000
Sum gjeld og egenkapital 1.362.133.000 1.157.836.000 1.005.382.000 1.061.127.000 967.235.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 88.434.000 93.690.000 101.138.000 88.378.000 19.944.000
Likviditetsgrad 1 3.6 1.5 4.2 4 1.8
Likviditetsgrad 2 3.6 1.5 4.2 4 1.8
Soliditet 13.1 19.7 24.2 21.7 21.8
Resultatgrad -23.4 -3.3 9.4 15.2 1
Rentedekningsgrad -2.3 -0.6 1.2 1.9 1.3
Gjeldsgrad 6.6 4.1 3.1 3.6 3.6
Total kapitalrentabilitet -2.5 0.3 3.9 4.2 2.8
Signatur
27.04.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER OG STYRETS
LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
27.04.2022
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex