Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Barentshavkonferanser
Juridisk navn:  Stiftelsen Barentshavkonferanser
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41618818
Postboks 497 4 etg. Sjøgata 6 Fax: 78406201
9615 Hammerfest 9600 Hammerfest
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Hammerfest 
Org.nr: 989368958
Aksjekapital: 245 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 11/30/2005
Foretakstype: STI
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Askus As
Utvikling:
Omsetning  
  
-92.91%
Resultat  
  
-398.46%
Egenkapital  
  
-32.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 300.000 4.232.000 3.911.000 4.409.000 4.114.000
Resultat: -970.000 325.000 290.000 212.000 88.000
Egenkapital: 1.614.000 2.374.000 2.123.000 1.903.000 1.749.000
Regnskap for  Stiftelsen Barentshavkonferanser
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 300.000 4.232.000 3.911.000 4.409.000 4.114.000
Driftskostnader -1.282.000 -3.908.000 -3.621.000 -4.198.000 -4.027.000
Driftsresultat -981.000 324.000 289.000 211.000 87.000
Finansinntekter 13.000 7.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -5.000 0 0 0
Finans 11.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt -970.000 325.000 290.000 212.000 88.000
Skattekostnad 210.000 -75.000 -70.000 -57.000 -30.000
Årsresultat -760.000 251.000 220.000 155.000 58.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 156.000 10.000 23.000 101.000 177.000
Sum omløpsmidler 1.579.000 2.649.000 2.253.000 2.111.000 1.928.000
Sum eiendeler 1.735.000 2.659.000 2.276.000 2.212.000 2.105.000
Sum opptjent egenkapital 616.000 1.376.000 1.125.000 905.000 751.000
Sum egenkapital 1.614.000 2.374.000 2.123.000 1.903.000 1.749.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 121.000 285.000 152.000 308.000 357.000
Sum gjeld og egenkapital 1.735.000 2.659.000 2.275.000 2.211.000 2.106.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.019.000 3.704.000 3.609.000 3.713.000
Andre inntekter 300.000 213.000 206.000 800.000 401.000
Driftsinntekter 300.000 4.232.000 3.911.000 4.409.000 4.114.000
Varekostnad -82.000 -2.252.000 -2.047.000 -2.515.000 -2.150.000
Lønninger -864.000 -1.064.000 -1.049.000 -1.152.000 -1.281.000
Avskrivning -4.000 -4.000 -10.000 -22.000 -21.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -332.000 -588.000 -515.000 -509.000 -575.000
Driftskostnader -1.282.000 -3.908.000 -3.621.000 -4.198.000 -4.027.000
Driftsresultat -981.000 324.000 289.000 211.000 87.000
Finansinntekter 13.000 7.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -5.000 0 0 0
Finans 11.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -760.000 251.000 220.000 155.000 58.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 155.000 5.000 13.000 80.000 135.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.000 6.000 10.000 20.000 43.000
Sum varige driftsmidler 1.000 6.000 10.000 20.000 43.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 156.000 10.000 23.000 101.000 177.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 35.000 103.000 98.000 138.000
Andre fordringer 72.000 11.000 17.000 425.000 141.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.506.000 2.603.000 2.133.000 1.588.000 1.648.000
Sum omløpsmidler 1.579.000 2.649.000 2.253.000 2.111.000 1.928.000
Sum eiendeler 1.735.000 2.659.000 2.276.000 2.212.000 2.105.000
Sum opptjent egenkapital 616.000 1.376.000 1.125.000 905.000 751.000
Sum egenkapital 1.614.000 2.374.000 2.123.000 1.903.000 1.749.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 13.000 112.000 42.000 127.000 125.000
Betalbar skatt 63.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 23.000 2.000 14.000 26.000 42.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 85.000 108.000 96.000 155.000 189.000
Sum kortsiktig gjeld 121.000 285.000 152.000 308.000 357.000
Sum gjeld og egenkapital 1.735.000 2.659.000 2.275.000 2.211.000 2.106.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.458.000 2.364.000 2.101.000 1.803.000 1.571.000
Likviditetsgrad 1 13.0 9.3 14.8 6.9 5.4
Likviditetsgrad 2 13.0 9.3 14.8 6.9 5.4
Soliditet 93.0 89.3 93.3 86.1 8
Resultatgrad -327.0 7.7 7.4 4.8 2.1
Rentedekningsgrad -490.5 64.8
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -55.8 12.4 12.7 9.6 4.2
Signatur
27.07.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
27.07.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex