Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Barn Og Krig Children And War
Juridisk navn:  Stiftelsen Barn Og Krig Children And War
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55559440
c/o Kluge Advokatfirma ans Postboks 394 Sentrum Fax: 55559441
5805 Bergen 5805 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 882577252
Aksjekapital: 50 NOK
Etableringsdato: 9/20/2000
Foretakstype: STI
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-84.62%
Resultat  
  
-210.08%
Egenkapital  
  
-14.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 155.000 1.008.000 809.000 217.000 379.000
Resultat: -131.000 119.000 106.000 -45.000 39.000
Egenkapital: 737.000 867.000 748.000 642.000 687.000
Regnskap for  Stiftelsen Barn Og Krig Children And War
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 155.000 1.008.000 809.000 217.000 379.000
Driftskostnader -277.000 -918.000 -724.000 -263.000 -285.000
Driftsresultat -122.000 90.000 85.000 -46.000 95.000
Finansinntekter 1.000 29.000 21.000 1.000 1.000
Finanskostnader -10.000 0 0 0 -57.000
Finans -9.000 29.000 21.000 1.000 -56.000
Resultat før skatt -131.000 119.000 106.000 -45.000 39.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -131.000 119.000 106.000 -45.000 39.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 737.000 867.000 1.298.000 1.142.000 687.000
Sum eiendeler 737.000 867.000 1.298.000 1.142.000 687.000
Sum opptjent egenkapital 687.000 817.000 698.000 592.000 0
Sum egenkapital 737.000 867.000 748.000 642.000 687.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 549.000 500.000 0
Sum gjeld og egenkapital 737.000 867.000 1.297.000 1.142.000 687.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 217.000 0
Andre inntekter 155.000 1.008.000 809.000 0 379.000
Driftsinntekter 155.000 1.008.000 809.000 217.000 379.000
Varekostnad 0 0 -263.000 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -277.000 -918.000 -724.000 0 -285.000
Driftskostnader -277.000 -918.000 -724.000 -263.000 -285.000
Driftsresultat -122.000 90.000 85.000 -46.000 95.000
Finansinntekter 1.000 29.000 21.000 1.000 1.000
Finanskostnader -10.000 0 0 0 -57.000
Finans -9.000 29.000 21.000 1.000 -56.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -131.000 119.000 106.000 -45.000 39.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 500.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 737.000 867.000 798.000 1.142.000 687.000
Sum omløpsmidler 737.000 867.000 1.298.000 1.142.000 687.000
Sum eiendeler 737.000 867.000 1.298.000 1.142.000 687.000
Sum opptjent egenkapital 687.000 817.000 698.000 592.000 0
Sum egenkapital 737.000 867.000 748.000 642.000 687.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 549.000 500.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 549.000 500.000 0
Sum gjeld og egenkapital 737.000 867.000 1.297.000 1.142.000 687.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 737.000 867.000 749.000 642.000 687.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.3
Likviditetsgrad 2 0 2.4 2.3 0
Soliditet 100.0 1 57.7 56.2 1
Resultatgrad -78.7 8.9 10.5 -21.2 25.1
Rentedekningsgrad -12.2 1.7
Gjeldsgrad 0 0.7 0.8 0
Total kapitalrentabilitet -16.4 13.7 8.2 -3.9 1
Signatur
08.11.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex