Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Bergen Music Fest
Juridisk navn:  Stiftelsen Bergen Music Fest
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55215060
Bergenhus 13 Bergenhus 13 Fax: 55215066
5003 Bergen 5003 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 976249453
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/21/1995
Foretakstype: STI
Revisor: Helge Frosta AS
Regnskapsfører: Aider Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-82.34%
Resultat  
  
337.04%
Egenkapital  
  
1.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.695.000 26.586.000 31.121.000 29.001.000 25.043.000
Resultat: 64.000 -27.000 222.000 62.000 132.000
Egenkapital: -4.845.000 -4.909.000 -4.882.000 -5.104.000 -5.166.000
Regnskap for  Stiftelsen Bergen Music Fest
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.695.000 26.586.000 31.121.000 29.001.000 25.043.000
Driftskostnader -4.632.000 -26.595.000 -30.903.000 -28.943.000 -24.904.000
Driftsresultat 64.000 -10.000 218.000 58.000 138.000
Finansinntekter 2.000 8.000 12.000 19.000 10.000
Finanskostnader -3.000 -24.000 -7.000 -16.000 -16.000
Finans -1.000 -16.000 5.000 3.000 -6.000
Resultat før skatt 64.000 -27.000 222.000 62.000 132.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 64.000 -27.000 222.000 62.000 132.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 49.000 74.000 99.000 124.000 0
Sum omløpsmidler 10.436.000 1.156.000 4.206.000 1.526.000 817.000
Sum eiendeler 10.485.000 1.230.000 4.305.000 1.650.000 817.000
Sum opptjent egenkapital -4.845.000 -4.909.000 -4.882.000 -5.104.000 -5.166.000
Sum egenkapital -4.845.000 -4.909.000 -4.882.000 -5.104.000 -5.166.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15.330.000 6.138.000 9.187.000 6.755.000 5.982.000
Sum gjeld og egenkapital 10.485.000 1.229.000 4.305.000 1.651.000 816.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.736.000 22.369.000 21.390.000 18.992.000
Andre inntekter 4.695.000 8.849.000 8.752.000 7.611.000 6.051.000
Driftsinntekter 4.695.000 26.586.000 31.121.000 29.001.000 25.043.000
Varekostnad -4.037.000 -25.694.000 -29.612.000 -28.095.000 -23.900.000
Lønninger -143.000 -340.000 -521.000 -328.000 -390.000
Avskrivning -25.000 -25.000 -25.000 -2.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -427.000 -536.000 -745.000 -518.000 -614.000
Driftskostnader -4.632.000 -26.595.000 -30.903.000 -28.943.000 -24.904.000
Driftsresultat 64.000 -10.000 218.000 58.000 138.000
Finansinntekter 2.000 8.000 12.000 19.000 10.000
Finanskostnader -3.000 -24.000 -7.000 -16.000 -16.000
Finans -1.000 -16.000 5.000 3.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 64.000 -27.000 222.000 62.000 132.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 49.000 74.000 99.000 124.000 0
Sum varige driftsmidler 49.000 74.000 99.000 124.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 49.000 74.000 99.000 124.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 86.000 628.000 1.047.000 5.000 90.000
Andre fordringer 7.475.000 527.000 778.000 300.000 525.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.875.000 1.000 2.381.000 1.221.000 202.000
Sum omløpsmidler 10.436.000 1.156.000 4.206.000 1.526.000 817.000
Sum eiendeler 10.485.000 1.230.000 4.305.000 1.650.000 817.000
Sum opptjent egenkapital -4.845.000 -4.909.000 -4.882.000 -5.104.000 -5.166.000
Sum egenkapital -4.845.000 -4.909.000 -4.882.000 -5.104.000 -5.166.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 27.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 29.000 157.000 389.000 302.000 72.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 13.000 924.000 -1.000 124.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.301.000 5.941.000 7.874.000 6.455.000 5.787.000
Sum kortsiktig gjeld 15.330.000 6.138.000 9.187.000 6.755.000 5.982.000
Sum gjeld og egenkapital 10.485.000 1.229.000 4.305.000 1.651.000 816.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.894.000 -4.982.000 -4.981.000 -5.229.000 -5.165.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.2 0.5 0.2 0.1
Likviditetsgrad 2 0.7 0.2 0.5 0.2 0.1
Soliditet -46.2 -399.4 -113.4 -309.1 -633.1
Resultatgrad 1.4 0.7 0.2 0.6
Rentedekningsgrad 21.3 -0.4 31.1 3.6 8.6
Gjeldsgrad -3.2 -1.3 -1.9 -1.3 -1.2
Total kapitalrentabilitet 0.6 -0.2 5.3 4.7 18.1
Signatur
09.08.2019
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
09.08.2019
Prokura
Tønjum Petter
Prokura
Nes Frank
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex