Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse
Juridisk navn:  Stiftelsen Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92016208
Universitetsgata 14 Universitetsgata 14 Fax:
0164 Oslo 164 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 979628676
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 12/31/1994
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Hurd Økonomi & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.35%
Resultat  
  
-62.4%
Egenkapital  
  
15.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 6.169.000 6.383.000 5.089.000 3.670.000 4.726.000
Resultat: 1.381.000 3.673.000 -297.000 893.000 -482.000
Egenkapital: 10.076.000 8.695.000 5.022.000 5.319.000 4.427.000
Regnskap for  Stiftelsen Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 6.169.000 6.383.000 5.089.000 3.670.000 4.726.000
Driftskostnader -5.107.000 -2.484.000 -5.810.000 -2.899.000 -5.456.000
Driftsresultat 1.062.000 3.899.000 -721.000 771.000 -731.000
Finansinntekter 348.000 215.000 429.000 123.000 252.000
Finanskostnader -30.000 -441.000 -6.000 -1.000 -4.000
Finans 318.000 -226.000 423.000 122.000 248.000
Resultat før skatt 1.381.000 3.673.000 -297.000 893.000 -482.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 1.381.000 3.673.000 -297.000 893.000 -482.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.523.000 3.109.000 3.688.000 3.277.000 3.163.000
Sum omløpsmidler 6.223.000 5.946.000 2.043.000 2.475.000 1.931.000
Sum eiendeler 10.746.000 9.055.000 5.731.000 5.752.000 5.094.000
Sum opptjent egenkapital 6.708.000 5.327.000 1.654.000 1.952.000 930.000
Sum egenkapital 10.076.000 8.695.000 5.022.000 5.319.000 4.427.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 670.000 359.000 709.000 433.000 667.000
Sum gjeld og egenkapital 10.746.000 9.054.000 5.731.000 5.753.000 5.094.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.495.000 2.590.000 3.453.000 2.570.000 3.281.000
Andre inntekter 2.674.000 3.793.000 1.636.000 1.100.000 1.444.000
Driftsinntekter 6.169.000 6.383.000 5.089.000 3.670.000 4.726.000
Varekostnad -1.612.000 -2.174.000 -78.000 0
Lønninger -2.161.000 -1.661.000 -2.140.000 -1.576.000 -1.806.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.334.000 -823.000 -1.496.000 -1.245.000 -3.650.000
Driftskostnader -5.107.000 -2.484.000 -5.810.000 -2.899.000 -5.456.000
Driftsresultat 1.062.000 3.899.000 -721.000 771.000 -731.000
Finansinntekter 348.000 215.000 429.000 123.000 252.000
Finanskostnader -30.000 -441.000 -6.000 -1.000 -4.000
Finans 318.000 -226.000 423.000 122.000 248.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.381.000 3.673.000 -297.000 893.000 -482.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.523.000 3.109.000 3.688.000 3.277.000 3.163.000
Sum anleggsmidler 4.523.000 3.109.000 3.688.000 3.277.000 3.163.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 70.000 0 0 16.000
Andre fordringer 61.000 33.000 41.000 8.000 26.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 6.091.000 5.913.000 2.001.000 2.466.000 1.888.000
Sum omløpsmidler 6.223.000 5.946.000 2.043.000 2.475.000 1.931.000
Sum eiendeler 10.746.000 9.055.000 5.731.000 5.752.000 5.094.000
Sum opptjent egenkapital 6.708.000 5.327.000 1.654.000 1.952.000 930.000
Sum egenkapital 10.076.000 8.695.000 5.022.000 5.319.000 4.427.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 60.000 60.000 196.000 15.000 229.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 196.000 151.000 128.000 135.000 136.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 413.000 149.000 385.000 284.000 302.000
Sum kortsiktig gjeld 670.000 359.000 709.000 433.000 667.000
Sum gjeld og egenkapital 10.746.000 9.054.000 5.731.000 5.753.000 5.094.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.553.000 5.587.000 1.334.000 2.042.000 1.264.000
Likviditetsgrad 1 9.3 16.6 2.9 5.7 2.9
Likviditetsgrad 2 9.3 16.6 2.9 5.7 2.9
Soliditet 93.8 96.0 87.6 92.5 86.9
Resultatgrad 17.2 61.1 -14.2 2 -15.5
Rentedekningsgrad 35.4 8.8 -120.2 7 -182.8
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 13.1 45.4 -5.1 15.5 -9.4
Signatur
01.02.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.02.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex