Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Engøyholmen Kystkultursenter
Juridisk navn:  Stiftelsen Engøyholmen Kystkultursenter
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51548466
Engøyholmen 1 Engøyholmen 1 Fax:
4077 Hundvåg 4077 Hundvåg
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 871340412
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: STI
Revisor: Rogaland Revisjon Iks
Regnskapsfører: Rott Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.12%
Resultat  
  
16.31%
Egenkapital  
  
10.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.892.000 5.631.000 4.909.000 3.664.000 3.793.000
Resultat: 863.000 742.000 312.000 -588.000 -273.000
Egenkapital: 9.482.000 8.619.000 7.876.000 7.564.000 8.152.000
Regnskap for  Stiftelsen Engøyholmen Kystkultursenter
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.892.000 5.631.000 4.909.000 3.664.000 3.793.000
Driftskostnader -4.031.000 -4.893.000 -4.601.000 -4.260.000 -4.082.000
Driftsresultat 862.000 738.000 309.000 -596.000 -288.000
Finansinntekter 5.000 7.000 6.000 10.000 18.000
Finanskostnader -4.000 -3.000 -3.000 -2.000 -2.000
Finans 1.000 4.000 3.000 8.000 16.000
Resultat før skatt 863.000 742.000 312.000 -588.000 -273.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 863.000 742.000 312.000 -588.000 -273.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.561.000 14.920.000 14.501.000 14.814.000 12.330.000
Sum omløpsmidler 4.457.000 3.954.000 2.706.000 1.634.000 3.479.000
Sum eiendeler 19.018.000 18.874.000 17.207.000 16.448.000 15.809.000
Sum opptjent egenkapital 7.982.000 7.119.000 6.376.000 6.064.000 6.652.000
Sum egenkapital 9.482.000 8.619.000 7.876.000 7.564.000 8.152.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.536.000 10.255.000 9.331.000 8.884.000 7.657.000
Sum gjeld og egenkapital 19.018.000 18.874.000 17.207.000 16.448.000 15.809.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.892.000 5.631.000 4.909.000 3.664.000 3.793.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.892.000 5.631.000 4.909.000 3.664.000 3.793.000
Varekostnad -95.000 -175.000 -257.000 -58.000 -7.000
Lønninger -2.737.000 -2.917.000 -2.444.000 -2.680.000 -2.711.000
Avskrivning -381.000 -313.000 -313.000 -258.000 -258.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -818.000 -1.488.000 -1.587.000 -1.264.000 -1.106.000
Driftskostnader -4.031.000 -4.893.000 -4.601.000 -4.260.000 -4.082.000
Driftsresultat 862.000 738.000 309.000 -596.000 -288.000
Finansinntekter 5.000 7.000 6.000 10.000 18.000
Finanskostnader -4.000 -3.000 -3.000 -2.000 -2.000
Finans 1.000 4.000 3.000 8.000 16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 863.000 742.000 312.000 -588.000 -273.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 12.686.000 12.908.000 12.898.000 8.581.000 8.787.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 575.000 712.000 303.000 318.000 371.000
Sum varige driftsmidler 14.561.000 14.920.000 14.501.000 14.814.000 12.330.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 14.561.000 14.920.000 14.501.000 14.814.000 12.330.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 429.000 603.000 421.000 159.000 431.000
Andre fordringer 69.000 121.000 63.000 56.000 147.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.958.000 3.231.000 2.223.000 1.418.000 2.901.000
Sum omløpsmidler 4.457.000 3.954.000 2.706.000 1.634.000 3.479.000
Sum eiendeler 19.018.000 18.874.000 17.207.000 16.448.000 15.809.000
Sum opptjent egenkapital 7.982.000 7.119.000 6.376.000 6.064.000 6.652.000
Sum egenkapital 9.482.000 8.619.000 7.876.000 7.564.000 8.152.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 73.000 433.000 189.000 56.000 137.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 294.000 355.000 203.000 219.000 181.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.169.000 9.467.000 8.940.000 8.609.000 7.339.000
Sum kortsiktig gjeld 9.536.000 10.255.000 9.331.000 8.884.000 7.657.000
Sum gjeld og egenkapital 19.018.000 18.874.000 17.207.000 16.448.000 15.809.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.079.000 -6.301.000 -6.625.000 -7.250.000 -4.178.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.4 0.3 0.2 0.5
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0.3 0.2 0.5
Soliditet 49.9 45.7 45.8 4 51.6
Resultatgrad 17.6 13.1 6.3 -16.3 -7.6
Rentedekningsgrad 215.5 2 1
Gjeldsgrad 1.0 1.2 1.2 1.2 0.9
Total kapitalrentabilitet 4.6 3.9 1.8 -3.6 -1.7
Signatur
29.12.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
29.12.2020
Daglig leder alene. styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex