Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen F-16
Juridisk navn:  Stiftelsen F-16
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38391018
Lista Fly Og Næringspark Lista Fly Og Næringspark Fax:
4560 Vanse 4560 Vanse
Fylke: Kommune:
Agder Farsund
Org.nr: 982269202
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 12/14/1998
Foretakstype: STI
Revisor: Regnskap Og Revisjon Farsund As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.36%
Resultat  
  
-38.54%
Egenkapital  
  
14.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.166.000 4.110.000 3.270.000 2.475.000 2.619.000
Resultat: 445.000 724.000 461.000 90.000 79.000
Egenkapital: 3.441.000 2.996.000 2.273.000 1.811.000 1.722.000
Regnskap for  Stiftelsen F-16
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.166.000 4.110.000 3.270.000 2.475.000 2.619.000
Driftskostnader -3.738.000 -3.411.000 -2.818.000 -2.391.000 -2.547.000
Driftsresultat 430.000 699.000 452.000 83.000 71.000
Finansinntekter 16.000 25.000 9.000 7.000 8.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 -1.000
Finans 15.000 25.000 9.000 7.000 7.000
Resultat før skatt 445.000 724.000 461.000 90.000 79.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 445.000 724.000 461.000 90.000 79.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 937.000 1.052.000 533.000 529.000 577.000
Sum omløpsmidler 3.092.000 2.718.000 2.575.000 1.650.000 1.536.000
Sum eiendeler 4.029.000 3.770.000 3.108.000 2.179.000 2.113.000
Sum opptjent egenkapital 3.391.000 2.946.000 2.223.000 1.761.000 1.672.000
Sum egenkapital 3.441.000 2.996.000 2.273.000 1.811.000 1.722.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 588.000 774.000 836.000 369.000 391.000
Sum gjeld og egenkapital 4.029.000 3.770.000 3.109.000 2.180.000 2.113.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.099.000 4.077.000 3.230.000 2.412.000 2.574.000
Andre inntekter 68.000 33.000 40.000 63.000 44.000
Driftsinntekter 4.166.000 4.110.000 3.270.000 2.475.000 2.619.000
Varekostnad -38.000 2.000 -6.000 -12.000 -14.000
Lønninger -2.619.000 -2.247.000 -1.846.000 -1.528.000 -1.634.000
Avskrivning -116.000 -110.000 -20.000 -47.000 -52.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -965.000 -1.056.000 -946.000 -804.000 -847.000
Driftskostnader -3.738.000 -3.411.000 -2.818.000 -2.391.000 -2.547.000
Driftsresultat 430.000 699.000 452.000 83.000 71.000
Finansinntekter 16.000 25.000 9.000 7.000 8.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0 -1.000
Finans 15.000 25.000 9.000 7.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 445.000 724.000 461.000 90.000 79.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 47.000 67.000 23.000 19.000 10.000
Driftsløsøre 380.000 475.000 0 0 35.000
Sum varige driftsmidler 427.000 542.000 23.000 19.000 67.000
Sum finansielle anleggsmidler 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000
Sum anleggsmidler 937.000 1.052.000 533.000 529.000 577.000
Varebeholdning 17.000 10.000 16.000 0
Kundefordringer 173.000 351.000 28.000 142.000 34.000
Andre fordringer 378.000 87.000 94.000 85.000 70.000
Sum investeringer 79.000 116.000 99.000 65.000 71.000
Kasse, bank 2.463.000 2.147.000 2.345.000 1.343.000 1.361.000
Sum omløpsmidler 3.092.000 2.718.000 2.575.000 1.650.000 1.536.000
Sum eiendeler 4.029.000 3.770.000 3.108.000 2.179.000 2.113.000
Sum opptjent egenkapital 3.391.000 2.946.000 2.223.000 1.761.000 1.672.000
Sum egenkapital 3.441.000 2.996.000 2.273.000 1.811.000 1.722.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 300.000 400.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 123.000 82.000 107.000 114.000 82.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 138.000 168.000 144.000 102.000 120.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 327.000 224.000 185.000 153.000 190.000
Sum kortsiktig gjeld 588.000 774.000 836.000 369.000 391.000
Sum gjeld og egenkapital 4.029.000 3.770.000 3.109.000 2.180.000 2.113.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.504.000 1.944.000 1.739.000 1.281.000 1.145.000
Likviditetsgrad 1 5.3 3.5 3.1 4.5 3.9
Likviditetsgrad 2 5.3 3.5 3.1 4.4 3.9
Soliditet 85.4 79.5 73.1 83.1 81.5
Resultatgrad 10.3 1 13.8 3.4 2.7
Rentedekningsgrad 430.0 7
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.4 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 11.1 19.2 14.8 4.1 3.7
Signatur
26.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex