Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Fagertun
Juridisk navn:  Stiftelsen Fagertun
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95178979
Røsselgata 2 Røsselgata 2 Fax:
3140 Nøtterøy 3140 Nøtterøy
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Færder
Org.nr: 976188098
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/1996 1
Foretakstype: STI
Revisor: Revisjonsfirmaet Åsvang & Co As
Utvikling:
Omsetning  
  
30.6%
Resultat  
  
113.3%
Egenkapital  
  
14.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.084.000 830.000 819.000 531.000 432.000
Resultat: 497.000 233.000 26.000 76.000 124.000
Egenkapital: 3.993.000 3.496.000 3.263.000 3.238.000 3.162.000
Regnskap for  Stiftelsen Fagertun
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.084.000 830.000 819.000 531.000 432.000
Driftskostnader -590.000 -599.000 -796.000 -457.000 -310.000
Driftsresultat 494.000 231.000 24.000 74.000 123.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000
Resultat før skatt 497.000 233.000 26.000 76.000 124.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 497.000 233.000 26.000 76.000 124.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.903.000 2.903.000 2.903.000 2.903.000 2.903.000
Sum omløpsmidler 1.090.000 599.000 360.000 451.000 371.000
Sum eiendeler 3.993.000 3.502.000 3.263.000 3.354.000 3.274.000
Sum opptjent egenkapital 1.993.000 1.496.000 1.263.000 1.238.000 1.162.000
Sum egenkapital 3.993.000 3.496.000 3.263.000 3.238.000 3.162.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000 0 116.000 112.000
Sum gjeld og egenkapital 3.993.000 3.502.000 3.263.000 3.354.000 3.274.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 1.084.000 830.000 819.000 531.000 432.000
Driftsinntekter 1.084.000 830.000 819.000 531.000 432.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -5.000 -10.000 -13.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -590.000 -599.000 -791.000 -447.000 -297.000
Driftskostnader -590.000 -599.000 -796.000 -457.000 -310.000
Driftsresultat 494.000 231.000 24.000 74.000 123.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 497.000 233.000 26.000 76.000 124.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 2.903.000 2.903.000 2.903.000 2.903.000 2.903.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.903.000 2.903.000 2.903.000 2.903.000 2.903.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.903.000 2.903.000 2.903.000 2.903.000 2.903.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.090.000 599.000 360.000 451.000 371.000
Sum omløpsmidler 1.090.000 599.000 360.000 451.000 371.000
Sum eiendeler 3.993.000 3.502.000 3.263.000 3.354.000 3.274.000
Sum opptjent egenkapital 1.993.000 1.496.000 1.263.000 1.238.000 1.162.000
Sum egenkapital 3.993.000 3.496.000 3.263.000 3.238.000 3.162.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 0 116.000 112.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000 0 116.000 112.000
Sum gjeld og egenkapital 3.993.000 3.502.000 3.263.000 3.354.000 3.274.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.090.000 593.000 360.000 335.000 259.000
Likviditetsgrad 1 99.8 3.9 3.3
Likviditetsgrad 2 99.8 0 3.9 3.3
Soliditet 100.0 99.8 1 96.5 96.6
Resultatgrad 45.6 27.8 2.9 13.9 28.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 12.4 6.7 0.8 2.3 3.8
Signatur
29.04.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex