Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Festivalkontoret
Juridisk navn:  Stiftelsen Festivalkontoret
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22822480
Hausmanns Gate 28 Hausmanns Gate 28 Fax: 22822489
0182 Oslo 182 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 876705192
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 8/19/1996
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Vkst As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.27%
Resultat  
  
-75.35%
Egenkapital  
  
5.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 10.763.000 10.224.000 14.420.000 11.609.000 9.073.000
Resultat: 88.000 357.000 57.000 0 21.000
Egenkapital: 1.655.000 1.566.000 1.210.000 1.153.000 1.153.000
Regnskap for  Stiftelsen Festivalkontoret
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 10.763.000 10.224.000 14.420.000 11.609.000 9.073.000
Driftskostnader -10.674.000 -9.873.000 -14.357.000 -11.599.000 -9.055.000
Driftsresultat 90.000 351.000 63.000 11.000 19.000
Finansinntekter 6.000 7.000 26.000 6.000 8.000
Finanskostnader -7.000 -1.000 -33.000 -17.000 -6.000
Finans -1.000 6.000 -7.000 -11.000 2.000
Resultat før skatt 88.000 357.000 57.000 0 21.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 88.000 357.000 57.000 0 21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 29.000 26.000 18.000 46.000 69.000
Sum omløpsmidler 5.134.000 4.859.000 5.449.000 4.058.000 2.657.000
Sum eiendeler 5.163.000 4.885.000 5.467.000 4.104.000 2.726.000
Sum opptjent egenkapital 1.654.000 1.565.000 1.209.000 1.152.000 1.152.000
Sum egenkapital 1.655.000 1.566.000 1.210.000 1.153.000 1.153.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.508.000 3.318.000 4.257.000 2.951.000 1.573.000
Sum gjeld og egenkapital 5.163.000 4.884.000 5.467.000 4.104.000 2.726.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 10.763.000 10.224.000 14.420.000 11.609.000 9.073.000
Driftsinntekter 10.763.000 10.224.000 14.420.000 11.609.000 9.073.000
Varekostnad -83.000 -10.000 -541.000 -11.000 -132.000
Lønninger -6.787.000 -5.655.000 -6.977.000 -6.292.000 -5.733.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.804.000 -4.208.000 -6.839.000 -5.296.000 -3.190.000
Driftskostnader -10.674.000 -9.873.000 -14.357.000 -11.599.000 -9.055.000
Driftsresultat 90.000 351.000 63.000 11.000 19.000
Finansinntekter 6.000 7.000 26.000 6.000 8.000
Finanskostnader -7.000 -1.000 -33.000 -17.000 -6.000
Finans -1.000 6.000 -7.000 -11.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 88.000 357.000 57.000 0 21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 29.000 26.000 18.000 46.000 69.000
Sum anleggsmidler 29.000 26.000 18.000 46.000 69.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 362.000 6.000 1.424.000 428.000 709.000
Andre fordringer 99.000 160.000 177.000 202.000 393.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.673.000 4.692.000 3.849.000 3.428.000 1.556.000
Sum omløpsmidler 5.134.000 4.859.000 5.449.000 4.058.000 2.657.000
Sum eiendeler 5.163.000 4.885.000 5.467.000 4.104.000 2.726.000
Sum opptjent egenkapital 1.654.000 1.565.000 1.209.000 1.152.000 1.152.000
Sum egenkapital 1.655.000 1.566.000 1.210.000 1.153.000 1.153.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 144.000 273.000 401.000 488.000 240.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 357.000 354.000 441.000 332.000 467.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.006.000 2.691.000 3.415.000 2.132.000 867.000
Sum kortsiktig gjeld 3.508.000 3.318.000 4.257.000 2.951.000 1.573.000
Sum gjeld og egenkapital 5.163.000 4.884.000 5.467.000 4.104.000 2.726.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.626.000 1.541.000 1.192.000 1.107.000 1.084.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.5 1.3 1.4 1.7
Likviditetsgrad 2 1.5 1.5 1.3 1.4 1.7
Soliditet 32.1 32.1 22.1 28.1 42.3
Resultatgrad 0.8 3.4 0.4 0.1 0.2
Rentedekningsgrad 12.9 351.0 1.9 0.6 3.2
Gjeldsgrad 2.1 2.1 3.5 2.6 1.4
Total kapitalrentabilitet 1.9 7.3 1.6 0.4 1
Signatur
26.05.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.05.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex