Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Finnmarkskollektivet
Juridisk navn:  Stiftelsen Finnmarkskollektivet
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78444530
Langfjordveien 1465 Fax: 78432835
9545 Langfjordbotn 9545 Langfjordbotn
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Alta
Org.nr: 980230066
Aksjekapital: 2.550.000 NOK
Antall ansatte: 31
Etableringsdato: 1/27/1992
Foretakstype: STI
Revisor: Enter Revisjon Finnmark As
Regnskapsfører: Sønvisen Synnøve Bjørshol
Utvikling:
Omsetning  
  
2.5%
Resultat  
  
102.16%
Egenkapital  
  
1.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 29.189.000 28.478.000 25.045.000 18.428.000 16.657.000
Resultat: 10.000 -463.000 -74.000 -29.000 1.278.000
Egenkapital: -814.000 -824.000 -361.000 665.000 1.166.000
Regnskap for  Stiftelsen Finnmarkskollektivet
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 29.189.000 28.478.000 25.045.000 18.428.000 16.657.000
Driftskostnader -28.635.000 -28.356.000 -24.662.000 -18.126.000 -15.061.000
Driftsresultat 555.000 122.000 382.000 302.000 1.595.000
Finansinntekter 49.000 23.000 1.000 1.000 10.000
Finanskostnader -594.000 -609.000 -458.000 -331.000 -328.000
Finans -545.000 -586.000 -457.000 -330.000 -318.000
Resultat før skatt 10.000 -463.000 -74.000 -29.000 1.278.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 10.000 -463.000 -74.000 -29.000 1.278.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.394.000 17.363.000 17.745.000 9.131.000 9.732.000
Sum omløpsmidler 1.266.000 1.630.000 3.512.000 3.684.000 2.964.000
Sum eiendeler 17.660.000 18.993.000 21.257.000 12.815.000 12.696.000
Sum opptjent egenkapital -3.364.000 -3.375.000 -2.911.000 -1.885.000 -1.384.000
Sum egenkapital -814.000 -824.000 -361.000 665.000 1.166.000
Sum langsiktig gjeld 11.645.000 13.505.000 15.059.000 8.616.000 9.710.000
Sum kortsiktig gjeld 6.829.000 6.312.000 6.559.000 3.534.000 1.820.000
Sum gjeld og egenkapital 17.660.000 18.992.000 21.257.000 12.815.000 12.696.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 29.189.000 28.478.000 24.950.000 -76.000 523.000
Andre inntekter 0 0 95.000 18.504.000 16.134.000
Driftsinntekter 29.189.000 28.478.000 25.045.000 18.428.000 16.657.000
Varekostnad -2.120.000 -2.067.000 -2.309.000 -1.573.000 -1.313.000
Lønninger -20.701.000 -20.370.000 -16.708.000 -11.924.000 -9.792.000
Avskrivning -1.301.000 -1.290.000 -1.050.000 -633.000 -703.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.513.000 -4.629.000 -4.595.000 -3.996.000 -3.253.000
Driftskostnader -28.635.000 -28.356.000 -24.662.000 -18.126.000 -15.061.000
Driftsresultat 555.000 122.000 382.000 302.000 1.595.000
Finansinntekter 49.000 23.000 1.000 1.000 10.000
Finanskostnader -594.000 -609.000 -458.000 -331.000 -328.000
Finans -545.000 -586.000 -457.000 -330.000 -318.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 10.000 -463.000 -74.000 -29.000 1.278.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 15.352.000 16.273.000 16.675.000 8.776.000 9.327.000
Maskiner anlegg 35.000 42.000 263.000 251.000 298.000
Driftsløsøre 1.007.000 1.048.000 807.000 104.000 107.000
Sum varige driftsmidler 16.394.000 17.363.000 17.745.000 9.131.000 9.732.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 16.394.000 17.363.000 17.745.000 9.131.000 9.732.000
Varebeholdning 14.000 0 12.000 0 0
Kundefordringer -428.000 18.000 908.000 2.346.000 1.793.000
Andre fordringer 411.000 617.000 668.000 255.000 99.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.268.000 994.000 1.924.000 1.084.000 1.071.000
Sum omløpsmidler 1.266.000 1.630.000 3.512.000 3.684.000 2.964.000
Sum eiendeler 17.660.000 18.993.000 21.257.000 12.815.000 12.696.000
Sum opptjent egenkapital -3.364.000 -3.375.000 -2.911.000 -1.885.000 -1.384.000
Sum egenkapital -814.000 -824.000 -361.000 665.000 1.166.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.645.000 13.505.000 15.059.000 8.616.000 9.710.000
Leverandørgjeld 738.000 837.000 1.424.000 433.000 332.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 831.000 750.000 763.000 412.000 355.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.261.000 4.725.000 4.372.000 2.690.000 1.133.000
Sum kortsiktig gjeld 6.829.000 6.312.000 6.559.000 3.534.000 1.820.000
Sum gjeld og egenkapital 17.660.000 18.992.000 21.257.000 12.815.000 12.696.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.563.000 -4.682.000 -3.047.000 150.000 1.144.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.3 0.5 1 1.6
Likviditetsgrad 2 0.2 0.3 0.5 1 1.7
Soliditet -4.6 -4.3 -1.7 5.2 9.2
Resultatgrad 1.9 0.4 1.5 1.6 9.6
Rentedekningsgrad 0.9 0.2 0.8 0.9 4.9
Gjeldsgrad -22.7 -59.9 18.3 9.9
Total kapitalrentabilitet 3.4 0.8 1.8 2.4 12.6
Signatur
12.05.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
12.05.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
PROKURA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex