Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Foldal
Juridisk navn:  Stiftelsen Foldal
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78498250
Postboks 307 Burekka Strandvegen 41 Fax:
9790 Kjøllefjord 9790 Kjøllefjord
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Lebesby
Org.nr: 986183728
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 10/25/2001
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Wiiks Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.32%
Resultat  
  
-175%
Egenkapital  
  
-26.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.906.000 2.587.000 392.000 263.000 724.000
Resultat: -102.000 136.000 63.000 7.000 66.000
Egenkapital: 292.000 395.000 259.000 196.000 189.000
Regnskap for  Stiftelsen Foldal
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.906.000 2.587.000 392.000 263.000 724.000
Driftskostnader -2.009.000 -2.452.000 -327.000 -256.000 -657.000
Driftsresultat -103.000 136.000 65.000 7.000 67.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 -1.000
Finans 0 -1.000 0 -1.000
Resultat før skatt -102.000 136.000 63.000 7.000 66.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -102.000 136.000 63.000 7.000 66.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 160.000 200.000 200.000 220.000 240.000
Sum omløpsmidler 845.000 2..000 99.000 48.000 43.000
Sum eiendeler 1.005.000 1.155.000 299.000 268.000 283.000
Sum opptjent egenkapital -8.000 95.000 -41.000 -104.000 -111.000
Sum egenkapital 292.000 395.000 259.000 196.000 189.000
Sum langsiktig gjeld 83.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 712.000 678.000 40.000 72.000 93.000
Sum gjeld og egenkapital 1.004.000 1.155.000 299.000 268.000 282.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 70.000 0 41.000 0 52.000
Andre inntekter 1.836.000 2.587.000 351.000 263.000 672.000
Driftsinntekter 1.906.000 2.587.000 392.000 263.000 724.000
Varekostnad -124.000 0 0 0 -28.000
Lønninger -14.000 -85.000 -68.000 -61.000 -350.000
Avskrivning -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.851.000 -2.347.000 -239.000 -175.000 -259.000
Driftskostnader -2.009.000 -2.452.000 -327.000 -256.000 -657.000
Driftsresultat -103.000 136.000 65.000 7.000 67.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 0 -1.000
Finans 0 -1.000 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -102.000 136.000 63.000 7.000 66.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 160.000 180.000 200.000 220.000 240.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 180.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 160.000 0 200.000 220.000 240.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 160.000 200.000 200.000 220.000 240.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 175.000 458.000 18.000 3.000 9.000
Andre fordringer 400.000 515.000 43.000 23.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 270.000 2..000 38.000 21.000 19.000
Sum omløpsmidler 845.000 2..000 99.000 48.000 43.000
Sum eiendeler 1.005.000 1.155.000 299.000 268.000 283.000
Sum opptjent egenkapital -8.000 95.000 -41.000 -104.000 -111.000
Sum egenkapital 292.000 395.000 259.000 196.000 189.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 83.000 0 0 0
Leverandørgjeld 246.000 616.000 13.000 53.000 57.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 19.000 12.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 467.000 62.000 7.000 7.000 36.000
Sum kortsiktig gjeld 712.000 678.000 40.000 72.000 93.000
Sum gjeld og egenkapital 1.004.000 1.155.000 299.000 268.000 282.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 133.000 59.000 -24.000 -50.000
Likviditetsgrad 1 1.2 2.5 0.7 0.5
Likviditetsgrad 2 1.2 2.5 0.7 0.5
Soliditet 29.1 86.6 73.1 6
Resultatgrad -5.4 16.6 2.7 9.3
Rentedekningsgrad 6 6
Gjeldsgrad 2.4 0.2 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet -10.3 21.7 2.6 23.8
Signatur
13.04.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex