Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Folldal Gruver
Juridisk navn:  Stiftelsen Folldal Gruver
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62490505
Verket 43 Verket Fax: 62490535
2580 Folldal 2580 Folldal
Fylke: Kommune:
Innlandet Folldal
Org.nr: 963960247
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 6/29/1988
Foretakstype: STI
Revisor: Revisorkonsult AS
Regnskapsfører: Vekstra Nord-Øst Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.53%
Resultat  
  
225.75%
Egenkapital  
  
53.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 6.067.000 6.936.000 7.422.000 7.102.000 7.082.000
Resultat: 544.000 167.000 -76.000 -237.000 -516.000
Egenkapital: 1.561.000 1.020.000 769.000 846.000 1.085.000
Regnskap for  Stiftelsen Folldal Gruver
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.067.000 6.936.000 7.422.000 7.102.000 7.082.000
Driftskostnader -5.470.000 -6.708.000 -7.434.000 -7.258.000 -7.485.000
Driftsresultat 597.000 229.000 -12.000 -156.000 -404.000
Finansinntekter 5.000 4.000 4.000 0 0
Finanskostnader -58.000 -65.000 -68.000 -81.000 -113.000
Finans -53.000 -61.000 -64.000 -81.000 -113.000
Resultat før skatt 544.000 167.000 -76.000 -237.000 -516.000
Skattekostnad -3.000 -2.000 -1.000 -2.000 0
Årsresultat 541.000 165.000 -77.000 -239.000 -516.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.033.000 2.509.000 2.627.000 3.025.000 3.284.000
Sum omløpsmidler 2.039.000 1.796.000 837.000 548.000 383.000
Sum eiendeler 4.072.000 4.305.000 3.464.000 3.573.000 3.667.000
Sum opptjent egenkapital 1.361.000 820.000 569.000 646.000 885.000
Sum egenkapital 1.561.000 1.020.000 769.000 846.000 1.085.000
Sum langsiktig gjeld 1.180.000 1.293.000 1.489.000 1.569.000 1.707.000
Sum kortsiktig gjeld 1.332.000 1.992.000 1.207.000 1.158.000 876.000
Sum gjeld og egenkapital 4.073.000 4.305.000 3.465.000 3.573.000 3.668.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.369.000 1.220.000 1.310.000 1.905.000 414.000
Andre inntekter 4.698.000 5.716.000 6.111.000 5.197.000 6.667.000
Driftsinntekter 6.067.000 6.936.000 7.422.000 7.102.000 7.082.000
Varekostnad -289.000 -405.000 -350.000 -724.000 -22.000
Lønninger -2.409.000 -3.121.000 -3.138.000 -3.026.000 -2.844.000
Avskrivning -321.000 -326.000 -390.000 -415.000 -414.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.451.000 -2.856.000 -3.556.000 -3.093.000 -4.205.000
Driftskostnader -5.470.000 -6.708.000 -7.434.000 -7.258.000 -7.485.000
Driftsresultat 597.000 229.000 -12.000 -156.000 -404.000
Finansinntekter 5.000 4.000 4.000 0 0
Finanskostnader -58.000 -65.000 -68.000 -81.000 -113.000
Finans -53.000 -61.000 -64.000 -81.000 -113.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 541.000 165.000 -77.000 -239.000 -516.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.872.000 2.306.000 2.379.000 2.674.000 2.976.000
Maskiner anlegg 0 0 51.000 118.000
Driftsløsøre 160.000 201.000 246.000 299.000 188.000
Sum varige driftsmidler 2.031.000 2.507.000 2.625.000 3.023.000 3.282.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 2.033.000 2.509.000 2.627.000 3.025.000 3.284.000
Varebeholdning 34.000 42.000 35.000 53.000 0
Kundefordringer 90.000 109.000 148.000 251.000 39.000
Andre fordringer 113.000 194.000 126.000 148.000 56.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.802.000 1.451.000 529.000 97.000 288.000
Sum omløpsmidler 2.039.000 1.796.000 837.000 548.000 383.000
Sum eiendeler 4.072.000 4.305.000 3.464.000 3.573.000 3.667.000
Sum opptjent egenkapital 1.361.000 820.000 569.000 646.000 885.000
Sum egenkapital 1.561.000 1.020.000 769.000 846.000 1.085.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 72.000 0
Sum langsiktig gjeld 1.180.000 1.293.000 1.489.000 1.569.000 1.707.000
Leverandørgjeld 243.000 847.000 428.000 207.000 126.000
Betalbar skatt 3.000 2.000 1.000 2.000 0
Skyldig offentlige avgifter 90.000 125.000 139.000 141.000 186.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 996.000 1.017.000 639.000 735.000 563.000
Sum kortsiktig gjeld 1.332.000 1.992.000 1.207.000 1.158.000 876.000
Sum gjeld og egenkapital 4.073.000 4.305.000 3.465.000 3.573.000 3.668.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 707.000 -196.000 -370.000 -610.000 -493.000
Likviditetsgrad 1 1.5 0.9 0.7 0.5 0.4
Likviditetsgrad 2 1.5 0.9 0.7 0.4 0.4
Soliditet 38.3 23.7 22.2 23.7 29.6
Resultatgrad 9.8 3.3 -0.2 -2.2 -5.7
Rentedekningsgrad 10.3 3.5 -0.2 -1.9 -3.6
Gjeldsgrad 1.6 3.2 3.5 3.2 2.4
Total kapitalrentabilitet 14.8 5.4 -0.2 -4.4
Signatur
03.11.2021
STYRETS FORMANN OG DAGLIG LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
03.11.2021
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex