Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Fontenehuset Hønefoss
Juridisk navn:  Stiftelsen Fontenehuset Hønefoss
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32126610
Postboks 245 St Olavs Gate 5 Fax:
3502 Hønefoss 3510 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 986173560
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 7/3/2003 1
Foretakstype: STI
Revisor: Stiansen & Co AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Økonomihuset As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11%
Resultat  
  
150%
Egenkapital  
  
4.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.913.000 6.644.000 5.954.000 5.058.000 5.306.000
Resultat: 83.000 -166.000 -38.000 -386.000 830.000
Egenkapital: 1.774.000 1.691.000 1.858.000 1.895.000 2.281.000
Regnskap for  Stiftelsen Fontenehuset Hønefoss
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.913.000 6.644.000 5.954.000 5.058.000 5.306.000
Driftskostnader -5.724.000 -6.704.000 -5.896.000 -5.343.000 -4.373.000
Driftsresultat 189.000 -60.000 58.000 -286.000 932.000
Finansinntekter 2.000 4.000 3.000 4.000 4.000
Finanskostnader -108.000 -110.000 -99.000 -104.000 -106.000
Finans -106.000 -106.000 -96.000 -100.000 -102.000
Resultat før skatt 83.000 -166.000 -38.000 -386.000 830.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 83.000 -166.000 -38.000 -386.000 830.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.137.000 2.199.000 2.265.000 2.332.000 2.411.000
Sum omløpsmidler 3.611.000 3.292.000 3.253.000 3.293.000 3.680.000
Sum eiendeler 5.748.000 5.491.000 5.518.000 5.625.000 6.091.000
Sum opptjent egenkapital 1.724.000 1.641.000 1.808.000 1.845.000 2.231.000
Sum egenkapital 1.774.000 1.691.000 1.858.000 1.895.000 2.281.000
Sum langsiktig gjeld 2.860.000 2.860.000 2.860.000 2.970.000 2.996.000
Sum kortsiktig gjeld 1.114.000 939.000 801.000 759.000 814.000
Sum gjeld og egenkapital 5.748.000 5.490.000 5.519.000 5.624.000 6.091.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 11.344.000 12.788.000 11.581.000 9.786.000 10.343.000
Driftsinntekter 5.913.000 6.644.000 5.954.000 5.058.000 5.306.000
Varekostnad -108.000 -150.000 -240.000 -224.000 -146.000
Lønninger -4.172.000 -4.823.000 -4.283.000 -3.858.000 -3.224.000
Avskrivning -62.000 -66.000 -66.000 -79.000 -97.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.382.000 -1.665.000 -1.554.000 -1.365.000 -1.101.000
Driftskostnader -5.724.000 -6.704.000 -5.896.000 -5.343.000 -4.373.000
Driftsresultat 189.000 -60.000 58.000 -286.000 932.000
Finansinntekter 2.000 4.000 3.000 4.000 4.000
Finanskostnader -108.000 -110.000 -99.000 -104.000 -106.000
Finans -106.000 -106.000 -96.000 -100.000 -102.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 83.000 -166.000 -38.000 -386.000 830.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.137.000 2.199.000 2.261.000 2.323.000 2.385.000
Maskiner anlegg 0 0 4.000 8.000 25.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.137.000 2.199.000 2.265.000 2.332.000 2.411.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.137.000 2.199.000 2.265.000 2.332.000 2.411.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 217.000 458.000 0
Andre fordringer 225.000 261.000 446.000 331.000 603.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.386.000 3.031.000 2.590.000 2.503.000 3.078.000
Sum omløpsmidler 3.611.000 3.292.000 3.253.000 3.293.000 3.680.000
Sum eiendeler 5.748.000 5.491.000 5.518.000 5.625.000 6.091.000
Sum opptjent egenkapital 1.724.000 1.641.000 1.808.000 1.845.000 2.231.000
Sum egenkapital 1.774.000 1.691.000 1.858.000 1.895.000 2.281.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.860.000 2.860.000 2.860.000 2.970.000 2.996.000
Leverandørgjeld 203.000 171.000 115.000 195.000 151.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 252.000 313.000 295.000 243.000 243.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 659.000 455.000 391.000 320.000 420.000
Sum kortsiktig gjeld 1.114.000 939.000 801.000 759.000 814.000
Sum gjeld og egenkapital 5.748.000 5.490.000 5.519.000 5.624.000 6.091.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.497.000 2.353.000 2.452.000 2.534.000 2.866.000
Likviditetsgrad 1 3.2 3.5 4.1 4.3 4.5
Likviditetsgrad 2 3.2 3.5 4.1 4.3 4.5
Soliditet 30.9 30.8 33.7 33.7 37.4
Resultatgrad 3.2 -0.9 1 -5.7 17.6
Rentedekningsgrad 1.8 -0.5 0.6 -2.8 8.8
Gjeldsgrad 2.2 2.2 2 2 1.7
Total kapitalrentabilitet 3.3 1.1 15.4
Signatur
01.04.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
01.04.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex