Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Friisgården
Juridisk navn:  Stiftelsen Friisgården
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fax:
8380 Ramberg 8380 Ramberg
Fylke: Kommune:
Nordland Flakstad
Org.nr: 979527756
Aksjekapital: 50 NOK
Etableringsdato: 2/1/1988 1
Foretakstype: STI
Revisor: Lofotrevisjon AS
Regnskapsfører: Adwice Vest-Lofoten As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.15%
Resultat  
  
154.55%
Egenkapital  
  
70.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 88.000 87.000 60.000 60.000 57.000
Resultat: 56.000 22.000 -19.000 19.000 -24.000
Egenkapital: 135.000 79.000 57.000 76.000 56.000
Regnskap for  Stiftelsen Friisgården
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 88.000 87.000 60.000 60.000 57.000
Driftskostnader -32.000 -65.000 -79.000 -41.000 -81.000
Driftsresultat 56.000 22.000 -19.000 19.000 -24.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 56.000 22.000 -19.000 19.000 -24.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 56.000 22.000 -19.000 19.000 -24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 65.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Sum omløpsmidler 70.000 49.000 43.000 46.000 26.000
Sum eiendeler 135.000 99.000 93.000 96.000 76.000
Sum opptjent egenkapital 29.000 7.000 26.000 6.000
Sum egenkapital 135.000 79.000 57.000 76.000 56.000
Sum langsiktig gjeld 20.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 37.000 20.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 135.000 99.000 94.000 96.000 76.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 88.000 87.000 60.000 60.000 57.000
Driftsinntekter 88.000 87.000 60.000 60.000 57.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -32.000 -65.000 -79.000 -41.000 -81.000
Driftskostnader -32.000 -65.000 -79.000 -41.000 -81.000
Driftsresultat 56.000 22.000 -19.000 19.000 -24.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 56.000 22.000 -19.000 19.000 -24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 65.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 15.000 0 0 0
Andre fordringer 0 15.000 15.000 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 70.000 34.000 28.000 31.000 13.000
Sum omløpsmidler 70.000 49.000 43.000 46.000 26.000
Sum eiendeler 135.000 99.000 93.000 96.000 76.000
Sum opptjent egenkapital 29.000 7.000 26.000 6.000
Sum egenkapital 135.000 79.000 57.000 76.000 56.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 20.000 0 0 0
Leverandørgjeld 0 17.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 20.000 20.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 0 37.000 20.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 135.000 99.000 94.000 96.000 76.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 70.000 49.000 6.000 26.000 6.000
Likviditetsgrad 1 1.2 2.3 1.3
Likviditetsgrad 2 0 1.2 2.3 1.3
Soliditet 100.0 79.8 60.6 79.2 73.7
Resultatgrad 63.6 25.3 -31.7 31.7 -42.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.6 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 41.5 22.2 -20.2 19.8 -31.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex