Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Global Aid
Juridisk navn:  Stiftelsen Global Aid
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kalleraveien 6 Kalleraveien 6 Fax:
1675 Kråkerøy 1675 Kråkerøy
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 981643313
Aksjekapital: 50 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/29/1999
Foretakstype: STI
Revisor: Kråkerøy Revisjon V/Andreassen
Regnskapsfører: Addero As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.28%
Resultat  
  
75.53%
Egenkapital  
  
13.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.866.000 2.874.000 5.288.000 3.317.000 9.255.000
Resultat: 1.915.000 1.091.000 3.827.000 -1.370.000 5.647.000
Egenkapital: 16.605.000 14.690.000 13.599.000 9.772.000 11.142.000
Regnskap for  Stiftelsen Global Aid
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.866.000 2.874.000 5.288.000 3.317.000 9.255.000
Driftskostnader -3.162.000 -3.061.000 -3.639.000 -3.765.000 -3.915.000
Driftsresultat -295.000 -187.000 1.648.000 -447.000 5.340.000
Finansinntekter 2.210.000 1.278.000 2.178.000 -896.000 307.000
Finanskostnader 0 -27.000 0
Finans 2.210.000 1.278.000 2.178.000 -923.000 307.000
Resultat før skatt 1.915.000 1.091.000 3.827.000 -1.370.000 5.647.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 1.915.000 1.091.000 3.827.000 -1.370.000 5.647.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum omløpsmidler 16.706.000 14.680.000 13.589.000 9.762.000 11.132.000
Sum eiendeler 16.706.000 14.690.000 13.599.000 9.772.000 11.142.000
Sum opptjent egenkapital 16.555.000 14.640.000 13.549.000 9.722.000 11.092.000
Sum egenkapital 16.605.000 14.690.000 13.599.000 9.772.000 11.142.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 102.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 16.707.000 14.690.000 13.599.000 9.772.000 11.142.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 2.866.000 2.874.000 5.288.000 3.317.000 9.255.000
Driftsinntekter 2.866.000 2.874.000 5.288.000 3.317.000 9.255.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -83.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.079.000 -3.061.000 -3.639.000 -3.765.000 -3.915.000
Driftskostnader -3.162.000 -3.061.000 -3.639.000 -3.765.000 -3.915.000
Driftsresultat -295.000 -187.000 1.648.000 -447.000 5.340.000
Finansinntekter 2.210.000 1.278.000 2.178.000 -896.000 307.000
Finanskostnader 0 -27.000 0
Finans 2.210.000 1.278.000 2.178.000 -923.000 307.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.915.000 1.091.000 3.827.000 -1.370.000 5.647.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 186.000 30.000 31.000 0 0
Andre fordringer 6.000 0 1.000 1.000
Sum investeringer 14.514.000 13.024.000 12.352.000 8.766.000 10.259.000
Kasse, bank 2.000.000 1.627.000 1.206.000 994.000 871.000
Sum omløpsmidler 16.706.000 14.680.000 13.589.000 9.762.000 11.132.000
Sum eiendeler 16.706.000 14.690.000 13.599.000 9.772.000 11.142.000
Sum opptjent egenkapital 16.555.000 14.640.000 13.549.000 9.722.000 11.092.000
Sum egenkapital 16.605.000 14.690.000 13.599.000 9.772.000 11.142.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 30.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 65.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 102.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 16.707.000 14.690.000 13.599.000 9.772.000 11.142.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.604.000 14.680.000 13.589.000 9.762.000 11.132.000
Likviditetsgrad 1 163.8
Likviditetsgrad 2 163.8 0 0 0
Soliditet 99.4 100.0 1 1 1
Resultatgrad -10.3 -6.5 31.2 -13.5 57.7
Rentedekningsgrad -16.6
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 11.5 7.4 28.1 -13.7 50.7
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
09.12.2015
Styrets leder alene. daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex