Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Grønn By
Juridisk navn:  Stiftelsen Grønn By
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51204518
Bergelandsgata 30 Bergelandsgata 30 Fax: 51204501
4012 Stavanger 4012 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 974989042
Aksjekapital: 1.145 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/7/1993
Foretakstype: STI
Revisor: Capax As
Regnskapsfører: Rennesøy Og Randaberg Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.32%
Resultat  
  
-98.14%
Egenkapital  
  
32.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.236.000 5.062.000 2.589.000 2.081.000 1.802.000
Resultat: 16.000 858.000 760.000 337.000 -29.000
Egenkapital: 2.656.000 2.004.000 1.699.000 939.000 602.000
Regnskap for  Stiftelsen Grønn By
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.236.000 5.062.000 2.589.000 2.081.000 1.802.000
Driftskostnader -4.220.000 -4.201.000 -1.831.000 -1.746.000 -1.832.000
Driftsresultat 16.000 861.000 758.000 335.000 -29.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader -5.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -3.000 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 16.000 858.000 760.000 337.000 -29.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 16.000 858.000 760.000 337.000 -29.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Sum omløpsmidler 3.269.000 3.130.000 1.885.000 1.141.000 819.000
Sum eiendeler 3.270.000 3.131.000 1.886.000 1.142.000 819.000
Sum opptjent egenkapital 1.511.000 859.000 554.000 -206.000 -543.000
Sum egenkapital 2.656.000 2.004.000 1.699.000 939.000 602.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 614.000 1.127.000 187.000 203.000 217.000
Sum gjeld og egenkapital 3.270.000 3.131.000 1.886.000 1.142.000 819.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.701.000 2.557.000 2.126.000 1.945.000 1.562.000
Andre inntekter 535.000 2.504.000 464.000 137.000 240.000
Driftsinntekter 4.236.000 5.062.000 2.589.000 2.081.000 1.802.000
Varekostnad -496.000 -544.000 -260.000 -438.000 -383.000
Lønninger -2.423.000 -1.804.000 -961.000 -971.000 -1.114.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.301.000 -1.853.000 -610.000 -337.000 -335.000
Driftskostnader -4.220.000 -4.201.000 -1.831.000 -1.746.000 -1.832.000
Driftsresultat 16.000 861.000 758.000 335.000 -29.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader -5.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -3.000 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 16.000 858.000 760.000 337.000 -29.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Sum anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 135.000 406.000 171.000 151.000 151.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.134.000 2.724.000 1.714.000 990.000 668.000
Sum omløpsmidler 3.269.000 3.130.000 1.885.000 1.141.000 819.000
Sum eiendeler 3.270.000 3.131.000 1.886.000 1.142.000 819.000
Sum opptjent egenkapital 1.511.000 859.000 554.000 -206.000 -543.000
Sum egenkapital 2.656.000 2.004.000 1.699.000 939.000 602.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 116.000 71.000 29.000 7.000 34.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 295.000 335.000 75.000 104.000 102.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 202.000 721.000 83.000 91.000 81.000
Sum kortsiktig gjeld 614.000 1.127.000 187.000 203.000 217.000
Sum gjeld og egenkapital 3.270.000 3.131.000 1.886.000 1.142.000 819.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.655.000 2.003.000 1.698.000 938.000 602.000
Likviditetsgrad 1 5.3 2.8 10.1 5.6 3.8
Likviditetsgrad 2 5.3 2.8 10.1 5.6 3.8
Soliditet 81.2 64.0 90.1 82.2 73.5
Resultatgrad 0.4 17.0 29.3 16.1 -1.6
Rentedekningsgrad 172.2 7 3
Gjeldsgrad 0.2 0.6 0.1 0.2 0.4
Total kapitalrentabilitet 0.5 27.6 40.3 29.5 -3.3
Signatur
04.05.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
04.05.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex