Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Grobunn
Juridisk navn:  Stiftelsen Grobunn
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48160541
Frenningvegen 102 Frenningvegen 102 Fax: 62573344
2344 Ilseng 2344 Ilseng
Fylke: Kommune:
Innlandet Stange
Org.nr: 971649828
Aksjekapital: 125.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 3/18/1993
Foretakstype: STI
Revisor: Lokal Revisjon AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.13%
Resultat  
  
74.34%
Egenkapital  
  
25.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 16.668.000 16.647.000 15.467.000 14.514.000 13.387.000
Resultat: 2.371.000 1.360.000 684.000 1.334.000 863.000
Egenkapital: 11.650.000 9.279.000 7.919.000 7.235.000 5.902.000
Regnskap for  Stiftelsen Grobunn
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 16.668.000 16.647.000 15.467.000 14.514.000 13.387.000
Driftskostnader -14.315.000 -15.297.000 -14.753.000 -13.138.000 -12.455.000
Driftsresultat 2.353.000 1.351.000 713.000 1.376.000 932.000
Finansinntekter 57.000 69.000 39.000 17.000 11.000
Finanskostnader -39.000 -60.000 -68.000 -60.000 -79.000
Finans 18.000 9.000 -29.000 -43.000 -68.000
Resultat før skatt 2.371.000 1.360.000 684.000 1.334.000 863.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 2.371.000 1.360.000 684.000 1.334.000 863.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.014.000 5.982.000 6.274.000 6.230.000 4.633.000
Sum omløpsmidler 14.926.000 13.485.000 11.968.000 11.248.000 9.450.000
Sum eiendeler 20.940.000 19.467.000 18.242.000 17.478.000 14.083.000
Sum opptjent egenkapital 11.545.000 9.174.000 7.814.000 7.130.000 5.797.000
Sum egenkapital 11.650.000 9.279.000 7.919.000 7.235.000 5.902.000
Sum langsiktig gjeld 444.000 1.628.000 1.903.000 2.163.000 1.262.000
Sum kortsiktig gjeld 8.846.000 8.560.000 8.420.000 8.079.000 6.920.000
Sum gjeld og egenkapital 20.940.000 19.467.000 18.242.000 17.477.000 14.084.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.622.000 16.354.000 15.404.000 13.857.000 12.051.000
Andre inntekter 46.000 293.000 63.000 656.000 1.336.000
Driftsinntekter 16.668.000 16.647.000 15.467.000 14.514.000 13.387.000
Varekostnad -802.000 -948.000 -853.000 -1.051.000 -783.000
Lønninger -9.662.000 -11.337.000 -10.874.000 -9.842.000 -9.582.000
Avskrivning -351.000 -319.000 -318.000 -213.000 -245.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.500.000 -2.693.000 -2.708.000 -2.032.000 -1.845.000
Driftskostnader -14.315.000 -15.297.000 -14.753.000 -13.138.000 -12.455.000
Driftsresultat 2.353.000 1.351.000 713.000 1.376.000 932.000
Finansinntekter 57.000 69.000 39.000 17.000 11.000
Finanskostnader -39.000 -60.000 -68.000 -60.000 -79.000
Finans 18.000 9.000 -29.000 -43.000 -68.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.371.000 1.360.000 684.000 1.334.000 863.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 5.478.000 5.653.000 5.828.000 6.003.000 4.279.000
Maskiner anlegg 50.000 90.000 105.000 146.000 223.000
Driftsløsøre 445.000 198.000 300.000 40.000 89.000
Sum varige driftsmidler 5.973.000 5.941.000 6.233.000 6.189.000 4.592.000
Sum finansielle anleggsmidler 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000
Sum anleggsmidler 6.014.000 5.982.000 6.274.000 6.230.000 4.633.000
Varebeholdning 506.000 487.000 396.000 346.000 246.000
Kundefordringer 5.232.000 6.760.000 6.345.000 6.310.000 0
Andre fordringer 1.054.000 621.000 737.000 793.000 5.702.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 8.133.000 5.616.000 4.491.000 3.799.000 3.502.000
Sum omløpsmidler 14.926.000 13.485.000 11.968.000 11.248.000 9.450.000
Sum eiendeler 20.940.000 19.467.000 18.242.000 17.478.000 14.083.000
Sum opptjent egenkapital 11.545.000 9.174.000 7.814.000 7.130.000 5.797.000
Sum egenkapital 11.650.000 9.279.000 7.919.000 7.235.000 5.902.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 444.000 1.628.000 1.903.000 2.163.000 1.262.000
Leverandørgjeld 230.000 247.000 122.000 221.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 756.000 720.000 770.000 689.000 498.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.860.000 7.594.000 7.528.000 7.169.000 6.422.000
Sum kortsiktig gjeld 8.846.000 8.560.000 8.420.000 8.079.000 6.920.000
Sum gjeld og egenkapital 20.940.000 19.467.000 18.242.000 17.477.000 14.084.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.080.000 4.925.000 3.548.000 3.169.000 2.530.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.6 1.4 1.4 1.4
Likviditetsgrad 2 1.6 1.5 1.4 1.3 1.3
Soliditet 55.6 47.7 43.4 41.4 41.9
Resultatgrad 14.1 8.1 4.6 9.5 7
Rentedekningsgrad 60.3 22.5 10.5 22.9 11.8
Gjeldsgrad 0.8 1.1 1.3 1.4 1.4
Total kapitalrentabilitet 11.5 7.3 4.1 8 6.7
Signatur
24.01.2022
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
24.01.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex