Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Havnøy
Juridisk navn:  Stiftelsen Havnøy
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33351400
Kirkeveien 572 Kirkeveien 572 Fax: 33351401
3143 Kjøpmannskjær 3143 Kjøpmannskjær
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Færder
Org.nr: 945936096
Aksjekapital: 3.500.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 11/17/1981
Foretakstype: STI
Revisor: Revisjonsfirmaet Åsvang & Co AS
Regnskapsfører: Tønsberg Økonomisenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.84%
Resultat  
  
-112.62%
Egenkapital  
  
2.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 22.314.000 24.750.000 21.437.000 26.413.000 30.026.000
Resultat: -291.000 2.306.000 -1.405.000 -1.060.000 503.000
Egenkapital: 17.857.000 17.480.000 15.174.000 16.579.000 17.639.000
Regnskap for  Stiftelsen Havnøy
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 22.314.000 24.750.000 21.437.000 26.413.000 30.026.000
Driftskostnader -22.709.000 -22.517.000 -22.974.000 -27.546.000 -29.629.000
Driftsresultat -395.000 2.233.000 -1.538.000 -1.133.000 397.000
Finansinntekter 105.000 74.000 134.000 75.000 111.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -2.000 -5.000
Finans 104.000 73.000 133.000 73.000 106.000
Resultat før skatt -291.000 2.306.000 -1.405.000 -1.060.000 503.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -291.000 2.306.000 -1.405.000 -1.060.000 503.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.772.000 2.909.000 3.062.000 2.816.000 2.955.000
Sum omløpsmidler 17.276.000 17.291.000 14.988.000 16.562.000 17.828.000
Sum eiendeler 20.048.000 20.200.000 18.050.000 19.378.000 20.783.000
Sum opptjent egenkapital 14.357.000 13.980.000 11.674.000 13.079.000 14.139.000
Sum egenkapital 17.857.000 17.480.000 15.174.000 16.579.000 17.639.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.191.000 2.721.000 2.876.000 2.798.000 3.144.000
Sum gjeld og egenkapital 20.048.000 20.201.000 18.050.000 19.377.000 20.783.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.132.000 4.023.000 4.237.000 5.005.000 4.883.000
Andre inntekter 18.182.000 20.727.000 17.200.000 21.408.000 25.143.000
Driftsinntekter 22.314.000 24.750.000 21.437.000 26.413.000 30.026.000
Varekostnad -1.243.000 -1.353.000 -1.085.000 -1.567.000 -2.467.000
Lønninger -18.367.000 -17.648.000 -16.767.000 -19.193.000 -20.091.000
Avskrivning -123.000 -123.000 -113.000 -124.000 -129.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.976.000 -3.393.000 -5.009.000 -6.662.000 -6.942.000
Driftskostnader -22.709.000 -22.517.000 -22.974.000 -27.546.000 -29.629.000
Driftsresultat -395.000 2.233.000 -1.538.000 -1.133.000 397.000
Finansinntekter 105.000 74.000 134.000 75.000 111.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -2.000 -5.000
Finans 104.000 73.000 133.000 73.000 106.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -291.000 2.306.000 -1.405.000 -1.060.000 503.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.389.000 2.389.000 2.389.000 2.389.000 2.389.000
Maskiner anlegg 10.000 38.000 65.000 95.000 147.000
Driftsløsøre 237.000 332.000 427.000 152.000 224.000
Sum varige driftsmidler 2.637.000 2.759.000 2.882.000 2.636.000 2.760.000
Sum finansielle anleggsmidler 135.000 150.000 180.000 180.000 195.000
Sum anleggsmidler 2.772.000 2.909.000 3.062.000 2.816.000 2.955.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.889.000 1.514.000 1.842.000 2.371.000 3.652.000
Andre fordringer 801.000 245.000 151.000 250.000 155.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 14.587.000 15.532.000 12.996.000 13.941.000 14.022.000
Sum omløpsmidler 17.276.000 17.291.000 14.988.000 16.562.000 17.828.000
Sum eiendeler 20.048.000 20.200.000 18.050.000 19.378.000 20.783.000
Sum opptjent egenkapital 14.357.000 13.980.000 11.674.000 13.079.000 14.139.000
Sum egenkapital 17.857.000 17.480.000 15.174.000 16.579.000 17.639.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 184.000 837.000 774.000 524.000 388.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.099.000 1.012.000 1.136.000 1.227.000 1.627.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 908.000 871.000 966.000 1.048.000 1.129.000
Sum kortsiktig gjeld 2.191.000 2.721.000 2.876.000 2.798.000 3.144.000
Sum gjeld og egenkapital 20.048.000 20.201.000 18.050.000 19.377.000 20.783.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.085.000 14.570.000 12.112.000 13.764.000 14.684.000
Likviditetsgrad 1 7.9 6.4 5.2 5.9 5.7
Likviditetsgrad 2 7.9 6.4 5.2 5.9 5.7
Soliditet 89.1 86.5 84.1 85.6 84.9
Resultatgrad -1.8 9 -7.2 -4.3 1.3
Rentedekningsgrad 2 -566.5 101.6
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -1.4 11.4 -7.8 -5.5 2.4
Signatur
30.04.2020
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex