Stiftelsen Hedalen.no
Juridisk navn:  Stiftelsen Hedalen.no
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fax:
3528 Hedalen 3528 Hedalen
Fylke: Kommune:
Innlandet Sør-Aurdal
Org.nr: 990041571
Aksjekapital: 120.000 NOK
Etableringsdato: 5/21/2006
Foretakstype: STI
Revisor: Ad:num AS
Regnskapsfører: Scanaccount AS
Utvikling:
Omsetning  
  
69.23%
Resultat  
  
370%
Egenkapital  
  
65.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 308.000 182.000 185.000 165.000 158.000
Resultat: 141.000 30.000 5.000 4.000 4.000
Egenkapital: 354.000 214.000 183.000 178.000 174.000
Regnskap for  Stiftelsen Hedalen.no
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 308.000 182.000 185.000 165.000 158.000
Driftskostnader -168.000 -152.000 -181.000 -162.000 -154.000
Driftsresultat 141.000 30.000 5.000 4.000 4.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 141.000 30.000 5.000 4.000 4.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 141.000 30.000 5.000 4.000 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 99.000 98.000 70.000 70.000 70.000
Sum omløpsmidler 315.000 158.000 162.000 148.000 147.000
Sum eiendeler 414.000 256.000 232.000 218.000 217.000
Sum opptjent egenkapital 222.000 82.000 51.000 46.000 42.000
Sum egenkapital 354.000 214.000 183.000 178.000 174.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 59.000 42.000 49.000 40.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 413.000 256.000 232.000 218.000 216.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 208.000 182.000 185.000 165.000 158.000
Andre inntekter 100.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 308.000 182.000 185.000 165.000 158.000
Varekostnad 0 -1.000 -1.000 -1.000
Lønninger -94.000 -133.000 -157.000 -119.000 -133.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -74.000 -19.000 -23.000 -42.000 -20.000
Driftskostnader -168.000 -152.000 -181.000 -162.000 -154.000
Driftsresultat 141.000 30.000 5.000 4.000 4.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 141.000 30.000 5.000 4.000 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 98.000 98.000 70.000 70.000 70.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 99.000 98.000 70.000 70.000 70.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 6.000 7.000 9.000 0 12.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 309.000 151.000 153.000 148.000 135.000
Sum omløpsmidler 315.000 158.000 162.000 148.000 147.000
Sum eiendeler 414.000 256.000 232.000 218.000 217.000
Sum opptjent egenkapital 222.000 82.000 51.000 46.000 42.000
Sum egenkapital 354.000 214.000 183.000 178.000 174.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 31.000 35.000 41.000 32.000 35.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 28.000 8.000 8.000 8.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 59.000 42.000 49.000 40.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 413.000 256.000 232.000 218.000 216.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 256.000 116.000 113.000 108.000 105.000
Likviditetsgrad 1 5.3 3.8 3.3 3.7 3.5
Likviditetsgrad 2 5.3 3.8 3.3 3.7 3.5
Soliditet 85.7 83.6 78.9 81.7 80.6
Resultatgrad 45.8 16.5 2.7 2.4 2.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 34.1 11.7 2.2 1.8 1.9
Signatur
20.03.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex