Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Hestmanden
Juridisk navn:  Stiftelsen Hestmanden
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38120350
c/o Vest-Agder-museet IKS Odderøyveien 21 c/o Vest-Agder-museet IKS Odderøyveien 21 Fax: 38074504
4610 Kristiansand S 4610 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 984114427
Aksjekapital: 205.000 NOK
Etableringsdato: 4/26/1996
Foretakstype: STI
Revisor: Agder Kommunerevisjon Iks
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
-93.81%
Resultat  
  
-422.54%
Egenkapital  
  
-6.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 20.000 323.000 333.000 362.000 1.996.000
Resultat: -229.000 71.000 71.000 65.000 1.531.000
Egenkapital: 3.480.000 3.710.000 3.639.000 3.569.000 3.504.000
Regnskap for  Stiftelsen Hestmanden
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 20.000 323.000 333.000 362.000 1.996.000
Driftskostnader -249.000 -252.000 -262.000 -297.000 -465.000
Driftsresultat -229.000 71.000 71.000 65.000 1.531.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -229.000 71.000 71.000 65.000 1.531.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -229.000 71.000 71.000 65.000 1.531.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.474.000 3.703.000 3.933.000 4.162.000 4.391.000
Sum omløpsmidler 7.000 7.000 7.000 7.000 13.000
Sum eiendeler 3.481.000 3.710.000 3.940.000 4.169.000 4.404.000
Sum opptjent egenkapital 3.275.000 3.505.000 3.434.000 3.364.000 3.299.000
Sum egenkapital 3.480.000 3.710.000 3.639.000 3.569.000 3.504.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 300.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 300.000 300.000 900.000
Sum gjeld og egenkapital 3.480.000 3.710.000 3.939.000 4.169.000 4.404.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 20.000 323.000 333.000 362.000 1.996.000
Driftsinntekter 20.000 323.000 333.000 362.000 1.996.000
Varekostnad 0 0 0 -24.000
Lønninger 0 0 0 -64.000
Avskrivning -229.000 -229.000 0 -229.000 -229.000
Nedskrivning 0 -229.000 0 0
Andre driftskostnader -20.000 -23.000 -33.000 -68.000 -148.000
Driftskostnader -249.000 -252.000 -262.000 -297.000 -465.000
Driftsresultat -229.000 71.000 71.000 65.000 1.531.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -229.000 71.000 71.000 65.000 1.531.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.474.000 3.703.000 3.933.000 4.162.000 4.391.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.474.000 3.703.000 3.933.000 4.162.000 4.391.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 7.000 7.000 7.000 7.000 13.000
Sum omløpsmidler 7.000 7.000 7.000 7.000 13.000
Sum eiendeler 3.481.000 3.710.000 3.940.000 4.169.000 4.404.000
Sum opptjent egenkapital 3.275.000 3.505.000 3.434.000 3.364.000 3.299.000
Sum egenkapital 3.480.000 3.710.000 3.639.000 3.569.000 3.504.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 300.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 300.000 300.000 900.000
Sum kortsiktig gjeld 0 300.000 300.000 900.000
Sum gjeld og egenkapital 3.480.000 3.710.000 3.939.000 4.169.000 4.404.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.000 7.000 -293.000 -293.000 -887.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0
Soliditet 100.0 1 92.4 85.6 79.6
Resultatgrad -1.145.0 2 21.3 1 76.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet -6.6 1.9 1.8 1.6 34.8
Signatur
04.05.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
04.05.2022
Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex