Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Hjertegod
Juridisk navn:  Stiftelsen Hjertegod
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32867100
Bergmannsveien 600 Bergmannsveien 600 Fax: 32867350
3614 Kongsberg 3614 Kongsberg
Fylke: Kommune:
Viken Kongsberg
Org.nr: 959984352
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 12/27/1978
Foretakstype: STI
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-29.07%
Resultat  
  
-129.68%
Egenkapital  
  
-5.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.617.000 6.509.000 4.099.000 4.837.000 4.022.000
Resultat: -490.000 1.651.000 -1.628.000 -350.000 -1.280.000
Egenkapital: 9.291.000 9.802.000 8.168.000 9.812.000 10.180.000
Regnskap for  Stiftelsen Hjertegod
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.617.000 6.509.000 4.099.000 4.837.000 4.022.000
Driftskostnader -5.108.000 -4.863.000 -5.764.000 -5.268.000 -5.349.000
Driftsresultat -490.000 1.647.000 -1.666.000 -430.000 -1.326.000
Finansinntekter 2.000 4.000 38.000 81.000 47.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 0 -1.000 -1.000
Finans 3.000 38.000 80.000 46.000
Resultat før skatt -490.000 1.651.000 -1.628.000 -350.000 -1.280.000
Skattekostnad -21.000 -17.000 -17.000 -18.000 -17.000
Årsresultat -511.000 1.634.000 -1.645.000 -368.000 -1.298.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.160.000 6.487.000 6.829.000 3.809.000 3.985.000
Sum omløpsmidler 3.699.000 3.778.000 1.897.000 6.804.000 6.673.000
Sum eiendeler 9.859.000 10.265.000 8.726.000 10.613.000 10.658.000
Sum opptjent egenkapital 9.091.000 9.602.000 7.968.000 9.612.000 9.980.000
Sum egenkapital 9.291.000 9.802.000 8.168.000 9.812.000 10.180.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 568.000 463.000 558.000 801.000 478.000
Sum gjeld og egenkapital 9.859.000 10.265.000 8.726.000 10.613.000 10.658.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.603.000 2.592.000 3.132.000 4.180.000 3.653.000
Andre inntekter 1.014.000 3.917.000 966.000 657.000 370.000
Driftsinntekter 4.617.000 6.509.000 4.099.000 4.837.000 4.022.000
Varekostnad -675.000 -631.000 -687.000 -797.000 -930.000
Lønninger -2.375.000 -1.749.000 -1.723.000 -2.153.000 -1.972.000
Avskrivning -384.000 -394.000 -262.000 -257.000 -214.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.674.000 -2.089.000 -3.092.000 -2.061.000 -2.233.000
Driftskostnader -5.108.000 -4.863.000 -5.764.000 -5.268.000 -5.349.000
Driftsresultat -490.000 1.647.000 -1.666.000 -430.000 -1.326.000
Finansinntekter 2.000 4.000 38.000 81.000 47.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 0 -1.000 -1.000
Finans 3.000 38.000 80.000 46.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -511.000 1.634.000 -1.645.000 -368.000 -1.298.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 6.034.000 6.321.000 6.608.000 3.513.000 3.622.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 126.000 166.000 221.000 296.000 363.000
Sum varige driftsmidler 6.160.000 6.487.000 6.829.000 3.809.000 3.985.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.160.000 6.487.000 6.829.000 3.809.000 3.985.000
Varebeholdning 90.000 75.000 88.000 76.000 56.000
Kundefordringer 118.000 27.000 53.000 73.000 134.000
Andre fordringer 200.000 560.000 147.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.291.000 3.116.000 1.608.000 6.655.000 6.483.000
Sum omløpsmidler 3.699.000 3.778.000 1.897.000 6.804.000 6.673.000
Sum eiendeler 9.859.000 10.265.000 8.726.000 10.613.000 10.658.000
Sum opptjent egenkapital 9.091.000 9.602.000 7.968.000 9.612.000 9.980.000
Sum egenkapital 9.291.000 9.802.000 8.168.000 9.812.000 10.180.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 467.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 19.000 29.000 227.000 198.000 124.000
Betalbar skatt 23.000 18.000 19.000 18.000 17.000
Skyldig offentlige avgifter 108.000 112.000 66.000 118.000 117.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 417.000 304.000 246.000 0 219.000
Sum kortsiktig gjeld 568.000 463.000 558.000 801.000 478.000
Sum gjeld og egenkapital 9.859.000 10.265.000 8.726.000 10.613.000 10.658.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.131.000 3.315.000 1.339.000 6.003.000 6.195.000
Likviditetsgrad 1 6.5 8.2 3.4 8.5 14
Likviditetsgrad 2 6.4 8.0 3.2 8.4 13.8
Soliditet 94.2 95.5 93.6 92.5 95.5
Resultatgrad -10.6 25.3 -40.6 -8.9
Rentedekningsgrad -245.0 1.647.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0
Total kapitalrentabilitet -4.9 16.1 -18.7 -3.3
Signatur
09.05.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex