Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Jostedalsbreen Nasjonalparksenter
Juridisk navn:  Stiftelsen Jostedalsbreen Nasjonalparksenter
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57877200
Fosnes Fosnes Fax: 57877201
6799 Oppstryn 6799 Oppstryn
Fylke: Kommune:
Vestland Stryn
Org.nr: 970451854
Aksjekapital: 445.728 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 8/20/1990
Foretakstype: STI
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Halsteinslid As
Utvikling:
Omsetning  
  
-51.48%
Resultat  
  
126.79%
Egenkapital  
  
2.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.586.000 3.269.000 3.017.000 3.492.000 2.973.000
Resultat: 15.000 -56.000 -179.000 -824.000 -1.182.000
Egenkapital: 611.000 597.000 653.000 832.000 1.411.000
Regnskap for  Stiftelsen Jostedalsbreen Nasjonalparksenter
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.586.000 3.269.000 3.017.000 3.492.000 2.973.000
Driftskostnader -1.375.000 -3.091.000 -2.979.000 -4.063.000 -3.737.000
Driftsresultat 211.000 177.000 39.000 -571.000 -764.000
Finansinntekter 1.000 7.000 2.000 0 0
Finanskostnader -197.000 -240.000 -220.000 -253.000 -418.000
Finans -196.000 -233.000 -218.000 -253.000 -418.000
Resultat før skatt 15.000 -56.000 -179.000 -824.000 -1.182.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 15.000 -56.000 -179.000 -824.000 -1.182.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.674.000 7.036.000 7.402.000 7.776.000 8.271.000
Sum omløpsmidler 2.875.000 2.198.000 1.913.000 842.000 525.000
Sum eiendeler 9.549.000 9.234.000 9.315.000 8.618.000 8.796.000
Sum opptjent egenkapital 166.000 151.000 207.000 387.000 1.210.000
Sum egenkapital 611.000 597.000 653.000 832.000 1.411.000
Sum langsiktig gjeld 6.109.000 6.109.000 6.076.000 6.076.000 6.200.000
Sum kortsiktig gjeld 2.828.000 2.528.000 2.586.000 1.710.000 1.185.000
Sum gjeld og egenkapital 9.549.000 9.234.000 9.315.000 8.619.000 8.796.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.000 2.238.000 2.001.000 1.736.000 2.054.000
Andre inntekter 1.582.000 1.030.000 1.017.000 1.756.000 919.000
Driftsinntekter 1.586.000 3.269.000 3.017.000 3.492.000 2.973.000
Varekostnad -29.000 -581.000 -535.000 -466.000 -1.056.000
Lønninger -408.000 -1.314.000 -1.218.000 -1.515.000 -1.571.000
Avskrivning -362.000 -366.000 -374.000 -495.000 -383.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -576.000 -830.000 -852.000 -1.587.000 -727.000
Driftskostnader -1.375.000 -3.091.000 -2.979.000 -4.063.000 -3.737.000
Driftsresultat 211.000 177.000 39.000 -571.000 -764.000
Finansinntekter 1.000 7.000 2.000 0 0
Finanskostnader -197.000 -240.000 -220.000 -253.000 -418.000
Finans -196.000 -233.000 -218.000 -253.000 -418.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 15.000 -56.000 -179.000 -824.000 -1.182.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 6.275.000 6.504.000 6.734.000 6.974.000 7.330.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 399.000 531.000 668.000 802.000 940.000
Sum varige driftsmidler 6.673.000 7.035.000 7.401.000 7.775.000 8.270.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 6.674.000 7.036.000 7.402.000 7.776.000 8.271.000
Varebeholdning 704.000 731.000 463.000 399.000 375.000
Kundefordringer 0 0 1.000 32.000
Andre fordringer 72.000 50.000 29.000 104.000 41.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.099.000 1.416.000 1.420.000 338.000 77.000
Sum omløpsmidler 2.875.000 2.198.000 1.913.000 842.000 525.000
Sum eiendeler 9.549.000 9.234.000 9.315.000 8.618.000 8.796.000
Sum opptjent egenkapital 166.000 151.000 207.000 387.000 1.210.000
Sum egenkapital 611.000 597.000 653.000 832.000 1.411.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 403.000 749.000 923.000 949.000 931.000
Sum langsiktig gjeld 6.109.000 6.109.000 6.076.000 6.076.000 6.200.000
Leverandørgjeld 76.000 109.000 26.000 125.000 53.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 31.000 62.000 38.000 113.000 65.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.318.000 1.608.000 1.600.000 522.000 135.000
Sum kortsiktig gjeld 2.828.000 2.528.000 2.586.000 1.710.000 1.185.000
Sum gjeld og egenkapital 9.549.000 9.234.000 9.315.000 8.619.000 8.796.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 47.000 -330.000 -673.000 -868.000 -660.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.9 0.7 0.5 0.4
Likviditetsgrad 2 0.8 0.6 0.6 0.3 0.1
Soliditet 6.4 6.5 7 9.7 1
Resultatgrad 13.3 5.4 1.3 -16.4 -25.7
Rentedekningsgrad 1.1 0.7 0.2 -2.3 -1.8
Gjeldsgrad 14.6 14.5 13.3 9.4 5.2
Total kapitalrentabilitet 2.2 2 0.4 -6.6 -8.7
Signatur
18.12.2020
DAGLEG LEIAR OG STYRELEIAR I FELLESSKAP.
Prokurister
17.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex