Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Kainun Institutti - Kvensk Institutt
Juridisk navn:  Stiftelsen Kainun Institutti - Kvensk Institutt
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78461010
Kventunet Fax: 78461011
9716 Børselv 9716 Børselv
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Porsanger Porsángu Porsanki
Org.nr: 989665790
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 12/13/2005
Foretakstype: STI
Tidligere navn: kainun institutti-kvensk institutt
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.66%
Resultat  
  
269.59%
Egenkapital  
  
4.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.073.000 8.838.000 7.158.000 8.065.000 6.177.000
Resultat: 802.000 217.000 -351.000 1.583.000 433.000
Egenkapital: 17.896.000 17.094.000 16.878.000 17.228.000 15.645.000
Regnskap for  Stiftelsen Kainun Institutti - Kvensk Institutt
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.073.000 8.838.000 7.158.000 8.065.000 6.177.000
Driftskostnader -7.296.000 -8.663.000 -7.525.000 -6.491.000 -5.746.000
Driftsresultat 777.000 175.000 -366.000 1.575.000 430.000
Finansinntekter 29.000 49.000 19.000 19.000 22.000
Finanskostnader -5.000 -7.000 -4.000 -10.000 -18.000
Finans 24.000 42.000 15.000 9.000 4.000
Resultat før skatt 802.000 217.000 -351.000 1.583.000 433.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 802.000 217.000 -351.000 1.583.000 433.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.982.000 12.381.000 12.741.000 13.049.000 13.219.000
Sum omløpsmidler 7.964.000 7.097.000 6.193.000 5.437.000 4.960.000
Sum eiendeler 19.946.000 19.478.000 18.934.000 18.486.000 18.179.000
Sum opptjent egenkapital 17.796.000 16.995.000 16.778.000 17.129.000 15.546.000
Sum egenkapital 17.896.000 17.094.000 16.878.000 17.228.000 15.645.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 258.000
Sum kortsiktig gjeld 2.050.000 2.383.000 2.057.000 1.258.000 2.276.000
Sum gjeld og egenkapital 19.946.000 19.478.000 18.935.000 18.487.000 18.180.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 132.000 239.000 218.000 41.000 66.000
Andre inntekter 7.941.000 8.598.000 6.941.000 8.024.000 6.112.000
Driftsinntekter 8.073.000 8.838.000 7.158.000 8.065.000 6.177.000
Varekostnad -285.000 -943.000 -506.000 -496.000 -17.000
Lønninger -4.238.000 -4.432.000 -3.894.000 -3.268.000 -3.363.000
Avskrivning -399.000 -395.000 -384.000 -381.000 -389.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.374.000 -2.893.000 -2.741.000 -2.346.000 -1.977.000
Driftskostnader -7.296.000 -8.663.000 -7.525.000 -6.491.000 -5.746.000
Driftsresultat 777.000 175.000 -366.000 1.575.000 430.000
Finansinntekter 29.000 49.000 19.000 19.000 22.000
Finanskostnader -5.000 -7.000 -4.000 -10.000 -18.000
Finans 24.000 42.000 15.000 9.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 802.000 217.000 -351.000 1.583.000 433.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 11.953.000 12.308.000 12.663.000 13.018.000 13.162.000
Maskiner anlegg 1.000 8.000 15.000 21.000 28.000
Driftsløsøre 28.000 65.000 64.000 10.000 29.000
Sum varige driftsmidler 11.982.000 12.381.000 12.741.000 13.049.000 13.219.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 11.982.000 12.381.000 12.741.000 13.049.000 13.219.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 27.000 59.000 5.000 2.000 84.000
Andre fordringer 138.000 125.000 316.000 0 -10.000
Sum investeringer 4.957.000 5.288.000 5.349.000 3.581.000 2.416.000
Kasse, bank 2.841.000 1.625.000 524.000 1.854.000 2.471.000
Sum omløpsmidler 7.964.000 7.097.000 6.193.000 5.437.000 4.960.000
Sum eiendeler 19.946.000 19.478.000 18.934.000 18.486.000 18.179.000
Sum opptjent egenkapital 17.796.000 16.995.000 16.778.000 17.129.000 15.546.000
Sum egenkapital 17.896.000 17.094.000 16.878.000 17.228.000 15.645.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 258.000
Leverandørgjeld 73.000 162.000 32.000 96.000 69.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 201.000 205.000 189.000 199.000 131.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.775.000 2.016.000 1.835.000 962.000 2.076.000
Sum kortsiktig gjeld 2.050.000 2.383.000 2.057.000 1.258.000 2.276.000
Sum gjeld og egenkapital 19.946.000 19.478.000 18.935.000 18.487.000 18.180.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.914.000 4.714.000 4.136.000 4.179.000 2.684.000
Likviditetsgrad 1 3.9 3 3 4.3 2.2
Likviditetsgrad 2 3.9 3 3 4.3 2.2
Soliditet 89.7 87.8 89.1 93.2 86.1
Resultatgrad 9.6 2 -5.1 19.5 7
Rentedekningsgrad 155.4 2 -91.5 157.5 23.9
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 4.0 1.2 -1.8 8.6 2.5
Signatur
31.08.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex