Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Karmel-Instituttet
Juridisk navn:  Stiftelsen Karmel-Instituttet
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51403200
Postboks 180 Moiveien Fax: 51401010
4465 Moi 4460 Moi
Fylke: Kommune:
Rogaland Lund
Org.nr: 871462402
Aksjekapital: 50 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: STI
Revisor: Revisjon Sør As
Utvikling:
Omsetning  
  
77.03%
Resultat  
  
100.42%
Egenkapital  
  
0.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.537.000 1.998.000 5.068.000 4.269.000 3.322.000
Resultat: 8.000 -1.907.000 2.036.000 -705.000 -61.000
Egenkapital: 2.948.000 2.940.000 4.847.000 2.811.000 3.516.000
Regnskap for  Stiftelsen Karmel-Instituttet
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.537.000 1.998.000 5.068.000 4.269.000 3.322.000
Driftskostnader -3.542.000 -3.935.000 -3.063.000 -4.999.000 -3.459.000
Driftsresultat -5.000 -1.937.000 2.005.000 -730.000 -137.000
Finansinntekter 12.000 30.000 32.000 38.000 76.000
Finanskostnader 0 0 -12.000 0
Finans 12.000 30.000 32.000 26.000 76.000
Resultat før skatt 8.000 -1.907.000 2.036.000 -705.000 -61.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 8.000 -1.907.000 2.036.000 -705.000 -61.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.988.000 3.563.000 5.081.000 2.881.000 3.578.000
Sum eiendeler 2.988.000 3.563.000 5.081.000 2.881.000 3.578.000
Sum opptjent egenkapital 2.898.000 2.890.000 4.797.000 2.761.000 3.466.000
Sum egenkapital 2.948.000 2.940.000 4.847.000 2.811.000 3.516.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 40.000 623.000 233.000 70.000 62.000
Sum gjeld og egenkapital 2.988.000 3.563.000 5.080.000 2.881.000 3.578.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 871.000 917.000 961.000 1.113.000 1.087.000
Andre inntekter 2.667.000 1.081.000 4.107.000 2.133.000 2.235.000
Driftsinntekter 3.537.000 1.998.000 5.068.000 4.269.000 3.322.000
Varekostnad -2.825.000 -3.231.000 -2.332.000 -4.151.000 -2.794.000
Lønninger -611.000 -565.000 -557.000 -623.000 -536.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -106.000 -139.000 -174.000 -225.000 -129.000
Driftskostnader -3.542.000 -3.935.000 -3.063.000 -4.999.000 -3.459.000
Driftsresultat -5.000 -1.937.000 2.005.000 -730.000 -137.000
Finansinntekter 12.000 30.000 32.000 38.000 76.000
Finanskostnader 0 0 -12.000 0
Finans 12.000 30.000 32.000 26.000 76.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 11.000 489.000 -500.000
Årsresultat 8.000 -1.907.000 2.036.000 -705.000 -61.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 1.659.000 0 40.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.988.000 3.563.000 3.422.000 2.881.000 3.537.000
Sum omløpsmidler 2.988.000 3.563.000 5.081.000 2.881.000 3.578.000
Sum eiendeler 2.988.000 3.563.000 5.081.000 2.881.000 3.578.000
Sum opptjent egenkapital 2.898.000 2.890.000 4.797.000 2.761.000 3.466.000
Sum egenkapital 2.948.000 2.940.000 4.847.000 2.811.000 3.516.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 11.000 489.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 40.000 623.000 233.000 70.000 62.000
Sum kortsiktig gjeld 40.000 623.000 233.000 70.000 62.000
Sum gjeld og egenkapital 2.988.000 3.563.000 5.080.000 2.881.000 3.578.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.948.000 2.940.000 4.848.000 2.811.000 3.516.000
Likviditetsgrad 1 74.7 5.7 21.8 41.2 57.7
Likviditetsgrad 2 74.7 5.7 21.8 41.2 57.7
Soliditet 98.7 82.5 95.4 97.6 98.3
Resultatgrad -0.1 -96.9 39.6 -17.1 -4.1
Rentedekningsgrad -60.8
Gjeldsgrad 0.2 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 0.2 -53.5 40.1 -1.7
Signatur
02.09.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.09.2021
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex