Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Kjell Pahr Iversen
Juridisk navn:  Stiftelsen Kjell Pahr Iversen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51582238
Hillevågsveien 24 Hillevågsveien 24 Fax:
4016 Stavanger 4016 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 984859961
Aksjekapital: 571.000 NOK
Etableringsdato: 1/10/2001
Foretakstype: STI
Revisor: Erga Revisjon AS
Regnskapsfører: Heno Økonomiservice Helge Norland
Utvikling:
Omsetning  
  
16.67%
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-11.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 7.000 6.000 198.000 68.000 420.000
Resultat: -15.000 -15.000 -17.000 -57.000 -211.000
Egenkapital: -146.000 -131.000 -116.000 -99.000 -43.000
Regnskap for  Stiftelsen Kjell Pahr Iversen
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 7.000 6.000 198.000 68.000 420.000
Driftskostnader -22.000 -21.000 -215.000 -125.000 -631.000
Driftsresultat -15.000 -15.000 -17.000 -57.000 -211.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -15.000 -15.000 -17.000 -57.000 -211.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -15.000 -15.000 -17.000 -57.000 -211.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 232.000 237.000 327.000 434.000 746.000
Sum eiendeler 232.000 237.000 327.000 434.000 746.000
Sum opptjent egenkapital -717.000 -702.000 -687.000 -671.000 -614.000
Sum egenkapital -146.000 -131.000 -116.000 -99.000 -43.000
Sum langsiktig gjeld 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000
Sum kortsiktig gjeld 138.000 128.000 203.000 293.000 549.000
Sum gjeld og egenkapital 232.000 237.000 327.000 433.000 746.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.000 6.000 198.000 68.000 382.000
Andre inntekter 0 0 39.000
Driftsinntekter 7.000 6.000 198.000 68.000 420.000
Varekostnad 0 0 -308.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -15.000 -15.000 -17.000 -125.000 -323.000
Driftskostnader -22.000 -21.000 -215.000 -125.000 -631.000
Driftsresultat -15.000 -15.000 -17.000 -57.000 -211.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -15.000 -15.000 -17.000 -57.000 -211.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 190.000 196.000 202.000 400.000 400.000
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 31.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 42.000 41.000 125.000 34.000 315.000
Sum omløpsmidler 232.000 237.000 327.000 434.000 746.000
Sum eiendeler 232.000 237.000 327.000 434.000 746.000
Sum opptjent egenkapital -717.000 -702.000 -687.000 -671.000 -614.000
Sum egenkapital -146.000 -131.000 -116.000 -99.000 -43.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000
Leverandørgjeld 83.000 83.000 158.000 258.000 508.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 55.000 45.000 45.000 35.000 40.000
Sum kortsiktig gjeld 138.000 128.000 203.000 293.000 549.000
Sum gjeld og egenkapital 232.000 237.000 327.000 433.000 746.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 94.000 109.000 124.000 141.000 197.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.9 1.6 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.6 0.1 0.6
Soliditet -62.9 -55.3 -35.5 -22.8 -5.8
Resultatgrad -214.3 -250.0 -8.6 -83.8 -50.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.6 -2.8 -3.8 -5.4 -18.3
Total kapitalrentabilitet -6.5 -6.3 -5.2 -13.1 -28.3
Signatur
08.03.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Presisering om tapt aksjekapital
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex