Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Krokhavn Dønna
Juridisk navn:  Stiftelsen Krokhavn Dønna
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Odd Halvor Thorsen Røa terrasse 22 c/o Odd Halvor Thorsen Røa terrasse 22 Fax:
0755 Oslo 755 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 975954099
Aksjekapital: 411 NOK
Etableringsdato: 11/19/1995
Foretakstype: STI
Revisor: Moore Da
Regnskapsfører: Edb & Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
17.65%
Resultat  
  
5.88%
Egenkapital  
  
-4.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 60.000 51.000 50.000 50.000 51.000
Resultat: -16.000 -17.000 -18.000 14.000 -46.000
Egenkapital: 345.000 361.000 378.000 397.000 383.000
Regnskap for  Stiftelsen Krokhavn Dønna
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 60.000 51.000 50.000 50.000 51.000
Driftskostnader -76.000 -68.000 -69.000 -37.000 -102.000
Driftsresultat -16.000 -17.000 -19.000 13.000 -51.000
Finansinntekter 0 0 0 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 4.000
Resultat før skatt -16.000 -17.000 -18.000 14.000 -46.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -16.000 -17.000 -18.000 14.000 -46.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 351.000 361.000 378.000 397.000 389.000
Sum eiendeler 351.000 361.000 378.000 397.000 389.000
Sum opptjent egenkapital 345.000 361.000 378.000 397.000 383.000
Sum egenkapital 345.000 361.000 378.000 397.000 383.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000 0 0 1.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 351.000 361.000 378.000 398.000 389.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 60.000 51.000 50.000 50.000 51.000
Driftsinntekter 60.000 51.000 50.000 50.000 51.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -76.000 -68.000 -69.000 -37.000 -102.000
Driftskostnader -76.000 -68.000 -69.000 -37.000 -102.000
Driftsresultat -16.000 -17.000 -19.000 13.000 -51.000
Finansinntekter 0 0 0 4.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -16.000 -17.000 -18.000 14.000 -46.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 351.000 361.000 378.000 397.000 389.000
Sum omløpsmidler 351.000 361.000 378.000 397.000 389.000
Sum eiendeler 351.000 361.000 378.000 397.000 389.000
Sum opptjent egenkapital 345.000 361.000 378.000 397.000 383.000
Sum egenkapital 345.000 361.000 378.000 397.000 383.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 0 0 0 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000 0 0 1.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 351.000 361.000 378.000 398.000 389.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 345.000 361.000 378.000 396.000 383.000
Likviditetsgrad 1 58.5 3 64.8
Likviditetsgrad 2 58.5 0 0 3 64.8
Soliditet 98.3 1 1 99.7 98.5
Resultatgrad -26.7 -33.3 2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -4.6 -4.7 3.3 -12.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex