Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Kulturhuset Gamlebanken
Juridisk navn:  Stiftelsen Kulturhuset Gamlebanken
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57864600
Postboks 261 Eidsgata 10 Fax: 57864601
6771 Nordfjordeid 6770 Nordfjordeid
Fylke: Kommune:
Vestland Stad
Org.nr: 980713636
Aksjekapital: 219 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/22/1999
Foretakstype: STI
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
23.64%
Resultat  
  
838.46%
Egenkapital  
  
32.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 727.000 588.000 654.000 664.000 441.000
Resultat: 96.000 -13.000 55.000 70.000 -76.000
Egenkapital: 377.000 284.000 300.000 247.000 179.000
Regnskap for  Stiftelsen Kulturhuset Gamlebanken
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 727.000 588.000 654.000 664.000 441.000
Driftskostnader -586.000 -556.000 -557.000 -550.000 -471.000
Driftsresultat 141.000 33.000 97.000 114.000 -30.000
Finansinntekter 3.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -48.000 -47.000 -42.000 -44.000 -46.000
Finans -45.000 -46.000 -42.000 -44.000 -46.000
Resultat før skatt 96.000 -13.000 55.000 70.000 -76.000
Skattekostnad -4.000 -2.000 -2.000 -2.000 -1.000
Årsresultat 93.000 -15.000 53.000 68.000 -77.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 711.000 744.000 779.000 816.000 883.000
Sum omløpsmidler 800.000 604.000 290.000 299.000 168.000
Sum eiendeler 1.511.000 1.348.000 1.069.000 1.115.000 1.051.000
Sum opptjent egenkapital 158.000 65.000 81.000 28.000 -40.000
Sum egenkapital 377.000 284.000 300.000 247.000 179.000
Sum langsiktig gjeld 861.000 895.000 635.000 672.000 707.000
Sum kortsiktig gjeld 273.000 169.000 134.000 196.000 165.000
Sum gjeld og egenkapital 1.511.000 1.348.000 1.069.000 1.115.000 1.051.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 315.000 237.000 296.000 300.000 128.000
Andre inntekter 412.000 351.000 358.000 364.000 313.000
Driftsinntekter 727.000 588.000 654.000 664.000 441.000
Varekostnad -81.000 -21.000 -26.000 -39.000 -4.000
Lønninger -37.000 -62.000 -75.000 -70.000 -110.000
Avskrivning -33.000 -35.000 -37.000 -37.000 -37.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -435.000 -438.000 -419.000 -404.000 -320.000
Driftskostnader -586.000 -556.000 -557.000 -550.000 -471.000
Driftsresultat 141.000 33.000 97.000 114.000 -30.000
Finansinntekter 3.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader -48.000 -47.000 -42.000 -44.000 -46.000
Finans -45.000 -46.000 -42.000 -44.000 -46.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 93.000 -15.000 53.000 68.000 -77.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 711.000 744.000 777.000 810.000 843.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 2.000 6.000 9.000
Sum varige driftsmidler 711.000 744.000 779.000 816.000 853.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 30.000
Sum anleggsmidler 711.000 744.000 779.000 816.000 883.000
Varebeholdning 61.000 37.000 0 42.000 55.000
Kundefordringer 13.000 12.000 26.000 25.000
Andre fordringer 0 5.000 2.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 739.000 554.000 273.000 229.000 82.000
Sum omløpsmidler 800.000 604.000 290.000 299.000 168.000
Sum eiendeler 1.511.000 1.348.000 1.069.000 1.115.000 1.051.000
Sum opptjent egenkapital 158.000 65.000 81.000 28.000 -40.000
Sum egenkapital 377.000 284.000 300.000 247.000 179.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 861.000 895.000 635.000 672.000 707.000
Leverandørgjeld 172.000 92.000 72.000 87.000 10.000
Betalbar skatt 4.000 2.000 2.000 2.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 42.000 41.000 25.000 55.000 79.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 54.000 35.000 35.000 53.000 76.000
Sum kortsiktig gjeld 273.000 169.000 134.000 196.000 165.000
Sum gjeld og egenkapital 1.511.000 1.348.000 1.069.000 1.115.000 1.051.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 527.000 435.000 156.000 103.000 3.000
Likviditetsgrad 1 2.9 3.6 2.2 1.5 1
Likviditetsgrad 2 2.7 3.4 2.2 1.3 0.7
Soliditet 25.0 21.1 28.1 22.2 1
Resultatgrad 19.4 5.6 14.8 17.2 -6.8
Rentedekningsgrad 2.9 0.7 2.3 2.6 -0.7
Gjeldsgrad 3.0 3.7 2.6 3.5 4.9
Total kapitalrentabilitet 9.5 2.5 9.1 10.2 -2.9
Signatur
29.06.2010
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
ARVE ESPE
Prokurister
29.06.2010
Styreleiar og nestleiar i fellesskap.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex