Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Kunstnernes Hus
Juridisk navn:  Stiftelsen Kunstnernes Hus
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22853410
Wergelandsveien 17 Wergelandsveien 17 Fax: 22853411
0167 Oslo 167 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 971437286
Aksjekapital: 291.667 NOK
Antall ansatte: 50
Etableringsdato: 12/31/1930
Foretakstype: STI
Revisor: Echas Revisjon AS
Regnskapsfører: Intunor Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
18.04%
Resultat  
  
-48.91%
Egenkapital  
  
13.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 21.141.000 17.910.000 18.118.000 15.973.000 14.410.000
Resultat: 918.000 1.797.000 553.000 2.950.000 285.000
Egenkapital: 7.679.000 6.760.000 4.964.000 4.410.000 1.460.000
Regnskap for  Stiftelsen Kunstnernes Hus
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 21.141.000 17.910.000 18.118.000 15.973.000 14.410.000
Driftskostnader -20.921.000 -17.406.000 -17.589.000 -15.411.000 -14.301.000
Driftsresultat 219.000 505.000 529.000 561.000 108.000
Finansinntekter 702.000 1.299.000 32.000 2.394.000 187.000
Finanskostnader -4.000 -7.000 -7.000 -5.000 -9.000
Finans 698.000 1.292.000 25.000 2.389.000 178.000
Resultat før skatt 918.000 1.797.000 553.000 2.950.000 285.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 918.000 1.797.000 553.000 2.950.000 285.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.661.000 5.769.000 4.477.000 4.557.000 485.000
Sum omløpsmidler 10.495.000 4.815.000 3.547.000 2.069.000 4.236.000
Sum eiendeler 12.156.000 10.584.000 8.024.000 6.626.000 4.721.000
Sum opptjent egenkapital 1.363.000 1.139.000 639.000 107.000 -454.000
Sum egenkapital 7.679.000 6.760.000 4.964.000 4.410.000 1.460.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.477.000 3.823.000 3.060.000 2.216.000 3.260.000
Sum gjeld og egenkapital 12.155.000 10.584.000 8.023.000 6.626.000 4.720.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.842.000 953.000 1.062.000 1.261.000 856.000
Andre inntekter 18.298.000 16.957.000 17.056.000 14.712.000 13.554.000
Driftsinntekter 21.141.000 17.910.000 18.118.000 15.973.000 14.410.000
Varekostnad -5.743.000 -3.885.000 -4.558.000 -3.178.000 -1.954.000
Lønninger -8.952.000 -8.319.000 -7.031.000 -6.849.000 -6.607.000
Avskrivning -224.000 -148.000 -134.000 -63.000 -86.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -6.002.000 -5.054.000 -5.866.000 -5.321.000 -5.654.000
Driftskostnader -20.921.000 -17.406.000 -17.589.000 -15.411.000 -14.301.000
Driftsresultat 219.000 505.000 529.000 561.000 108.000
Finansinntekter 702.000 1.299.000 32.000 2.394.000 187.000
Finanskostnader -4.000 -7.000 -7.000 -5.000 -9.000
Finans 698.000 1.292.000 25.000 2.389.000 178.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 918.000 1.797.000 553.000 2.950.000 285.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 1.337.000 134.000 0 0 0
Maskiner anlegg 90.000 0 0 0
Driftsløsøre 234.000 306.000 444.000 545.000 15.000
Sum varige driftsmidler 1.661.000 439.000 444.000 545.000 15.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.330.000 4.033.000 4.011.000 470.000
Sum anleggsmidler 1.661.000 5.769.000 4.477.000 4.557.000 485.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 367.000 31.000 423.000 291.000 185.000
Andre fordringer 294.000 391.000 510.000 239.000 992.000
Sum investeringer 6.024.000 0 0 0
Kasse, bank 3.811.000 4.392.000 2.614.000 1.540.000 3.058.000
Sum omløpsmidler 10.495.000 4.815.000 3.547.000 2.069.000 4.236.000
Sum eiendeler 12.156.000 10.584.000 8.024.000 6.626.000 4.721.000
Sum opptjent egenkapital 1.363.000 1.139.000 639.000 107.000 -454.000
Sum egenkapital 7.679.000 6.760.000 4.964.000 4.410.000 1.460.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 719.000 749.000 1.090.000 293.000 879.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 473.000 543.000 477.000 402.000 384.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.285.000 2.532.000 1.493.000 1.521.000 1.997.000
Sum kortsiktig gjeld 4.477.000 3.823.000 3.060.000 2.216.000 3.260.000
Sum gjeld og egenkapital 12.155.000 10.584.000 8.023.000 6.626.000 4.720.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.018.000 992.000 487.000 -147.000 976.000
Likviditetsgrad 1 2.3 1.3 1.2 0.9 1.3
Likviditetsgrad 2 2.3 1.3 1.2 0.9 1.3
Soliditet 63.2 63.9 61.9 66.6 30.9
Resultatgrad 1.0 2.8 2.9 3.5 0.7
Rentedekningsgrad 54.8 72.1 75.6 112.2 1
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.6 0.5 2.2
Total kapitalrentabilitet 7.6 17.0 7 44.6 6.3
Signatur
08.11.2021
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex