Stiftelsen Lademoen Kunstnerverksteder
Juridisk navn:  Stiftelsen Lademoen Kunstnerverksteder
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73513515
Mellomveien 3A Mellomveien 3A Fax:
7067 Trondheim 7067 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 981412583
Aksjekapital: 250 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 3/24/1999
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: As Regnskap & Kontor
Utvikling:
Omsetning  
  
17.14%
Resultat  
  
-73.48%
Egenkapital  
  
2.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2016
Omsetning: 2.652.000 2.264.000 1.804.000 1.659.000 1.869.000
Resultat: 35.000 132.000 -333.000 17.000 144.000
Egenkapital: 1.352.000 1.316.000 1.184.000 1.517.000 1.318.000
Regnskap for  Stiftelsen Lademoen Kunstnerverksteder
Resultat 2021 2020 2019 2018 2016
Driftsinntekter 2.652.000 2.264.000 1.804.000 1.659.000 1.869.000
Driftskostnader -2.623.000 -2.136.000 -2.151.000 -1.646.000 -1.728.000
Driftsresultat 28.000 128.000 -347.000 13.000 142.000
Finansinntekter 7.000 4.000 17.000 5.000 2.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 0
Finans 7.000 4.000 15.000 4.000 2.000
Resultat før skatt 35.000 132.000 -333.000 17.000 144.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 35.000 132.000 -333.000 17.000 144.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 308.000 274.000 251.000 113.000 67.000
Sum omløpsmidler 1.968.000 1.707.000 1.231.000 1.677.000 1.582.000
Sum eiendeler 2.276.000 1.981.000 1.482.000 1.790.000 1.649.000
Sum opptjent egenkapital 1.102.000 1.066.000 934.000 1.267.000 1.068.000
Sum egenkapital 1.352.000 1.316.000 1.184.000 1.517.000 1.318.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 924.000 665.000 299.000 273.000 332.000
Sum gjeld og egenkapital 2.276.000 1.981.000 1.483.000 1.790.000 1.650.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 143.000 67.000 99.000 81.000 35.000
Andre inntekter 2.509.000 2.197.000 1.705.000 1.578.000 1.834.000
Driftsinntekter 2.652.000 2.264.000 1.804.000 1.659.000 1.869.000
Varekostnad -121.000 -46.000 -91.000 -36.000 -10.000
Lønninger -952.000 -902.000 -952.000 -794.000 -823.000
Avskrivning -63.000 -61.000 -49.000 -24.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.487.000 -1.127.000 -1.059.000 -792.000 -883.000
Driftskostnader -2.623.000 -2.136.000 -2.151.000 -1.646.000 -1.728.000
Driftsresultat 28.000 128.000 -347.000 13.000 142.000
Finansinntekter 7.000 4.000 17.000 5.000 2.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 0
Finans 7.000 4.000 15.000 4.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 35.000 132.000 -333.000 17.000 144.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 62.000 0 0 0
Driftsløsøre 246.000 274.000 251.000 113.000 49.000
Sum varige driftsmidler 308.000 274.000 251.000 113.000 49.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 18.000
Sum anleggsmidler 308.000 274.000 251.000 113.000 67.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 61.000 6.000 51.000 39.000 50.000
Andre fordringer 191.000 195.000 177.000 365.000 116.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.715.000 1.506.000 1.004.000 1.274.000 1.417.000
Sum omløpsmidler 1.968.000 1.707.000 1.231.000 1.677.000 1.582.000
Sum eiendeler 2.276.000 1.981.000 1.482.000 1.790.000 1.649.000
Sum opptjent egenkapital 1.102.000 1.066.000 934.000 1.267.000 1.068.000
Sum egenkapital 1.352.000 1.316.000 1.184.000 1.517.000 1.318.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 9.000 97.000 123.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 69.000 74.000 61.000 50.000 69.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 855.000 582.000 141.000 100.000 263.000
Sum kortsiktig gjeld 924.000 665.000 299.000 273.000 332.000
Sum gjeld og egenkapital 2.276.000 1.981.000 1.483.000 1.790.000 1.650.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.044.000 1.042.000 932.000 1.404.000 1.250.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.6 4.1 6.1 4.8
Likviditetsgrad 2 2.1 2.6 4.1 6.1 4.8
Soliditet 59.4 66.4 79.8 84.7 79.9
Resultatgrad 1.1 5.7 -19.2 0.8 7.6
Rentedekningsgrad -173.5 1
Gjeldsgrad 0.7 0.5 0.3 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 1.5 6.7 -22.3 1 8.7
Signatur
15.03.2023
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
04.11.2022
Prokura
Sokki Lena Katrine
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex