Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Losskøyta Ryvingen Av 1918
Juridisk navn:  Stiftelsen Losskøyta Ryvingen Av 1918
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94814492
Omsens Gate 1B Omsens Gate 1B Fax:
0478 Oslo 478 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 976481283
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/28/1996
Foretakstype: STI
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.04%
Resultat  
  
153.12%
Egenkapital  
  
25%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 95.000 96.000 135.000 198.000 84.000
Resultat: 17.000 -32.000 46.000 96.000 -80.000
Egenkapital: 85.000 68.000 101.000 55.000 -41.000
Regnskap for  Stiftelsen Losskøyta Ryvingen Av 1918
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 95.000 96.000 135.000 198.000 84.000
Driftskostnader -78.000 -128.000 -90.000 -102.000 -164.000
Driftsresultat 17.000 -32.000 45.000 96.000 -81.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 1.000 0 0
Resultat før skatt 17.000 -32.000 46.000 96.000 -80.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 17.000 -32.000 46.000 96.000 -80.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000
Sum omløpsmidler 76.000 59.000 91.000 145.000 49.000
Sum eiendeler 426.000 409.000 441.000 495.000 399.000
Sum opptjent egenkapital 85.000 68.000 101.000 55.000 -41.000
Sum egenkapital 85.000 68.000 101.000 55.000 -41.000
Sum langsiktig gjeld 340.000 340.000 340.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 440.000 440.000
Sum gjeld og egenkapital 425.000 408.000 441.000 495.000 399.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 95.000 96.000 135.000 198.000 84.000
Driftsinntekter 95.000 96.000 135.000 198.000 84.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -78.000 -128.000 -90.000 -102.000 -164.000
Driftskostnader -78.000 -128.000 -90.000 -102.000 -164.000
Driftsresultat 17.000 -32.000 45.000 96.000 -81.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 17.000 -32.000 46.000 96.000 -80.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 19.000
Andre fordringer 39.000 36.000 27.000 21.000 21.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 37.000 23.000 64.000 125.000 9.000
Sum omløpsmidler 76.000 59.000 91.000 145.000 49.000
Sum eiendeler 426.000 409.000 441.000 495.000 399.000
Sum opptjent egenkapital 85.000 68.000 101.000 55.000 -41.000
Sum egenkapital 85.000 68.000 101.000 55.000 -41.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 340.000 340.000 340.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 440.000 440.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 440.000 440.000
Sum gjeld og egenkapital 425.000 408.000 441.000 495.000 399.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 76.000 59.000 91.000 -295.000 -391.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0 0.3 0.1
Soliditet 20.0 16.7 22.9 11.1 -10.3
Resultatgrad 17.9 -33.3 33.3 48.5 -96.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.0 5 3.4 8 -10.7
Total kapitalrentabilitet 4.0 -7.8 10.4 19.4 -20.3
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex