Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Lovdata
Juridisk navn:  Stiftelsen Lovdata
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23118300
Postboks 6688 St. Olavs plass C.J. Hambros plass 2C Fax: 23356001
0129 Oslo 164 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 934282744
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 63
Etableringsdato: 7/1/1981 1
Foretakstype: STI
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10.63%
Resultat  
  
30.91%
Egenkapital  
  
20.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 59.874.000 54.121.000 48.719.000 42.953.000 39.978.000
Resultat: 13.494.000 10.308.000 8.635.000 6.097.000 5.488.000
Egenkapital: 65.494.000 54.408.000 46.308.000 40.004.000 35.399.000
Regnskap for  Stiftelsen Lovdata
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 59.874.000 54.121.000 48.719.000 42.953.000 39.978.000
Driftskostnader -50.125.000 -46.958.000 -40.190.000 -37.676.000 -35.171.000
Driftsresultat 9.749.000 7.163.000 8.528.000 5.277.000 4.807.000
Finansinntekter 3.781.000 3.178.000 136.000 849.000 708.000
Finanskostnader -35.000 -33.000 -29.000 -29.000 -28.000
Finans 3.746.000 3.145.000 107.000 820.000 680.000
Resultat før skatt 13.494.000 10.308.000 8.635.000 6.097.000 5.488.000
Skattekostnad -2.268.000 -1.735.000 -1.998.000 -1.363.000 -1.323.000
Årsresultat 10.806.000 8.100.000 6.304.000 4.606.000 3.627.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.993.000 4.855.000 4.711.000 4.463.000 4.653.000
Sum omløpsmidler 67.716.000 57.837.000 48.781.000 41.739.000 36.622.000
Sum eiendeler 75.709.000 62.692.000 53.492.000 46.202.000 41.275.000
Sum opptjent egenkapital 64.894.000 53.808.000 45.708.000 39.404.000 34.799.000
Sum egenkapital 65.494.000 54.408.000 46.308.000 40.004.000 35.399.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.214.000 8.283.000 7.184.000 6.198.000 5.876.000
Sum gjeld og egenkapital 75.708.000 62.691.000 53.492.000 46.202.000 41.275.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 59.759.000 53.258.000 48.492.000 42.858.000 39.855.000
Andre inntekter 114.000 863.000 227.000 95.000 123.000
Driftsinntekter 59.874.000 54.121.000 48.719.000 42.953.000 39.978.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -33.981.000 -31.059.000 -27.924.000 -26.272.000 -24.228.000
Avskrivning -946.000 -528.000 -386.000 -444.000 -474.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.198.000 -15.371.000 -11.880.000 -10.960.000 -10.469.000
Driftskostnader -50.125.000 -46.958.000 -40.190.000 -37.676.000 -35.171.000
Driftsresultat 9.749.000 7.163.000 8.528.000 5.277.000 4.807.000
Finansinntekter 3.781.000 3.178.000 136.000 849.000 708.000
Finanskostnader -35.000 -33.000 -29.000 -29.000 -28.000
Finans 3.746.000 3.145.000 107.000 820.000 680.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 10.806.000 8.100.000 6.304.000 4.606.000 3.627.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 120.000 192.000 207.000 236.000 242.000
Fast eiendom 3.622.000 3.622.000 3.622.000 3.622.000 3.622.000
Maskiner anlegg 1.187.000 773.000 534.000 271.000 469.000
Driftsløsøre 3.064.000 268.000 349.000 334.000 320.000
Sum varige driftsmidler 7.873.000 4.663.000 4.505.000 4.227.000 4.411.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.993.000 4.855.000 4.711.000 4.463.000 4.653.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 963.000 1.165.000 948.000 484.000 268.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 36.518.000 31.211.000 24.901.000 20.660.000 16.527.000
Kasse, bank 30.235.000 25.460.000 22.932.000 20.595.000 19.826.000
Sum omløpsmidler 67.716.000 57.837.000 48.781.000 41.739.000 36.622.000
Sum eiendeler 75.709.000 62.692.000 53.492.000 46.202.000 41.275.000
Sum opptjent egenkapital 64.894.000 53.808.000 45.708.000 39.404.000 34.799.000
Sum egenkapital 65.494.000 54.408.000 46.308.000 40.004.000 35.399.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.350.000 1.679.000 690.000 400.000 612.000
Betalbar skatt 1.969.000 1.606.000 1.506.000 1.353.000 1.303.000
Skyldig offentlige avgifter 2.435.000 2.342.000 2.520.000 2.179.000 1.929.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.461.000 2.657.000 2.468.000 2.265.000 2.032.000
Sum kortsiktig gjeld 10.214.000 8.283.000 7.184.000 6.198.000 5.876.000
Sum gjeld og egenkapital 75.708.000 62.691.000 53.492.000 46.202.000 41.275.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 57.502.000 49.554.000 41.597.000 35.541.000 30.746.000
Likviditetsgrad 1 6.6 7 6.8 6.7 6.2
Likviditetsgrad 2 6.6 7 6.8 6.7 6.2
Soliditet 86.5 86.8 86.6 86.6 85.8
Resultatgrad 16.3 13.2 17.5 12.3 1
Rentedekningsgrad 278.5 217.1 294.1 1 171.7
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 17.9 16.5 16.2 13.3 13.4
Signatur
01.04.2022
STIFTELSENS DIREKTØR, STYRETS FORMANN ELLER TO STYRE-
MEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
24.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex