Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Møre Barne- Og Ungdomsskule, Ålesund
Juridisk navn:  Stiftelsen Møre Barne- Og Ungdomsskule, Ålesund
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70176670
Ramsvika 3 Ramsvika 3 Fax: 70176671
6012 Ålesund 6012 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 976596471
Aksjekapital: 75.000 NOK
Antall ansatte: 40
Etableringsdato: 1/19/1996
Foretakstype: STI
Revisor: Revisor Nordstrand As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.29%
Resultat  
  
11.79%
Egenkapital  
  
6.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 17.095.000 15.361.000 14.108.000 15.062.000 14.685.000
Resultat: 1.024.000 916.000 -409.000 164.000 933.000
Egenkapital: 15.781.000 14.757.000 13.841.000 14.249.000 14.086.000
Regnskap for  Stiftelsen Møre Barne- Og Ungdomsskule, Ålesund
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 17.095.000 15.361.000 14.108.000 15.062.000 14.685.000
Driftskostnader -16.060.000 -14.434.000 -14.482.000 -14.843.000 -13.685.000
Driftsresultat 1.036.000 927.000 -374.000 219.000 1.000.000
Finansinntekter 59.000 32.000 25.000 23.000 48.000
Finanskostnader -71.000 -43.000 -60.000 -77.000 -115.000
Finans -12.000 -11.000 -35.000 -54.000 -67.000
Resultat før skatt 1.024.000 916.000 -409.000 164.000 933.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.024.000 916.000 -409.000 164.000 933.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.227.000 14.359.000 15.061.000 15.660.000 16.403.000
Sum omløpsmidler 6.214.000 5.697.000 4.275.000 4.763.000 4.413.000
Sum eiendeler 21.441.000 20.056.000 19.336.000 20.423.000 20.816.000
Sum opptjent egenkapital 15.706.000 14.682.000 13.766.000 14.174.000 14.011.000
Sum egenkapital 15.781.000 14.757.000 13.841.000 14.249.000 14.086.000
Sum langsiktig gjeld 2.804.000 3.181.000 3.599.000 4.016.000 4.689.000
Sum kortsiktig gjeld 2.855.000 2.118.000 1.896.000 2.157.000 2.041.000
Sum gjeld og egenkapital 21.440.000 20.056.000 19.336.000 20.422.000 20.816.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.802.000 0 0 0 0
Andre inntekter 293.000 15.361.000 14.108.000 15.062.000 14.685.000
Driftsinntekter 17.095.000 15.361.000 14.108.000 15.062.000 14.685.000
Varekostnad -199.000 -185.000 -221.000 0 0
Lønninger -12.841.000 -11.409.000 -11.710.000 -11.833.000 -10.593.000
Avskrivning -844.000 -821.000 -813.000 -800.000 -814.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.176.000 -2.019.000 -1.738.000 -2.210.000 -2.278.000
Driftskostnader -16.060.000 -14.434.000 -14.482.000 -14.843.000 -13.685.000
Driftsresultat 1.036.000 927.000 -374.000 219.000 1.000.000
Finansinntekter 59.000 32.000 25.000 23.000 48.000
Finanskostnader -71.000 -43.000 -60.000 -77.000 -115.000
Finans -12.000 -11.000 -35.000 -54.000 -67.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.024.000 916.000 -409.000 164.000 933.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 14.973.000 14.136.000 14.861.000 15.660.000 16.403.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 254.000 223.000 199.000 0 0
Sum varige driftsmidler 15.227.000 14.359.000 15.061.000 15.660.000 16.403.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 15.227.000 14.359.000 15.061.000 15.660.000 16.403.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 30.000 16.000 38.000 0 0
Andre fordringer 221.000 186.000 190.000 287.000 281.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.963.000 5.496.000 4.047.000 4.476.000 4.131.000
Sum omløpsmidler 6.214.000 5.697.000 4.275.000 4.763.000 4.413.000
Sum eiendeler 21.441.000 20.056.000 19.336.000 20.423.000 20.816.000
Sum opptjent egenkapital 15.706.000 14.682.000 13.766.000 14.174.000 14.011.000
Sum egenkapital 15.781.000 14.757.000 13.841.000 14.249.000 14.086.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.804.000 3.181.000 3.599.000 4.016.000 4.689.000
Leverandørgjeld 781.000 255.000 219.000 56.000 297.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 870.000 759.000 691.000 732.000 603.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.204.000 1.103.000 986.000 1.368.000 1.141.000
Sum kortsiktig gjeld 2.855.000 2.118.000 1.896.000 2.157.000 2.041.000
Sum gjeld og egenkapital 21.440.000 20.056.000 19.336.000 20.422.000 20.816.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.359.000 3.579.000 2.379.000 2.606.000 2.372.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.7 2.3 2.2 2.2
Likviditetsgrad 2 2.2 2.7 2.3 2.2 2.2
Soliditet 73.6 73.6 71.6 69.8 67.7
Resultatgrad 6.1 6 -2.7 1.5 6.8
Rentedekningsgrad 14.6 21.6 -6.2 2.8 9.1
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 5.1 4.8 -1.8 1.2 5.0
Signatur
16.02.2021
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
16.02.2021
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex